WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування політичної культури сучасної молоді - Реферат

Особливості формування політичної культури сучасної молоді - Реферат

ідеологічній сфері та потенціальними дієвими орієнтирами, ступінь їх узгодженості, широту і цілісність.
Особливості політичної поведінки особистості проаналізовано за допомогою методики суб'єктивного оцінювання "Фактори політичної самоактуалізації особистості".
Основними складовими дослідження політичної поведінки особистості є аналіз ідеографічних (переважно соціальних і соціально-психологічних) факторів становлення політичної поведінки,визначення її мотивів і конкретних форм актуалізації на емоційному, когнітивному і дієвому рівнях репрезентації. Тому методика дозволяє проаналізувати характер політичної активності або іммобільності особистості, починаючи з дитячих років і досьогодні, вплив домінуючих факторів на становлення політичних переконань, форми прояву політичної активності на когнітивному (у вигляді інтересу до політичних подій) та дієвому (безпосередній участі в політичному житті суспільства) рівні.
Загальна вибірка емпіричного дослідження, яке проводилося протягом 2002 - 2004 років, становить 310 осіб віком 16 - 25 років і складається з таких груп: учні 11-х класів середніх шкіл Чернігова - 58 осіб (16,8 % від загальної кількості), студенти Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка - 96 осіб (28,0 % від загальної кількості), студенти Чернігівського державного інституту економіки та управління - 82 особи (23,8 % від загальної кількості), студенти Київського національного університету ім. Т. Шевченка - 74 особи (21,5 % від загальної кількості).
Результати дослідження
Внаслідок емпіричного аналізу виокремлених теоретично показників сформованості політичної культури особистості виявлено, що на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку спостерігається низький рівень особистісної політичної культури молоді, який проявляється як на рівні реалізації політичної свідомості, так і на рівні актуалізації її політичної поведінки.
Так, особливістю ідейно-політичних настанов молоді є непослідовність, яка проявляється в неузгодженості основних рівнів актуалізації (емоційного, когнітивного і дієвого), побутуванні помилкових уявлень про конкретне змістове наповнення певних ідеологічних напрямків. Незрілість і неповну сформованість ідейно-політичних настанов засвідчує актуалізація переважно емоційного (неусвідомленого) сприйняття основних ідейних течій і політичних цінностей.
Такі особливості ідейно-політичних настанов проявились під час проведення кореляційного аналізу і констатації його результатів. Для аналізу та психологічної інтерпретації було відібрано результати, які задовольняють вимоги відповідності існуючих критеріїв достовірності стосовно об'єму вибіркової сукупності (310 респондентів) рівню кореляційного зв'язку (за Спірменом) між досліджуваними змінними не менше значення 0.147 (для p<0,01 рівня достовірності). Аналіз кореляційної матриці дозволяє констатувати наявність кореляції між наступними ознаками.
1. Досить високі та середні кореляційні зв'язки виявлені при аналізі емоційного сприйняття провідних ідейних напрямків та їх політичних цінностей. Так, виявлено позитивні кореляції між емоційним сприйняттям ліберального напрямку і цінностями конкурентності (r=0.638**) та індивідуалізму (r=0.630**). Ідейний напрям соціалізму має позитивні кореляції з цінностями рівності (r=0.600**) та демократизму (r=0.514**). Встановлено позитивні кореляційні зв'язки між консервативною ідеологією і політичними цінностями авторитету (r=0.506**) і традиційності (r=0.490**). Націоналістичний напрямок виявляє позитивні кореляційні зв'язки з політичними цінностями пріоритету нації (r=0.681**), агресивності у здійсненні політичної діяльності (r=590**). Анархічний ідеологічний напрямок виявляє позитивні кореляційні зв'язки з політичними цінностями пріоритету особистості (r=0.578**) та самоврядування (r=0.504**). Встановлено позитивні кореляційні зв'язки між ідеологічним напрямком екологізму і політичними цінностями пріоритету екології (r=0.722**), природи (r=0.702**), духовності (r=0.614**), моральності (r=0.554**). З першого погляду, ідейно-політичні настанови на емоційному рівні сприйняття досить впорядковані, відповідають змістові конкретних ідейних напрямків. Проте подальший аналіз засвідчив наявність тенденцій непослідовності та неповної сформованості настанов.
2. При аналізі кореляційних зв'язків між рівнями ідейно-політичних настанов (емоційного, когнітивного та дієвого) було виявлено мінімальну кількість середніх кореляційних зв'язків. Так, лише сприйняття ліберального ідеологічного напрямку на емоційному рівні має позитивні кореляції із сприйняттям лібералізму на когнітивному рівні (r=0.450**). Усі інші ідейні напрямки виявляють або слабкі міжрівневі кореляційні зв'язки, або їх відсутність. Така ситуація виникає внаслідок нерозуміння або незнання змістового наповнення конкретних ідейних напрямків, а, отже, існує розірваність між імпліцитним, когнітивним і дієвим їх сприйняттям. Наприклад, політичні цінності екологізму, анархізму, соціалізму викликають на емоційному рівні, як уже зазначалося, позитивні відчуття, проте на когнітивному і (особливо) на дієвому рівнях вони відходять на нижчі позиції, що засвідчує інтуїтивну схильність до ідей гуманності, моральності, солідарності, самоврядування на відміну від надання когнітивної, раціональної переваги ідеям сильної державності, індивідуалізму, конкурентності.
3. Встановлено позитивні кореляційні зв'язки на рівні середньої значущості між певними ідеологічними напрямками, що свідчить про близькість та перетини їх ідей у свідомості молодого покоління. Так, на емоційному рівні сприйняття виявлено близькість ідей екологічного і соціалістичного напрямків, кореляційний зв'язок між якими становить (r=0.442**). На когнітивному рівні при оцінюванні близькості кожної з наведених ідеологій до особистісної політичної позиції тісні кореляції виявлено між націоналістичним та консервативним напрямками (r=0.474**). На дієвому рівні вираження підтримки реалізації програмових настанов кожної з ідейно-політичних течій встановлено позитивні кореляції між ліберальною та націоналістичною ідеологіями (r=0.448**). Така ситуація, без сумніву, є наслідком особливостей сучасного процесу політичної соціалізації, який характеризується стихійністю, плюралістичністю думок та підходів, їх суперечливістю, що негативно впливає на пластичну та неоформлену політичну свідомість молоді. Звідси й непослідовність та хаотичність ідейно-політичних уявлень, нерозуміння або незнання суттєвих особливостей конкретних ідеологічних напрямків.

 
 

Цікаве

Загрузка...