WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень (пошукова робота) - Реферат

Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень (пошукова робота) - Реферат

описують поведінку суб'єкта, для якого інша людина служить засобом, об'єктом маніпуляцій у досягненні ним своїх цілей. Він намагається з усього мати зиск і вигоду будь-якими засобами ("чужими руками жар вигрібати", "ловити рибу в каламутній воді", "і батька рідного не пожаліє"). Це людина корислива, егоїстична, бездушна, ладна заради власної користі піти на підлоту, бути підступною, жорстокою і лицемірною. Другий фактор ми назвали - "аморальність - моральність".
Фактор 3: хоч кіл на голові теши, а він своє зробить - 0,91; розводити шури-мури - 0,73; скочити в гречку - 0,61. До цього фактора увійшли всього три фразеологізми. Негативний полюс шкали описує виважену, помірковану поведінку людини, яка контролює всі свої потреби, а позитивний - поведінку людини, яка, незважаючи ні на що, намагається задовольняти власні бажання та примхи. Цей фактор ми назвали "розбещеність - виваженість".
Фразеологізми "Йти второваними стежками", "Лізти чортові на роги", "Не розминатися з чаркою", "Клеїти дурня" з незначущими навантаженнями увійшли до кожного фактора.
ІІІ. Щоб визначити, як розташовані ролі на осях факторів, ми візуалізували одержані результати. Побудова семантичного простору основана на використанні узагальнених "поведінкових" факторів. Мірою схожості окремих фразеологізмів є схожість оцінок, наданих їм респондентами з різних рольових позицій. Виділені фактори відображають засади класифікації, якими свідомо або несвідомо користуються респонденти при порівняні вчинків.
Для геометричноговідображення даних фактори подаються як осі n-мірного простору семантичного простору, де розмірність простору визначається кількістю незалежних, некорелюючих між собою факторів. Рольові позиції у такому випадку можна подати як точки або вектори всередині його. Розташування усіх дев'яти рольових позицій досягається шляхом підрахунку суми оцінок кожної рольової позиції за всіма фразеологізмами, які входять до певного фактора. Отримана середня оцінка розглядається як проекція рольової на ось цього фактора.
На графіках 1 і 2 подано осі факторів, де: Ф1: - "безлад" , + "цілеспрямованість", Ф2: - "аморальність", + "моральність", Ф3: - "розбещеність", + "виваженість".
Графік 1
Семантичний простір Ф1 і Ф2
Як видно з графіка 1, найбільш цілеспрямованими, розсудливими, самокерованими виявилися образи "Соціально успішна людина" та "Ідеальна людина з точки зору суспільства" (7). Майже на нулі розташувалися образи "Типові сучасні українці очима людей інших національностей" (4) і "Мій недруг". На протилежному полюсі фактора (безладна, недоцільна, хаотична поведінка) - образ "Невдаха". Образи "Я", "Мій друг" і автостереотипи розташувалися приблизно в середині позитивної частини простору.
За другим фактором найаморальнішими виявилися образи "Мій недруг" (6), "Невдаха" (8) та "Соціально успішна людина" (9). Окремо хочемо звернути увагу, що образ "Ідеальна людина з точки зору суспільства" (7) також тяжіє до полюса аморальності.
Графік 2
Семантичний простір Ф3 і Ф2
З графіка 2 видно, що найбільш розбещеним респонденти вважають образ "Мій недруг" (6). Майже на нулі Ф3 розташувалися "Типова сучасна українка - жінка" та "Соціально успішна людина" (9). Найвиваженішими виявилися образи "Я" (1), "Мій друг" (5) та "Ідеальна людина з точки зору суспільства" (7).
На підставі розглянутих даних за методикою "СД-УФразео" можемо зробити такі висновки.
1. Властива студентам система оцінного ставлення до соціальних суб'єктів утворена трьома основними осями оцінювання: "цілеспрямованість - безлад", "аморальність - моральність", "розбещеність - виваженість".
2. Для респондентів характерний високий рівень етнічної ідентифікації, про що свідчить близькість образу "Я" та автостереотипів як при узагальненому порівнянні, так і за окремими факторами. Етнічна ідентичність респондентів має позитивну валентність, про що свідчить близькість автостереотипів і образу "Мій друг".
3. Жіночий і чоловічий автостереотипи майже збігаються, тільки жінка трохи цілеспрямованіша, більш схильна порушувати моральні настанови та потурати власним бажанням.
4. Соціальні очікування (експектації) - припущення студентів щодо оцінки представниками інших етнічних груп власної етнічності викликають почуття сорому, приниженості, неповноцінності та утворюють так званий комплекс меншовартості.
5. На думку респондентів, "соціально успішною" є людина, якій притаманний високий рівень цілепокладання і цілеспрямованості поведінки, але яка нехтує нормами моралі і задля власної вигоди використовує інших людей, принижуючи їх особистість. "Ідеальною людиною з точки зору суспільства" є майже такий само аморальний і цілеспрямований суб'єкт, який однак тримає під суворим контролем власні бажання та потяги.
Представлені результати дослідження свідчать, що методи психосемантики можуть успішно використовуватися в соціально-психологічних дослідженнях, зокрема для вивчення соціальних уявлень. Застосування їх дозволить підійти до вивчення особливостей певної соціальної групи не абстраговано, а в контексті певного соціокультурного устрою; підвищити ступінь проективності дослідження; діагностувати не тільки усвідомлені, але й підсвідомі утворення у масовій свідомості та прогнозувати динаміку і спрямованість поведінки соціальних груп.
Література:
1. Васильченко О. М. Психосемантичний підхід до дослідження соціальних уявлень особистості // Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження академіка С. Д. Максименка: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К.: Нора-прінт, 2002. - Вип. 22. С. 24 - 37.
2. Выготский Л. С. Психология. - М. - Апрель Пресс, Эксмо Пресс, 2000. - 1007 с.
3. Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепция социальных представлений современной французской психологии. - М.: МГУ, 1987. - 127 с.
4. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. - М., 1983.
5. Московичи С. Общество и теория в социальной психологии //Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984. - 260 с.
6. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. М.: МГУ, 1988. - 208 с.
7. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. - М.: "Смысл", 1998. - 386 с.
8. Фразеологічний словник української мови, у 2-х томах. - Київ. Наукова Думка, 1999. - 980 с.
9. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. - М.: Институт психологии РАН КСП + Академический Проект", 1999. - 447 с.
10. Васильченко О. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень // Соціальна психологія. - 2004. - № 2 (4). - C.19-37
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...