WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

Проблема виховання в контексті соціалізації особистості (пошукова робота) - Реферат

природність становлення і розвитку ігрових груп підлітків виправдовується тим, що самоорганізаційність як один із базових принципів виникнення ігрових груп не гарантує позитивності її аксіонормативного порядку. Система цінностей, на яких базується те чи інше ігрове об'єднання, не обов'язково відповідає суспільним загальноприйнятим моральним нормам і цінностям.
Брак достатнього досвіду, як соціального, так і особистісного, соціальних знань та організаційно значущих умінь і навичок містить в собі небезпеку появи груп з протиправною або асоціальною діяльністю. Тому виникає необхідність цілеспрямованого впливу на цей процес.
Втручання суспільства в процес формування і розвитку ігрових підліткових груп потребує знань закономірностей функціонування та методів керівництва цими групами. Останні мають базуватися на принципі самоорганізаційності і самодіяльності ігрових груп підлітків. У зв'язку з цим важливим є питання взаємостосунків "діти - дорослі" в ситуації ігрової асоціації підлітків. Модель управління ігровими групами повинна враховувати такі моменти: яке місце в системі керівництва виховними інститутами мають посідати ігрові об'єднання; якою мірою в цих об'єднаннях мають бути представлені дорослі і якою мірою дитячий рух має скеровуватися ними; як повинно здійснюватись керівництво ігровими асоціаціями?
Важливим питанням у зв'язку з цілеспрямованою організацією скаутських груп є непорушність природності, невимушеності, стихійності ігрової діяльності. Уміння втручатися в природний процес так, щоб його не порушити, вимагає великої майстерності і знань закономірностей цього процесу.
Висновки
Якщо сучасна система освіти звертається до завдання соціалізації дітей, то вона неминуче постане перед проблемою пошуку можливостей забезпечити кожній молодій людині позицію учасника різноманітної діяльності в усіх сферах суспільного життя, бо соціалізація охоплює різні сфери життєдіяльності.
Реальне життя дітей відбувається у спільному просторі з дорослими. Уже зараз діти зустрічаються з багатьма видами діяльності, які зовсім недавно маркувалися як тільки дорослі: споживання послуг мас-медіа, екстремальні види спорту, осмислена участь у споживацькому ринку тощо. Не є реальною та педагогічна діяльність, яка намагається виключити дітей з реальної дійсності, навіть якщо ця дійсність маркується різними політичними фарбами.
У вихованні як організації процесу формування соціального досвіду потрібно враховувати всю сукупність елементів соціокультурного, духовного середовища, тих відносин, в які реально включається дитина. В умовах сучасної інформаційної культури засобами виховання стають практично будь-які факти особистого життя дитини, які викликають сильні переживання і породжують потребу виявляти свій соціальний досвід.
Висновки щодо необхідності включення школярів у реальну дійсність в процесі їх виховання ґрунтуються на дослідженнях сучасних соціальних психологів, у яких підкреслюється, що врахування обмежувальних факторів соціалізації так само важливе, як і рушійних. В соціалізації як динамічному, багатофакторному процесі задіяна значна кількість одночасно існуючих факторів, які мають характер силового поля та існують як напружена система.
Позашкільний соціум сам по собі не є дуже досконалим, тому покладатись тільки на стихійність у засвоєнні особистістю соціального досвіду неможливо. Відмова від школоцентризму не означає збільшення стихійності у процесі соціалізації.
Щоб забезпечити справжнє дорослішання, а не пристосування до випадкових обставин і сумнівних цінностей, потрібно цей позашкільний простір організовувати. Відповідний рівень соціалізованості потребує також застосування організованих форм педагогічного впливу. Прикладом їх організації є ігрові групи скаутського типу, які створюються дорослими з врахуванням основних потреб підростаючої людини.
Виховання полягає в налагодженні співробітництва та асоціативності старшого і молодшого поколінь у різних ситуаціях, особливо в тих, які мають характер напруженої системи. Не виключати дітей з "дорослого" життєвого простору, а пропонувати їм партнерство, викликати потребу в співробітництві в загальному соціальному просторі соціалізації - в цьому і є сенс організованого виховання.
Література:
1. Авер'янова Г. М., Москаленко В. В. Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості / Психологія. Збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 17.2002. С. 3 - 7.
2. Андреева Г. М. Психологиясоциального познания. - М. Аспект- Пресс. 2000. - 288 с.
3. Балакирева О. Н. Жизненные пути молодёжи как объект социологического исследования / Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання . - К., 1992.
4. Бронфенбреннер У. Два мира детства: Дети в США и СССР. - М. 1976.
5. Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ф. Психология жизненных ситуаций. - М. 1998.
6. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребёнка. Учебное пособие для высших учебных заведений. - СПб.: Речь. 2004. - 272 с.
7. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи. - К., Наукова думка. 1988. - 142 с.
8. Жизненный путь личности: вопросы теории и методологии социально-психологического исследования. / Отв. ред. Л. В. Сохань - К. Наукова думка. 1987. -150 с.
9. Жизнь как творчество. - К ., 1985.
10. Кон И. Ребёнок и общество. (Историко-этнографическая перспектива). - М. Наука. 1988. - 270 с.
11. Кон И. С. Психология ранней юности. М. Просвещение, 1989.
12. Костюк Г. С. Навчання і розвиток особистості. Вид. "Радянська школа", Київ, 1968.
13. Лавренко О. Соціалізація студентської молоді в культурно-дозвіллєвій сфері. / Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. та ін. - К. Український центр політичного менеджменту. 2003. - С. 318 - 330.
14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М. - 1975.
15. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. Л.: Медицина, 1985.
16. Мид М. Культура и мир детства. - М. 1988.
17. Москаленко В. В., Лавренко О. В., Никифоренко Н. О. Виховання підлітків: скаутський рух (соціально-психологічний аспект): Навчальний посібник / За ред. проф. Москаленко В. В.- Донецьк, ДІУ, "Компьютер Норд", 2003, - 186 с.
18. Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии. Избранные труды. -М. 1984.
19. Психология современного подростка. / Под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Педагогика. 1987.
20. Психология жизненного успеха. / Л. В. Сохань, Е. И. Головаха, Р. А. Ануфриева, О. Н. Балакирева, В. В. Очеретяный. - К., Ин-т социологии НАН Укр. - 150 с.
21. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М. 1967.
22. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. - М. Аспект Пресс. 2000. - 429 с.
23. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. М. 1975.
24. Толстых А. В. Подросток в неформальной группе. М. 1991.
25. Хейзинга Й. Homo Ludens. -М.: Прогресс. Академия. 1992.
26. Нerbert Hyman. Political sozialisation. Columbia university. - A Study in the Psychologie of Political Behaviour - the Free Press , Glencol Illinois , 1959.
27. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...