WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мотивація навчальної діяльності студентів (пошукова робота) - Реферат

Мотивація навчальної діяльності студентів (пошукова робота) - Реферат

підхід, що не враховує зміни мотиваційних чинників щодо навчання, без сумніву загострює і без того складну ситуацію.
Тобто треба наголосити, що проблема підготовки сучасних інженерних кадрів лежить не в суто технічній, а в психолого-педагогічній сфері. Система професійної освіта повинна, перш за все, забезпечувати розвиток особистості, а вже особистість стає носієм інженерних знань. Це не означає нехтування підготовкою до професійної праці, але вимагає розглядати таку підготовку крізь призму розвитку особистості - як істотний аспект педагогічного сприяння йому.
Гуманістична, особистісна орієнтація професійної підготовки передбачає звернення головної уваги на ціннісно-мотиваційну домінанту особистості, котра визначає спрямованість останньої, зокрема професійну. Як відзначають В. Третьяченко та Л. Дзюба, конче необхідно вирішувати проблеми психолого-педагогічної інформації та характеристики студентів, які щойно вступили до вищого навчального закладу, та враховувати їх у повсякденній педагогічній практиці, обстежувати особистісні зміни студентів протягом навчання, підвищувати рівень готовності педагогів до впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес та забезпечити їх відхід від "постфігуративної культури" викладання [13].
Треба, звичайно, розуміти, що результат педагогічної діяльності стане ефективнішим, якщо буде задіяно весь спектр позитивної мотивації. Наріжним каменем такої роботи має стати розвиток мотиваційної орієнтації студента на успішність навчальної діяльності з наголосом на її процес та результат, а не на майже єдиний метод "залякування" неотриманням бажаної оцінки, заліку, стипендії, закінчення курсу чи освіти в цілому з боку викладачів та адміністрації і відповідну реакцію студента - будь що уникнути таких "неприємностей".
В останнє півсторіччя у світі розроблено понад 50 мотиваційних теорій, за кожною з яких - сотні і тисячі досліджень [6, с. 48]. Але, напевно, ніхто ще не визначив ефективнішого шляху, аніж розуміння "наявності в людини, як представника людського роду, невичерпних можливостей особистісного розвитку, притаманної високорозвиненій особистості продуктивної суб'єктивної активності - зокрема в таких напрямках, як цілепокладальна, вольова, ініціативна, творча... і тому, що вказані можливості в принципі можуть бути реалізовані кожним індивідом - за умови надання цьому індивідові... потрібної соціальної (в тому числі педагогічної та психологічної) підтримки" [2, с. 5 - 6]. На базі цього розуміння накреслюються чіткі цілі (як, навіщо, чому, завдяки...), визначаються етапи досягнення (Ц1 ®Ц2 ® Ц3 ...® Ц кін.) та супроводження навчальної діяльності вихованця ситуацією успіху (У1 ® У2 ®У3 ... ® У кін.), а також формується постійна спрямованість на успіх, де інтегруються здібності, мотиви досягнення та ситуаційні фактори [16].
Як пише С. Занюк, "дуже важливо, щоб вчитель розумів, що успіх залежить не тільки від здібностей, але й від мотивації досягнення, та ураховував це як при відборі обдарованих людей, так і під час роботи з ними" [16, с. 268]. В. Носков, говорячи про труднощі, що існують в умовах діяльності, пов'язаної з підготовкою до професійної роботи у вищих навчальних закладах, наголошує принаймні на п'яти чинниках: початковому періоді самореалізації особистості; необхідності адаптації до нових умов освітньої діяльності; необхідності в утвердженні для самого себе правильності професійного вибору; системі мотивів та вольових якостей, які повинні розвиватися у притаманному для молоді різноманітті інтересів з обов'язковим відповідальним підходом до опанування професією як способом свого майбутнього життєзабезпечення та самореалізації; усвідомлення життєвих реалій, що можуть бути далекими від ідеалів гуманізму, але повинні поєднуватися з формуванням гуманістичних настанов щодо людини, поваги до неї, її самоцінності, її права на свободу і творчість [26, с. 3 - 4]. Однак ці вимоги та урахування існуючих труднощів на практиці, та й теоретичному плані, лише декларуються.
Висновки
Ефективність роботи викладача в сучасних умовах залежить переважно від його психологічної установки на студента як на суб'єкта, а не об'єкта навчальної діяльності. А для цього потрібно, щоби педагоги та менеджери освіти осмислили цю установку як ще один доказ необхідності прийняття гуманістичної парадигми освіти як такої, що вже не має альтернативи, та зробили практичні кроки в цьому напрямку. (Деякі з них пропонувалися нами [32; 33; 34]).
Таблиця 2
Наскільки ви впевнені у своєму майбутньому?
a) Цілком упевнений 9,5 9,5 16,0 17,2 16,4 23,3
b) Скоріше впевнений, ніж ні 43,1 46,8 49,3 34,5 45,5 38,4
c) Скоріше не впевнений, ніж упевнений 17,6 7,6 13,3 13,8 9,1 11,0
d) Зовсім не впевнений 7,6 8,9 4,0 3,4 12,7 1,4
e) Важко відповісти 22,1 27,2 17,3 27,6 16,4 19,2
Таблиця 3
Чи плануєте ви в найближчі 10 років (одна відповідь по кожнім рядку):
М. М. (N 420) О. Ц. (N 104) С. (N 128)
Ж (N 262) % Ч (N 158) % Ж (N 75) % Ч (N 29) % Ж (N 55) % Ч (N 73) %
Всього осіб 62,38 37,62 72,12 27,88 42,97 57,03
Так
1. Знайти роботу 95,0 87,3 94,7 86,2 83,6 95,9
2. Створити власну сім'ю 72,1 55,7 62,7 58,6 65,5 60,3
3. Народити дитину (дітей) 52,7 34,8 54,7 37,9 50,9 53,4
4. Поліпшити стан здоров'я 66,0 67,7 60,0 55,2 67,3 80,8
5. Одержати повну середню освіту 78,6 76,6 66,7 72,4 72,7 80,8
6. Закінчити технікум, коледж 31,7 37,3 42,7 34,5 45,5 56,2
7. Одержати вищу освіту в інституті, університеті 73,7 75,3 73,3 55,2 69,1 54,8
8. Одержати професійну освіту 64,5 55,1 58,7 62,1 76,4 76,7
9. Виїхати на постійне проживання за межі України 23,3 25,9 20,0 20,7 21,8 35,6
10. Виїхати на заробітки за межі України 10,7 21,5 13,3 24,1 7,3 30,1
11. Переїхати на інше місце проживання в межах України 38,9 22,8 21,3 10,3 41,8 35,6
12. Купити власне житло 83,2 77,8 74,7 55,2 87,3 83,6
13. Зробити кар'єру 82,4 77,2 81,3 86,2 81,8 75,3
14. Улаштуватися в житті 93,1 93,7 97,3 89,7 87,3 95,9
Таблиця 4
Розташуєте, будь ласка, перелічені професії в порядку їхньої привабливості для вас особисто
М. М. (N 420) О. Ц. (N 104) С. (N 128)
Ж (N 262)% Ч (N 158)% Ж (N 75)% Ч (N 29)% Ж (N 55)% Ч (N 73)%
Всього осіб 62,38 37,62 72,12 27,88 42,97 57,03
a) я хочу одержати саме цю спеціальність 45,8 30,4 68,0 51,7 67,3 60,3
b) мене влаштовує рівень підготовки фахівців у даному навчальному закладі 15,6 13,9 34,7 37,9 21,8 17,8
c) цей навчальний заклад знаходиться близько до місця мого проживання 19,1 8,9 9,3 17,2 12,7 16,4
d) у цьому навчальному закладі вчаться мої друзі, родичі 10,7 6,3 5,3 17,2 12,7 12,3
g) це престижний навчальний заклад 23,3 16,5 25,3 41,4 1,8 16,4
h) тут у мене є шанс одержати безплатну освіту 16,0 5,7 12,0 3,4 7,3 20,5
i) закінчення саме цього навчального закладу дозволить одержати престижну роботу і домогтися успіху в житті 28,6 17,7 20,0 17,2 21,8 23,3
j) мої батьки наполягають на навчанні в даному навчальному закладі 8,8 8,9 18,7 10,3 1,8 9,6
k) у мене немає шансів учитися в іншому навчальному закладі 5,7 3,2 5,3 0,0 3,6 2,7
l) це дуже відомий навчальний заклад 1,9 5,1 2,7 0,0 3,6 0,0
Не відповіли 1,9 3,2
Таблиця 5
Розташуєте ці професії в порядку значимості з огляду на можливості, що їх, на вашу думку, вони надають для досягнення життєвого успіху
М. М. О. Ц. С.
Ж Ч Ж Ч Ж Ч
Рейтинг
Таблиця 4 Розташуєте, будь ласка, перелічені професії в порядку їхньої привабливості для вас особисто
Лікар 2 9 4 2 3 8
Юрист 1 1 1 1 1 1
Інженер 11 11 12 4 13 7
Державний службовець 9 5 9 6 6 9
Військовий 13 8 12 8 12 4
Стоматолог, зубний технік 7 13 7 5 10 13
Бізнесмен, підприємець 3 2 2 3 2 2
Працівник торгівлі

 
 

Цікаве

Загрузка...