WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Порівняльна характеристика проявів спрямованості особистості - Реферат

Порівняльна характеристика проявів спрямованості особистості - Реферат

часто. Якщо у когось, хто поруч, поганий настрій, кепські справи, ми, як правило, відповідаємо емпатією. І робимо це для зменшення дистресу іншого (або й свого). Альтруїстичні вчинки підкріплюють наше почуття власної гідності. Егоїстичний альтруїзм - це життєва позиція особистості, за якої вона, задовольняючи свої потреби, допомагає іншим, хоча й не розраховує на конкретну (наприклад, матеріальну) винагороду. На перший план тут все ж виступають власні почуття, емоції, настрої.
Результати дослідження
На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що існують певні розбiжностi між представниками різних вікових груп стосовно альтруїстично-егоїстичної спрямованості (див. таблицю).
З'ясовано, що в основі поведінки юнаків та дівчат переважає егоїстична цiннiсно-смислова позиція суб'єкта. У них чітко простежується особистісна прагматично-егоїстична мотивація. Вона проявляється тоді, коли людина діє, виходячи з обставин i керуючись власною вигодою. Цю мотивацію можна розглядати як усвідомлену i престижну. Вона залежить від ситуації i настрою в певний момент i не зумовлена системою стійких цiннiсних орiєнтацiй, iнтересiв. Така мотивація може бути зумовлена системою цінностей суспільства, яке пропонує відповідний спосіб життя. Тіприблизно 50 % конформiстiв, які є за будь-яких часів у будь-якому суспiльствi, будуть такими, якими їх хоче бачити час, вони залежатимуть від панівної iдеологiї. Від суспільства, панівної культури залежить, скільки з 50 % будуть альтруїстами, а скільки егоїстами, чи, може, всі 50 % вiдiйдуть до якоїсь певної позиції.
Таблиця
Прояви альтруїзму-егоїзму у представників різних вікових груп (дані у %)
Рання дорослість
(19 - 23 роки) Зрiлiсть
(40 - 45 років) Прихована старість
(60 - 65 років)
Альтруїзм 5 39 36
Альтруїстичний егоїзм 31 26 36
Егоїстичний альтруїзм 44 27 19
Егоїзм 20 8 9
Отримані нами результати можна пояснити ще й тим, що студенти, середній вік яких у вибiрцi 20,5 року, перебувають переважно на забезпеченнi батьків. Тільки окремі з них заробляють кошти самі. Молоді люди в такому вiцi привчені отримувати, а не віддавати. На цій вiковiй фазі звичніше чекати допомоги i піклування, а не самим проявляти піклування i надавати допомогу. Ці люди ще не відчувають вiдповiдальностi за інших.
Представники другої групи теоретично можуть виступати батьками першої. За результатами дослідження цієї вікової категорії (40 - 45 років) виявлено, що в основі поведінки дорослих явно переважає альтруїстичне сприйняття дiйсностi. Тут спостерігається порiвняно більша нормативність i лояльність, повага до iнтересiв оточуючих. Представники цієї вікової групи мають чимало різнопланових обов'язків стосовно інших. Турбота про потреби близьких людей з'являється у чоловiкiв і жінок з віком, коли вже одержано освіту, стале місце роботи, сформовано сім'ю.
Низький егоїстичний моральний принцип людей пенсійного віку пояснюється звуженням їхньої життєвої перспективи, зменшенням гострих бажань i прагнень. Найчастіше представники цієї вікової групи живуть мріями і сподіваннями своїх дітей та онуків. У поважному вiцi замислюються над прожитими роками, переоцінюють зроблене, намагаються залишити добрий слід після себе. Тому переважна бiльшiсть таких осіб схиляється до альтруїстичних вчинків.
Висновки
1. Альтруїзм-егоїзм - одна з головних, визначальних позицій особистості. Центральною для поняття альтруїзм є ідея безкорисливого служіння іншим без розрахунку на реальну винагороду. Діаметрально протилежним поняттям є егоїзм.
2. Перехідними позиціями щодо егоїзму є альтруїстичний егоїзм та егоїстичний альтруїзм. На наше прагнення допомагати іншим впливають міркування різного характеру. Причиною може бути бажання заслужити схвалення чи отримати впевненість, що у відповідь допоможуть тобі; прагнення зменшити свій внутрішній дистрес. Подібну мотивацію класифікуємо як альтруїстичний егоїзм і егоїстичний альтруїзм. Істинний альтруїзм заснований лише на співчутті і співпереживанні.
3. Одним із найсерйозніших наслідків змін у політичному та економічному житті нашого суспільства є зміна соціальних мотивацій громадян. Саме сукупність соціальних змін у суспільстві можна вважати однією з причин розгальмовування відповідного зростання егоїстичної тенденції особистості.
4. Існують певні вікові розбіжності між представниками різних груп стосовно альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості. В групі молодих респондентів рівень альтруїзму виявився значно нижчим у порівнянні з респондентами із старших вікових груп (5 % проти 39 % і 36 %). Відповідно, егоїзм у студентів вищий, аніж у старших осіб (21 % проти 8 % і 9 %). Стосовно альтруїстичного егоїзму та егоїстичного альтруїзму, то таких великих розбіжностей між представниками різних вікових зрізів не спостерігається.
5. Відсоток альтруїстів не збільшувався з кожною віковою групою. З незначною перевагою стосовно респондентів поважного віку переважає альтруїстична спрямованість у 40 - 45-річних осіб (39 % проти 36 % - прихована старість і 5 % - рання дорослість).
Література:
1. Муздыбаев К. Эгоизм личности // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21. - №2. - С. 27 - 39.
2. Нартова-Бочавер С. К. Два типа нравственной самоактуализации личности // Психологический журнал. - 1993. - Т. 14. - №4. - С. 24 - 31.
3. Цуканов Б. Й. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.
4. Столяренко Л. Д. Основы психологии.- Ростов нД.: Феникс, 1999. - 576 с.
5. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск. - Харвест, 1998. - 807 с.
6. Селье Г. Стресс без дистресса. - Рига.: Виеда, 1992. - 109 с.
7. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...