WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Історико- та теоретико-соціологічні засади дослідження проблеми смислопродукування - Реферат

Історико- та теоретико-соціологічні засади дослідження проблеми смислопродукування - Реферат

немає значення. Дія має значення лише в тій мірі, у якій з ряду можливих дій робиться вибір.
Значеннєвий вибір у рамках соціальної метапрограми є синонімічним визнанню особливого соціального шляху, специфікованого у відповідних варіантах етнополітики, наріжним каменем якої є ідеологічний метаобраз суспільства. Н. Луман, звичайно, має рацію, коли говорить про протиставлення кодів-значень системи зовнішньому середовищу, однак його теза про протиставлення має бути конкретизована з урахуванням етноспецифічного досвіду формування, функціонування та розвитку соціальних систем.
Так, країни Азії вибудовують систему значень як лінгвістичних монокодів, розрахованих на рецепцію і соціальну трансмісію за принципом "Чуже - своє"; країни Західної Європи віддають перевагу духовно-ідеологічнимзначенням, акумульованим у вигляді стилізованих варіацій політики, мистецтва, права; США і країни англосаксонської субцивілізації тяжіють до кодів-значень адаптивного виміру (техно-математична символіка генералізованих мереж і економічних показників).
Такі системи, як психічна і соціальна, що спираються на значення, мають замкнений характер, оскільки:
· значення завжди співвідноситься з іншим значенням;
· лише значенням можна змінити значення;
· значення звичайне породжує більше значень.
Значення формує межу кожної з цих систем. Наприклад, у психічній системі те, що не осмислено, видається зовнішнім стосовно системи, "причиною" нашої дії, тоді як те, що осмислено, перебуває усередині системи у вигляді "мотивації" нашої дії. Наша психічна система сприймаює події тільки як значення. Навіть наші власні тіла - просто зовнішнє середовище для цієї системи значень. Їх можна розглядати усього лиш як перешкоду для психічних систем. Тіло проникає в нашу свідомість, тільки здобуваючи значення. Наприклад, фізичне порушення проникає у свідомість у вигляді емоції. Аналогічно - у соціальній системі значення є розходженням між комунікацією в межах системи і шумовими перешкодами ззовні.
Психічні і соціальні системи розвивалися спільно. Кожна з них виступала необхідним зовнішнім середовищем для іншої. Елементами психічної системи значень стають концептуальні уявлення; елементами соціальної системи значень - комунікації. Було б неправильно думати, що значення в психічній системі важливіше за значення в системі соціальній, оскільки обидві вони автопоезійні, породжують власні значення з власних процесів. У психічній системі значення пов'язане із свідомістю, тоді як у соціальній - з комунікацією. Значення в соціальній системі не можна приписувати індивідуальному наміру, воно не є і властивістю окремих елементів соціальної системи. Воно відноситься до вибору з ряду елементів.
Було б доцільно зробити уточнення в плані розуміння єдності психічної та соціальної системи в руслі концепції психофракталу як метасмислу. Фрактал передбачає не розмежування психічного і соціального, а навпаки - визнання єдності соціальної системи з індивідною психікою: якщо соціальна система виступає макроізоморфом індивіда з його свідомістю, то індивід є мікроізоморфом соціальної системи, проекцією соціальної системи на психічну систему.
Соціальна система, заснована на комунікації, створює соціальні структури, щоб розв'язати проблему, яку Н. Луман називає проблемою подвійної можливості. Подвійна можливість пов'язана з тим, що стосовно кожного повідомлення має враховуватись те, як воно приймається. Однак ми також знаємо, що спосіб одержання залежатиме від оцінки відправника одержувачем. Це утворить замкнене коло: одержувач залежить від відправника, а відправник - від одержувача. Наприклад, в міжкультурних комунікаціях повідомлення, адресовані в переговорній практиці одним суб'єктом іншому, сприйматимуться залежно від того, які етностереотипи існують щодо країни Б у жителя країни А. Припустимо, американці вважають німців пихатими і зарозумілими, а тому ці очікування визначатимуть тенденційність їх інтерпретації будь-яких ініціатив німців у сфері зовнішньої політики. Отже, чим менше нам відомо про очікування одне одного, тим серйознішою є проблема подвійної можливості.
Завдяки соціальним структурам ми майже завжди достатньо знаємо про очікування інших. У наведеному прикладі учасниками міжкультурної комунікації виступають німець і американець. Ґрунтуючись лише на цій інформації, ми очікуємо на відносини, що відповідають інституційним правилам і традиціям. У нас будуть інші очікування, якщо будемо знати їх стать, національність, вік тощо. В силу цих очікувань, для інтерпретації людського спілкування з'являються норми і рольові очікування. Люди або відповідають їм, або ні. Якщо знайдемо приклади, які не відповідають нашим очікуванням, то наші очікування можуть змінитися. Але суспільство не може обійтися без цих очікувань через проблему подвійної можливості.
Оскільки кожен з нас має різний набір норм, стає необхідною комунікація, а оскільки у сфері комунікації існує проблема подвійної можливості, то ми розробляємо набір норм. Це показує нам функціонування суспільства як автопоезійної системи: структура (ролі, інституційні та традиційні норми) суспільства породжує елементи (комунікацію) суспільства, і ці елементи створюють структуру. Таким чином, система, як у всіх системах, що самовідтворюються, утворить свої власні елементи.
Через подвійну можливість будь-яка задана комунікація неймовірна. По-перше, неймовірно, що в нас може з'явитися щось, що ми захочемо повідомити конкретній людині. По-друге, тому що повідомлення можна передавати різними способами, неймовірно, що ми оберемо для нього якийсь конкретний спосіб. По-третє, неймовірно, що людина, до якої ми звертаємося, зрозуміє нас правильно. Соціальні структури з'явилися, щоб зробити неймовірну комунікацію ймовірнішою.
Вважаючи комунікацію механізмом утворення інтерсуб'єктного смислу, є підстави припустити, що комунікації між різними соціумами (соціальними системами) утруднені за рахунок різних кодів, які складаються в рамках різних фракталів. Скажімо, коди раціонального суспільства (Німеччина) будуть малозрозумілими для кодів емоційного суспільства (країни Латинської Америки): це стосуватиметься як економічної системи, так і політики та культурних орієнтацій.
"Неймовірності", які ми розглядали, стосуються тільки взаємодій, однак суспільство - це щось більше, ніж просто сукупність незалежних взаємодій. Взаємодії тривають рівно стільки, скільки присутні люди, що беруть участь у них. Але, з погляду суспільства, взаємодії є епізодами безупинних соціальних процесів. Кожна соціальна система стикається з проблемою: вона припинить існування, якщо немає гарантії майбутньої комунікації, тобто якщо немає можливості поєднати попередні комунікації з майбутніми. Щоб уникнути руйнування комунікації, мають бути розроблені структури, що

 
 

Цікаве

Загрузка...