WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

конвенційних уявлень, що виявляються в діях і артефактах групи і через які реалізується загально-соціальне. Тобто, загально-соціальне існує як групове, як "ми";
· загально-соціальне в підлітковій групі існує в конкретно-особистісній формі, в настановленнях, цінностях інших членів групи, з якими індивід контактує безпосередньо. Конкретно-особистісна форма сприйняття відповідає рівню розвитку свідомості підлітка;
· в підліткових групах створюється механізм "ми" і "вони", який забезпечує ефективність засвоєння соціально-загального (групового);
· підліткова група забезпечує вільне спілкування, що є необхідною умовою виявлення позиції підлітка. Поза спілкуванням з однолітками, де стосунки побудовані на рівних засадах і статус необхідно заслужити і вміти його підтримувати, дитина не може сформувати необхідних для людини комунікативних якостей. Особливу роль у становленні цих особистісних якостей відіграє змагальний характер групових взаємин;
· підліткова група - це специфічний вид емоційного контакту, який виникає на основі забезпечення потреби підлітка в афіліації, тобто потреби в належності до якоїсь групи, спільноти. Усвідомлення своєї належності до групи, солідарності, дає підліткові надзвичайно важливе для людини відчуття благополуччя і стабільності. Це має також важливе значення для формування самооцінки і самосвідомості підлітка.
Скаутська ігрова група як форма організації виховного впливу
Існує велика кількість підліткових груп. У соціально-психологічній літературі вони класифікуються за десятком ознак. І. Кон дає класифікацію підліткових груп за одинадцятьма ознаками [11, c. 139 - 140]. Серед усіх цих груп найсприятливіші умови для соціалізації підлітка через задоволення його потреби у "дорослості" створюються в ігрових підліткових групах скаутського типу.
Особливості цих підліткових груп порівняно з іншими такі: по-перше, в основу їх організації покладено ігрову діяльність, по-друге, діяльність груп організується на основі потреби підлітка в "дорослості", по-третє, вони цілеспрямовано створюються дорослими. Саме ці фактори забезпечують те, що скаутська група, порівняно з іншими підлітковими групами, є найкращою формою входження підлітка у "світ людини".
Найважливішою ознакою скаутингу є те, що в ньому завжди на першому місці - гра. Ігрова діяльність є однією з основних форм людської діяльності, в якій виявляються, задовольняються і формуються потреби людини. Поняття гри дуже широке, воно охоплює різні форми. На нинішньому етапі розвитку науки окреслились різні аспекти та рівні спеціального наукового дослідження проблем гри. Проте за межами наукового вивчення лишаються проблеми, які постають у сфері діяльності позашкільних підліткових ігрових груп.
Особливості цих груп визначаються взаємозв'язками, що утворюються в ігровій взаємодії між членами спільноти на основі колективної ігрової діяльності, якій притаманні такі ознаки: 1) вона виконується як невимушена, добровільна, вільна; 2) підпорядковується певним, заздалегідь визначеним правилам; 3) відбувається в обмеженому просторі й часі, всередині якого буденне життя тимчасово виключається; 4) супроводжується емоційним збудженням, почуттям змагальності.
Проте не завжди ці зовнішні характеристики ігрової діяльності свідчать про наявність ігрової групи. Асоціальні протиправні групи навіть із зовнішніми проявами гри не можуть вважатись ігровими. Ігрові групи за своєю справжньою сутністю є просоціальними. Моральний момент ігрової групи можна виявити насамперед в тому, заради чого відбувається гра.
Метою ігрової діяльності є досягнення успіху, прагнення перевершити себе чи іншого в фізичній або духовній силі, кмітливості, витримці. Справжня гра не ставить за мету отримання матеріального виграшу. Гра не утилітарна. Цілі, яким вона служить, лежать поза сферою матеріального задоволення потреб. Грають "на інтерес". У цьому терміні найлаконічніше виражається сутність гри, її моральний момент.
Діяльність скаутських груп свідчить про їх людинотворчу сутність, прогресивно-соціальну спрямованість. Наочно ця спрямованість виявляється в артефактах скаутської групи. Символіка, геральдика, ритуали, обряди, мовні знаки та інші зовнішні аксесуари, що використовуються членами скаутської групи, є виявленням її норм і цінностей, а тому сприйняття символіки означатиме орієнтацію на норми і цінності, яким вони відповідають. Зовнішні аксесуари скаутської групи є виявленням соціальних норм і цінностей, яких індивід сам хоче дотримуватись. Якщо він дотримується певних стереотипів, то це означає, що він діятиме відповідно до прийнятих в організації моделей поведінки.
Ідентифікація підлітка з групою, норми і цінності якої є морально-прогресивними, означатиме, що процес його соціалізації відбувається в напрямку формування його як моральної особистості
Як уже зазначалося, скаутські ігрові групи створюються на основі врахування потреб підлітків, особливо потреби в "дорослості". Можна впевнено стверджувати, що скаутські групи дають якнайбільше можливостей для задоволення саме цієїпотреби.
Скаутські групи є ігровими не тому, що в них використовуються ігри. Ігри можуть використовуватися і в будь-якій іншій групі (дитячий садок, сім'я, шкільний клас, виробництво, тренінгові групи тощо), але від цього їх характер і тип не змінюється, вони не стають ігровими. Скаутські групи є ігровими тому, що вони побудовані (їх структура, взаємини учасників, програми діяльності, методи виховання тощо ) на основі теорії гри.
Скаутське об'єднання, з одного боку, є серйозною діяльністю, тому що за зовнішними ознаками, проявами вона є реальним способом життя, суспільно корисними напрямками діяльності (пізнавальна, фізкультурна, дозвіллєва, благодійна тощо). З іншого боку, ця "об'єктивна серйозність" за своєю сутністю є гра, бо вона не є тією об'єктивною реальністю справжнього буденного життя, в якій живуть всі люди.
Справжньою метою всіх видів діяльності, якими б вони не були різноманітними, є формування особистості молодої людини через задоволення її потреб. Наприклад, скаутам надається постійна інформація про життя тварин і рослин. Скаут обов'язково має вдома тварин, за якими спостерігає, веде щоденник. Ця діяльність за своїм реальним напрямком є соціально корисною. В цьому відношенні можемо говорити, що ця діяльність є такою ж серйозною, як і будь-яка інша суспільна діяльність. Проте вона виконується з метою виховання певних рис підлітка, зокрема, його гуманності. І уже з цього боку діяльність є такою, що не відповідає "об'єктивно серйозному змістові діяльності", тобто мета діяльності переноситься з об'єкта на сам суб'єкт цієї діяльності. І якраз в такому перенесенні слід бачити ігровий її характер.
Найбільше, що сприяє умовам реалізації підліткової дорослості, це така характеристика ігрової групи, як схильність до самовідособлення. Ця сторона ігрової групи пов'язана із засобами самовизначення підлітка та умовами, що найбільш задовольняють його бажання захистити певні сфери свого життя від контролю, втручання дорослих. Схильність до самообособлення скаутської групи виявляється в тому, що ігрова діяльність відбувається в просторі, відокремленому від буденності. Саме у відокремленості від буденності більшість дослідників вбачає основну ознаку

 
 

Цікаве

Загрузка...