WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → “Покоління рубежу” - Реферат

“Покоління рубежу” - Реферат

ровесниками на різних вікових етапах. У взаємодії з групою засвоюються норми і способи дій, здійснюється корекція поведінки у відповідності до них. Таким чином утворюється дитяча субкультура, що посідає особливе місце у загальнолюдській культурі. В радянському суспільстві функцію політичної соціалізації молоді виконували піонерська та комсомольська організації. Сьогодні ця ніша залишається незаповненою, розпочався процес десоціалізації. Як результат - відчуття певної незадоволеності у молоді і пошук нових форм колективісткості, які часто носять деструктивний і навіть кримінальний характер [3, с. 79 - 87].
Політична сфера демократичного суспільства включає в себе суспільно-політичні організації і рухи. Спостерігається тенденція до збільшення кількості молодіжних організацій в Україні (від 7 в 1993 році до 109 в 2003) [2, с. 158]. Поряд з цим існує велика кількість організацій, що виникають і зникають, не проявивши ніякої активності, виявившись нежиттєздатними в сучасних умовах [8, с. 27]. Молодь залишається поза суспільно-політичною діяльністю, складаючи лише невеликий відсоток серед прибічників фактично всіх партій, яких на даний час в Україні близько ста.
Особливу роль в активізації діяльності щодо політичної соціалізації молоді відіграють заклади освіти. Саме вони знайомлять дітей із державною символікою, культурною та політичною спадщиною українського народу, з характеристиками різних виборчих систем. Навчаючись, діти отримують уявлення про державний устрій та політичну систему суспільства, правові норми і правові системи, права і обов'язки громадян.
Система освіти в будь-якій країні покликана прищеплювати молодому поколінню відчуття приналежності до певного соціуму, народу, суспільства і не може стояти осторонь державотворчих процесів. Останні роки характеризуються зростанням ролі закладів освіти у формуванні громадянської, політичної свідомості молоді. На початок 2002/2003 навчального року в Україні нараховувалося 380 вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації; кількість студентів збільшилася за останні одинадцять років з 881,3 тисячі до 1686 тисяч [2, с. 62]. Все більше молодих людей пов'язує можливість досягнення життєвого успіху з високим освітнім рівнем. За даними соціологічного опитування, яке проводилось у червні 2002 року, для 90 % опитаних молодих людей освіта є важливою цінністю, 70 % зацікавлені у вищій освітній підготовці, оскільки пов'язують з нею можливість одержати престижну та високооплачувану роботу [2, с. 62].
Потужним фактором впливу на поведінку, погляди, політичну соціалізацію молоді в цілому здійснюють засоби масової комунікації (ЗМК). Як засвідчують дослідження, вони для більшості молоді є основним джерелом отримання інформації про політичне життя.
Сьогодні психологи, педагоги, філософи з тривогою відзначають негативний вплив ЗМК на формування і розвиток особистості. Як соціальний інститут, ЗМК впливають на особистість не лише за допомогою подачі певної інформації, але й пропонуючи певні зразки поведінки героїв книг, фільмів, телепередач. Аналіз теле-, радіо- та книгопродукції показує, що у цій сфері переважає пропаганда низькопробних виробів західної попкультури. Відчувається гостра потреба програм соціально-політичного спрямування, спроможних викликати інтерес молоді до подій у громадському, політичному, культурному просторі України, до суспільно-політичної діяльності.
На процес політичної соціалізації впливає і включеність особистості в трудову діяльність. Як позитивний момент, слід відзначити значне збільшення частки молоді у складі нових соціальних прошарків - підприємців, менеджерів, банківських працівників. Водночас саме молоді люди залишаються найбільш незахищеною частиною суспільства, яка поповнює лави безробітних. За даними статистики, в Україні особи віком до 28 років складають 38,8 % загальної кількості безробітних, причому безробіття більше турбує дівчат і молодих жінок (73 %), дещо менше - юнаків (48 %) [6, с. 216]. За таких умов надзвичайно важливим є розуміння молоддю взаємозалежності економічної ситуації і перебігу соціально-політичних процесів, усвідомлення можливості впливу на ці процеси у демократичному суспільстві.
Процеси політичної соціалізації доповнюються ще однією важливою формою соціально-політичної діяльності - державною молодіжною політикою, спрямованою на реалізацію закону "Про сприяння становленню та розвитку молоді в Україні". Реалізація його покликана створити сприятливі умови для розвитку і самоактуалізації молодого покоління, сприяти формуванню громадянського суспільства за участю молоді на всіх рівнях: загальнодержавному, регіональному, місцевому [4, c. 4, 5]. Серед окреслених пріоритетів державної молодіжної політики на 2002 - 2005 роки особливе місце відводиться створенню нової молодіжної ідеології в українському суспільстві; формуванню молодої людини - громадянина демократичної України; патріотичному та духовному становленню молоді; розвитку молодіжних громадських організацій тощо. Цим мають створюватися передумови для успішного залучення молоді до соціально-політичного життя. Але ефективність молодіжної політики залежатиме, насамперед, від готовності самої молоді до партнерства з державною владою і налагодження двостороннього зв'язку, від готовності молодого покоління взяти на себе відповідальність за її здійснення, від визнання і підтримки нею цієї політики.
Таким чином, процес політичної соціалізації ускладнюється наявністю багатьох проблем, притаманних українському суспільству в період суспільно-політичних трансформацій. Загальновідомо, що кризові ситуації формують специфічні довготривалі стратегічні життєві установки і ціннісні орієнтації, і в першу чергу це впливає на молодь, яка ще не засвоїла форм життєдіяльності в період реформування економічних та соціально-політичних основ суспільства.
Молодь - динамічна, енергійна і критично мисляча частина суспільства, яка володіє величезним соціальним і творчим потенціалом. Виходячи з цього, створення сприятливих економічних та соціальних умов для особистого зростання молодих людей, формування їх творчої активності, здібностей, навичок повинно бути основою державної молодіжної політики, центром уваги всіх соціальних інститутів суспільства.
Література
1. Врублевський В. К., Хорошковський В. І. Нова Україна: виклики ХХІ сторіччя // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Кол. монографія / Під ред. М. О.Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1999 - 687 с.
2. Виховання національно-свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 191 с.
3. Луков В. А. Особенности молодежных субкультур в России // Социс. - 2002.-№10.
4. Молодіжна політика в Україні: аспекти державного та громадського розвитку. - К., 2002. - 15 с.
5. Переосмысливая современность. Материалы международной конференции, октябрь, 2002, Москва.// Полис. - 2002. - №2.
6. Пірен М. І. Основи політичної психології: Навчальний посібник. - К.: Міленіум, 2003. - 418 с.
7. Попова О. В., Титаренко Ю. И. Социализация и профессиональное образование личности: Монография. Барнаул: Изд-во Академии экономики и права, 2001. - 335 с.
8. Соколов В., Рябіка В. Громадянське суспільство. Дійові особи та виконавці // Соціс. - 2002. - №5.
9. Социальная психология и личность в вопросах и ответах. - М., Гардарики, 2001, - 397 с.
10. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...