WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції в соціальній роботі (пошукова робота) - Реферат

Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції в соціальній роботі (пошукова робота) - Реферат

управлінь праці та соціального захисту населення Чернігова і Києва, а також клієнтів цих соціальних установ.
В результаті опрацювання даних (обчислення середньоарифметичного значення суми рангових місць кожної цінності, стандартного відхилення та довірчого коефіцієнта), було отримано групові ранги термінальних та інструментальних цінностей за тестом М. Рокича в уявленнях соціального працівника: "Я-реальний" (СПР - соціальний працівник реальний), "Я-ідеальний" (СПІ - соціальний працівник ідеальний), "клієнт реальний" (СПКР - уявлення соціального працівника про клієнта реального), "клієнт ідеальний" (СПКІ - уявлення соціального працівника про клієнта ідеального); а також в уявленнях клієнта соціальної роботи: "Я-реальний" (КР - клієнт реальний), "Я-ідеальний" (КІ - клієнт ідеальний), "соціальний працівник реальний" (КСПР - уявлення клієнта про соціального працівника реального), соціальний працівник ідеальний (КСПІ - уявлення клієнта про соціального працівника ідеального). Для зручності сприймання наводимо описані образи уявлень респондентів у таблиці 2.
Таблиця 2
Досліджувані образи уявлень учасників професійної взаємодії в соціальній роботі
Соціальний працівник Клієнт
Я-реальний (СПР) Я-реальний (КР)
Я-ідеальний (СПІ) Я-ідеальний (КІ)
Клієнт реальний в уявленні соціального працівника
(СПКР) Соціальний працівник реальний
в уявленні клієнта
(КСПР)
Клієнт ідеальний в уявленні соціального працівника
(СПКІ) Соціальний працівник ідеальний
в уявленні клієнта
(КСПІ)
Після визначення групових рангів для кожної з груп було обчислено коефіцієнти рангової кореляції між груповими рангами показників. Чим вищий коефіцієнт рангової кореляції (ближчий до 1), тим більше співпадають уявлення про ціннісні орієнтації досліджуваних груп, тим ефективніша (реальна чи потенційна) взаємодія можлива між ними. Критичним є значення коефіцієнта рангової кореляції, коли він менший за 0,4. В такому випадку говорять про неспівпадання ціннісних орієнтацій учасників взаємодії. Результати опрацювання даних за класами термінальних та інструментальних цінностей подано в таблицях 3 і 4.
Досить високий коефіцієнт рангової кореляції термінальних цінностей в парі СПР - КР (0,82) свідчить про певний збіг ціннісних орієнтацій соціальних працівників і клієнтів у їх уявленнях про "реального себе", що потенційно закладає основи для взаєморозуміння та ефективної взаємодії.
Водночас, в парі групових рангів СПР - СПКР коефіцієнт кореляції знижується (до 0,67). І тенденція зниження (до 0,59) відстежується в усіх парах, де співвідносяться уявлення про реального себе та уявлення про партнера по взаємодії (СПР - КСПР, СПКР - КСПР, СПКР - КР, КСПР - КР). А це свідчить про сформованість неадекватних уявлень одне про одного у соціального працівника та клієнта. Тобто, термінальні цінності соціальних працівників і клієнтів, виходячи з їх розрізнених уявлень про "реального себе", є ближчими, ніж вони існують у свідомості партнерів по взаємодії.
Таблиця 3
Коефіцієнти рангової кореляції (відстані між уявленнями про себе і партнерів по взаємодії) термінальних цінностей соціальних працівників і клієнтів
Коефіцієнт рангової кореляції
СПР 0,82 КР
СПР 0,67 СПКР
СПР 0,66 КСПР
СПКР 0,62 КСПР
СПКР 0,61 КР
КСПР 0,59 КР
Змістовно описані кореляційні зв'язки полягають у наступному. І соціальний працівник (СПР), і клієнт (КР) відзначили як найважливіші для них (перші 6 місць у групових рангах) цінності "здоров'я", "любов", "щасливе сімейне життя" (перші три місця), а також "гарні та вірні друзі", "цікава робота" (5 і 6 місця). Єдиною суттєвою різницею у найзначиміших термінальних цінностях є те, що соціальні працівники віднесли сюди "матеріально забезпечене життя", а клієнти - "продуктивне життя", котре для соціальних працівників стоїть на 13 місці і розпочинає шістку "найменш важливих цінностей". До останніх соціальні працівники разом з клієнтами зараховують також такі цінності, як "щастя інших", "краса природи і мистецтва", "розваги" і "творчість" (у різних комбінаціях - 18, 17, 16 та 15 місця). Прикметно, що "неважливими" для соціальних працівників є, крім того, "свобода" (14 місце), а для клієнтів - "суспільне визнання" (13 місце) та "пізнання" (14 місце).
Як уже зазначалося, згідно з теорією соціальних уявлень [3], соціальний працівник вибудовує свою взаємодію з клієнтом, виходячи з власних уявлень про себе та клієнта. Співвіднесення і якісний аналіз групових рангів термінальних цінностей у парах СПР - СПКР та СПКР - КР, таким чином, демонструє ситуацію взаємодії "соціальний працівник - клієнт", якою вона постає в уявленні першого, та дає можливі пояснення зниження коефіцієнту рангової кореляції в цих парах.
На думку соціального працівника, найзначимішими для клієнта є цінності "матеріально забезпечене життя" (1 місце), "життєва мудрість" (3 місце) і "свобода" (6 місце), тоді як самі клієнти поставили такі цінності на 7, 9 та 10 місця. Водночас уявлення соціальних працівників про значимість для клієнтів цінностей "здоров'я" (2 місце), "гарні та вірні друзі" (4 місце), "цікава робота" (5 місце) майже відповідають уявленням клієнтів про самих себе - такі цінності одержали в груповому ранзі КР відповідно 1, 5 та 6 місця.
Найменш значимими для клієнта (і в уявленнях соціального працівника, і на думку самого клієнта) є "творчість", "розваги", "щастя інших", "краса природи та мистецтва" (у різних співвідношеннях, але 18, 17, 16, 15 місця). Не важливими в уявленні соціального працівника про клієнта також є "щасливе сімейне життя" (13 місце, тоді як клієнт розташував цю цінність на 2 місці) та "розвиток". Клієнт сюди ж відносить, як уже зазначалося, "суспільне визнання" і "пізнання".
Цікавим, у світлі тієї ж концепції соціальних уявлень, є порівняльний якісний аналіз групових рангів цінностей у парах КР - КСПР та СПР - КСПР. Він демонструє ситуацію взаємодії "соціальний працівник - клієнт", але вже в уявленні клієнта соціальної роботи.
Соціальний працівник в уявленні клієнта постає таким, що цінує (в порядку зменшення значимості):"здоров'я", "життєву мудрість" (7 місце в оцінці соціальним працівником себе реального), "щасливе сімейне життя", "цікаву роботу", "активне насичене діяльністю життя" (10 місце в оцінці соціальним працівником себе реального) та "пізнання" (9 місце в уявленні соціального працівника про себе).
Соціальний працівник і клієнт уявляють першого як такого, що найменш цінує "розваги", "творчість", "красу природи та мистецтва". При цьому клієнт вважає не важливими для соціального працівника цінності "впевненість у собі" (13 місце в групі КСПР і 8 - в групі СПР), "гарні та вірні друзі" (14 місце в групі КСПР і 6 - в групі СПР) та "розвиток" (15 місце в групі КСПР і 11 - в групі СПР).
На основі узагальнення представлених даних відстежуються важливі для нашого дослідження тенденції.
По-перше, серед професійно необхідних у соціальній роботі цінностей (активне, насичене діяльністю життя, цікава робота, пізнання, продуктивне життя, розвиток, щастя інших, творчість, свобода) соціальні працівники значимими для себе вважають тільки "цікаву роботу". Клієнти ж, крім цього, очікують від соціального працівника прояви життєвого досвіду, активної життєвої позиції та освіченості, загальної культури та інтелектуального розвитку. Цікаво також, що обидва учасники взаємодії

 
 

Цікаве

Загрузка...