WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Політичні події кінця 2004 року і соціально-політичні настановлення молоді - Реферат

Політичні події кінця 2004 року і соціально-політичні настановлення молоді - Реферат

року
ПОКАЗНИКИ Макіавеллізм
Низькі показники Високі показники
Фрустрація Низькі показники 10 % 30 % 40 %
Високі показники 10 % 50 % 60 %
Таблиця 2
Київ, грудень 2004 року
ПОКАЗНИКИ Макіавеллізм
Низькі показники Високі показники
Фрустрація Низькі показники 32 % 50 % 82 %
Високі показники 6 % 12 % 18 %
Таблиця 3
Луганськ, грудень 2004 року
ПОКАЗНИКИ Макіавеллізм
Низькі показники Високі показники
Фрустрація Низькі показники 30 % 40 % 70 %
Високі показники 10 % 20 % 30 %
Якісний аналіз відповідей на запитання "Чи є демократія в Україні?" показав, що 93 % опитаних у травні 2004 року (до виборів - 2004) вважали, що демократії в Україні немає, а після рішення Верховного Суду про визнання другого туру виборів недійсними (грудень 2004 р.) 35 % респондентів відповіли, що "є надія надемократію". Тобто, серед опитаних рівень довіри до демократії й політики зріс. Це збігається з даними, які свідчать про зниження соціальної фрустрації й макіавеллізму.
Актуалізація моральних цінностей, що на суспільному рівні проявилося як підвищення довіри до демократичних перетворень та політичних інститутів, на індивідуальному рівні проявляється як зниження соціальної фрустрації і тенденція зниження макіавеллізму.
Дані дослідження студентської молоді в Луганську (20 - 25 грудня 2004 р.) показали, що ставлення до демократії лишилося негативним - 99 % молоді вважає, що демократії в Україні немає, а ставлення до виборчого процесу (-8) близьке до показників за травень 2004 року в Києві. Показники соціальної фрустрації й макіавеллізму виявилися близькими до даних, одержаних у Києві в грудні 2004 року (таблиця 3). Однак аналіз регіональних особливостей соціально-політичних настановлень не був метою цього дослідження.
Висновки
Дослідження особливостей соціальних настановлень при трансформації суспільства засвідчило, що показники політичної активності (пасивності), соціальної фрустрації та довіри до соціальних інститутів, які розкривають процес зміни політичних настановлень, взаємопов'язані. Ці показники є особливостями соціально-політичних настановлень і доповнюють інформацію про динаміку соціальних настановлень особистості.
З дослідження випливає, що динаміка соціальної ситуації викликає складні процеси у психіці людини. Нові політичні норми потребують узгодження на вищому, ціннісному рівні когнітивної сфери особистості. До цього процесу залучаються уявлення про суспільні інститути, про владу, яка ці норми декларує, про моральні цінності суспільства та моральні настановлення особистості. Недовіра до цих інститутів посилює когнітивний дисонанс, внаслідок чого виникає соціальна фрустрація. Політична пасивність і відсторонення від політики є проявом такого психічного процесу і виражається в усвідомленні як "марнота будь-яких дій" [12]. Принциповим висновком є те, що у свідомості індивіда можливе поєднання суперечливих настановлень, формування подвійної моралі.
Як і передбачалося, напередодні виборів ми отримали високі показники макіавеллізму і соціальної фрустрації. Це свідчить, що процес узгодження суперечливих настановлень пішов у руслі їх поєднання шляхом зниження моральності індивіда. Однак актуалізація моральних цінностей (справедливість, гідність, громадянський обов'язок), яка відбулася під час сплеску політичної активності у грудні 2004 року, обумовила зменшення показників макіавеллізму і соціальної фрустрації та підвищення політичної активності. Тобто, зниження когнітивного дисонансу та соціальної фрустрації відбувається внаслідок формування сумісних настановлень, узгоджених на моральному рівні, що фіксується нами як суттєве зниження соціальної фрустрації та показників макіавеллізму.
В якості практичних висновків суттєвою постає проблема зростання показників макіавеллізму при трансформації суспільства, що свідчить про пристосування індивіда до аморального впливу суспільства, яке перебуває в кризі, і до суспільних відносин, що зумовлюють підвищення фрустрації, недовіри та зниження політичної активності. Негативний стан суспільства гальмує суспільні реформи, а також становить потенційну небезпеку сплесків політичної активності, які можуть стати неконтрольованими. Події у період виборів - 2004 породили феномен "кредиту довіри", а це може привести до розчарування і "фрустрації довіри". Тому ці висновки слід враховувати при подальших дослідженнях, а також при організації процесу політичної соціалізації молоді та ресоціалізації старшого покоління.
Література:
1. Дмитрієва М. Особливості ідейно-політичних настанов сучасної молоді / Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т. та ін. - К.: Український центр політичн. менеджменту, 2003. - С. 471 - 479.
2. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в Українському суспільстві / Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики - К.: "Україна" - 2002, №1. С. 21 - 33.
3. Білоконь І. В. Аналіз невідповідності соціально-політичних настановлень молоді їх включенню в політичну діяльність // Актуальні проблеми психології. Том. І. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Вип. 11. - С. 86.
4. Бова А. Довіра до соціальних інститутів: крос-національні зіставлення / Соціальна психологія, №2(4), 2004. С. 90 - 100.
5. Золотухін Г. Освіта - не товар, студенти не - покупці / Соціальна психологія, №6(8), 2004. С. 36 - 63.
6. Ковтуненко Є. Про категоріальний статус поняття соціальна трансформація в загальносоціологічній теорії // Зб. наук. праць - Соціальні виміри суспільства: К., 2002. - Вип. 5.
7. Конституція України / Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Вид-во "Преса України" - 1997. - 79 с.
8. Москвичов С. Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности. - К.: Респ. ин-т подг. менеджеров. - 1991. 96 с.
9. Політологія / За ред. О. І. Сімківа - Львів: вид-во "Світ", 1994. - 592 с.
10. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. Под. ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, - М.: 1984. С. 97 - 110.
11. Фетискин Н. П., Козлов В. В. Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых груп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 490 с.
12. Хазратова Н. В. Проблема неусвідомленого у ставленні особистості до держави // Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. - К.: Вид-во "ДОК-К", 1997. С. 67 - 81.
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...