WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування першого враження - Реферат

Особливості формування першого враження - Реферат

Вже зазначалося, що в нашому дослідженні опитувані були більш схильні давати категоричні відповіді при ідентифікації образу жінки і проявляли обережність, характеризуючи незнайомого чоловіка. Відомо, що в ході соціалізації в більшості культур за чоловіками закріплюється активна роль, здійснення якої проявляється в пошуку нового, змінності; чоловіки частіше допускають неочікувані дії і прояви поведінки. Тоді як жінкам традиційно приписується пасивна, дещо конформістська роль. Вони, на думку дослідників, чутливіші до соціальних норм та стереотипів [1; 3].
Аналізуючи різницю в побудові перцептивного образу між чоловіками і жінками, ми з'ясували, що образ жінки виявивсябільш однорідно оціненим, ніж чоловічий. Стосовно частини характеристик (16 характеристик - 26,67 % усіх запропонованих ознак) статистично значущих відмінностей (за t-критерієм Ст'юдента) не спостерігалося. Це такі риси: "товариський", "сором'язливий", "скутий", "замкнений" - ознаки, що характеризують настроєність партнера на взаємодію. Крім того, до цієї ж групи увійшли ознаки, які, на думку перцепієнтів, є провідними при сприйманні жінки: "життєрадісна", "відкрита", "щира", "розумна". Також більш-менш одностайними були респонденти, визначаючи такі характеристики зовнішності, як величину очей і абриси тіла. Навіть при інтерпретації елементів зовнішнього вигляду не використовувалися єдині стандарти: в поняття "високий", "атлетичний", "широкоплечий" чоловіки й жінки вкладали різний суб'єктивний зміст і, відповідно, різну оцінку.
Були зафіксовані значущі відмінності між чоловіками й жінками як при сприйманні жінки (28 характеристик за t-критерієм Ст'юдента - 46,67 % з усіх ознак), так і при сприйманні чоловіка (38 якостей - 63,33 %). Особливо відрізнялася загальна оцінка незнайомої людини, при чому не лише стосовно характеристик безпосередньої оцінки - "(не)привабливий", "красивий", "сексуальний", "чарівний", а й непрямої - "нещасний", "старомодний". Крім того, диференціюючи фемінінні параметри людей ("жіночний", "довірливий", "чуттєвий", "наївний", "чуйний"), перцепієнти обох статей демонстрували більшу розбіжність, ніж при визначенні маскулінних рис ("впертий", "стриманий"). До окремої групи можемо виділити характеристики, які описували особливості стилю взаємодії з оточуючими (значна частина респондентів віднесла їх до невизначених, а інші визначали ступінь їх вираженості на основі власних уподобань): "справедливий", "аморальний", "дружелюбний".
Будуючи жіночий образ, крім вищезазначених, респонденти обох статей на статистично значущому рівні по-різному оцінили активність жінки, її емоційно-вольову стійкість ("сильна особистість") і емоційність відносин ("тепла"); також неоднаково чоловіки й жінки визначили типовість - унікальність героїні. Отже, респонденти по-різному інтерпретували риси, які традиційно відносяться до маскулінних чи фемінінних. При сприйманні чоловіка респонденти на статистично значущому рівні по-різному визначили такі маскулінні риси: "мужній", "сміливий", "схильний до ризику", "грубий", "рішучий", "незалежний", "схильний до лідерства", "агресивний". Розійшлися в оцінках перцепієнти, визначаючи такі його оцінні риси, як "(не)приємний", "сучасний", "добрий", "чесний". Враження також відрізнялися при визначенні таких ознак, як "веселий" і "довге волосся". Остання характеристика (зовнішність) відображає різні стандарти, якими керуються чоловіки і жінки при визначенні навіть довжини волосся людини.
Висновки
Особливості формування першого враження в різних статевих групах
По-перше, в цілому респонденти демонструють високу узгодженість у побудові образів незнайомих людей, хоча більшу згоду проявили відносно образу жінки. Певна частина характеристик виявилася складною для сприймання та інтерпретації. В цьому випадку актуалізовувалися механізми проекції та стереотипізації: оцінка відбувалася в рамках рольових очікувань з боку особи певної статі.
По-друге, зміст, інформаційне навантаження образу незнайомої людини суттєво відрізняється у чоловіків і жінок. Навіть керуючись однаковими категоріями, представники різних статей можуть вкладати в них різне змістове значення. При сприйманні незнайомого чоловіка більше використовується інтегрована оцінка; при формуванні першого враження, об'єктом якого є жінка, оцінка більш диференційована і є певним елементом, а не ядром образу.
По-третє, найбільші розбіжності між особами різної статі при побудові перцептивного образу спостерігались при визначенні маскулінних і фемінінних рис. Виявлено, що жінки більш схильні використовувати стереотипи маскулінності для опису як себе, так і інших жінок; в той же час чоловіки намагаються описувати осіб протилежної статі в "немаскулінних" термінах і постають при сприйманні незнайомих людей більш "фемінінно орієнтованими". Значна різниця між особами різної статі спостерігалась при визначенні маскулінних рис у спостережуваного чоловіка. Ступінь вираженості фемінінних рис оцінювався перцепієнтами по-різному при побудові соціально-перцептивного образу як чоловіка, так і жінки. Не було зафіксовано розходжень при діагностиці нейтральних характеристик (міжособистісної дистанції, функціонально-динамічних особливостей) людини.
По-четверте, жінки більш схильні робити висновки про іншу людину в умовах дефіциту інформації про неї, чоловіки ж обережніші в оцінках. Крім того, різні акценти при побудові першого враження (жінки - загальна інтегрована оцінка людини, чоловіки - готовність до соціальної взаємодії) обумовлюють різницю в структурі образу, який формується в процесі першого контакту. Незалежно від статі об'єкта соціального пізнання, чоловіки формують більш повний і інтегрований образ іншої людини. У жінок при сприйманні особи протилежної статі головним ядром образу виступає її недиференційована оцінка. При формуванні враження про іншу жінку вони формують однаковий за об'ємом, але менше внутрішньо узгоджений соціально-перцептивний образ, ніж чоловіки. Однак, в цілому, жінки виявили більшу проникливість, ніж чоловіки, у розумінні "Я-образу" іншої людини будь-якої статі.
Література:
1. Андреева Г. М. Социальная психология познания. Уч. пособие: 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 288 с.
2. Багрунов В. П. Пол и общение человека// Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга (Тезисы докладов). - Краснодар, 1975. - С. 162 - 163.
3. Берн Ш. Гендерная психология: пер с англ. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 320 с.
4. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. - К.: Либидь, 1990. - 191с.
5. Данильченко Т. Особливості формування першого враження // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.132-144
6. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...