WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

гри.
Для ігрових груп характерна властивість створювати локальні території з іншим порядком, ніж у довкіллі. Зовні це виявляється в такій притаманній ігровій групі рисі, як іншобуття, що позначається у використанні символіки, геральдики, в особливих ритуалах, обрядах тощо. Здатність до самовідособлення настільки сильна, що ігрова група може самозберігатися навіть тоді, коли гра вже зіграна. Ця схильність до самозбереження і консервування базується на внутрішніх механізмах взаємодіяльності між ігровими партнерами, зокрема на механізмі "ми" і "вони". Цей механізм виявляється в об'єднуючому партнерів почутті того, що вони разом роблять щось важливе, перебувають у якомусь винятковому становищі.
Винятковість становища виявляється в тій таємничості, якою гра любить себе оточувати, в, так би мовити, "секреті", зрозумілому лише учасникам ігрової спільноти, і яка відокремлює їх від інших. Цей механізм виявляється в почутті, що "ми" існуємо і діємо "по-іншому", ніж "вони". Гра існує для "нас", а не для інших, тому закони і звичаї повсякденного життя існують не для "нас", а для "них".
Необхідно мати на увазі, що почуття винятковості може мати тенденцію до переростання у зверхність щодо інших груп і світу в цілому. Така тенденція дуже небезпечна для ігрової групи, бо здатна її спотворити і навіть зруйнувати. Те ж можна сказати й про тенденцію до відособлення, яка може перерости у відчуження, що загрожуватиме спотворенню ігрової групи, переростанню її в об'єднання, яке має руйнівні властивості щодо людини й суспільства. Для запобігання цим тенденціям потрібно вивчати механізми їх утворення та розвитку.
Однією з характеристик діяльності скаутів є невимушеність, демократизм стосунків, свобода. Демократизм у скаутській групі - це участь усіх її членів разом з лідером в управлінні її життям. Кожен член групи завжди готовий взяти на себе роль лідера, котрий призначається на певний термін. Кожен несе відповідальність за себе. Це особливо важливий момент у діяльності скаута, бо відповідає природним потребам підлітків, пов'язаним з реакцією емансипації.
Демократизм взаємин у скаутських групах виявляється у таких моментах: у вільному вступі до групи та виході з неї; у вільному виборі різних видів діяльності; у системі заохочень до виконання завдань, яка відрізняється від тієї, що застосовується в школі.
Cкаут сам обирає, чому навчатись. Рівень успіхів залежить від його бажань, зусиль, здібностей. Він пам'ятає, що відзнаки за майстерність, за доблесть він повинен здобути до свого 18-річчя. Тренуючись і навчаючись, скаут не підтягується за іншими дітьми, він змагається сам із собою. Скаут домагається того, на що штовхає його власна амбіція.
Демократичність стосунків між дорослим і підлітком у скаутській організації є важливим фактором самоствердження, самовиявлення можливостей підлітка. В демократизмі стосунків найбільше задовольняється потреба у свободі як найважливішій умові реалізації підліткової дорослості. Така система стосунків у скаутських групах є не тільки важливим фактором самоствердження підлітка, але й умовою засвоєння норм демократії в суспільних відносинах.
Важливою характеристикою ігрової діяльності скаутських груп є позитивне емоційне забарвлення. Не можна не погодитись з Й. Хейзінгою, що в здатності гри доводити до нестями гравців приховується сутність гри, її одвічна якість. Позитивний емоційний настрій у скаутських групах створюється такими факторами, як змагання і свобода діяльності. Ця атмосфера робить "серйозну" діяльність скаута такою надзвичайно привабливою, як є привабливою гра.
Позитивний емоційний настрій у скаутських групах створює не тільки творчу атмосферу в них, але й умови для формування в індивідів настановлення на отримання задоволення від позитивних результатів від суспільно корисної діяльності.
Для з'ясування привабливості для підлітка скаутської групи ми провели емпіричне дослідження в скаутських групах "Гайди України" і СПОК. Було виокремлено такі найважливіші чинники, що стимулюють членство в групі, як можливість брати участь у цікавих заходах (загальний коефіцієнт значущості склав 1,38), бажання спробувати свої сили, перевірити себе (той же коефіцієнт склав 1,01), можливість спілкуватися з однолітками (0,63 ).
Отже, було встановлено, що скаутська група досить приваблива для підлітків, бо саме в ній вони знаходять найсприятливіші умови для задоволення потреб у спілкуванні та реалізації своїх інтересів. Найбільш привабливими для підлітків у скаутській групі є можливість вдосконалення особистості, виховання лідерських здібностей (1,27 і 1,04). Членів групи об'єднують спільні цілі і почуття духовної близькості (1,35 і 0,61), атмосфера взаєморозуміння і довіри (0,61), відчуття невимушеності і розкутості (1,59). Великезначення для підлітків має також спільно проведений час, бажання бути цікавими для своїх партнерів (1,04) [18, c. 77 - 79].
Аналіз отриманих результатів показав, що скаутська група має великий потенціал позитивної емоційної енергії. "Робота в групі - моя насолода". Цей принцип є основою діяльності скаутської групи. Якщо в групі немає хоча б невеликого задоволення від роботи - то це не скаутська група. Завдяки позитивному емоційному станові, який створюється в скаутській групі, вона стає фактором розкриття індивідуальності і творчих потенцій особистості підлітка.
За допомогою позитивних емоцій можна сформувати позитивні навички, настановлення на просоціальну діяльність. Коли в змістові гри є певні позитивні ролі, то можна програмувати позитивні почуття і формувати працелюбну особистість з високими громадянськими, моральними почуттями. Про це свідчать дані, одержані за допомогою методики ціннісних орієнтацій М. Рокича.
При ранжуванні термінальних цінностей активному діяльнісному життю підлітки скаутської групи присвоїли 3-й ранг, а контрольної - 15-й; свободі, самостійності, незалежності в судженнях підлітки ігрової скаутської групи присвоїли 4-й ранг, а контрольної - 8-й; цікавій роботі - відповідно 5-й і 16-й ранги.
Серед інструментальних цінностей в ігрових групах пріоритет було віддано чесності (2-й ранг), у контрольній вона посідає 7-й ранг; незалежності, самостійності і рішучості - 3-й ранг, у контрольній групі - 8-й ранг; самоконтроль у скаутській групі має 5-й ранг, а у контрольній - 13-й; тверда воля у скаутській групі має 6-й ранг, у контрольній - 10-й [17, c. 130 - 133]. Отже, було встановлено, що в ігрових групах скаутського типу створюються сприятливі умови для формування і розвитку моральності підлітків.
Було також отримано дані, які засвідчили, що ігрова група скаутського типу є важливим фактором формування адекватної самооцінки підлітків. Вона забезпечується: можливістю діяти за власним вибором, реалізувати особистісні здібності, можливістю отримувати задоволення від досягнень, успіхів у діяльності, можливістю "довірчого" міжособистісного спілкування, наявністю референтних членів групи, які можуть стати еталоном власного ідеалу [17, c. 135 - 146].
Однією з суттєвих рис скаутської ігрової групи, на відміну від інших груп, що організуються стихійно (класичний приклад ігрових підліткових груп - це ігрові групи у подвір'ї), є те, що скаутські групи організуються цілеспрямовано дорослими. Це свідоме втручання в

 
 

Цікаве

Загрузка...