WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування першого враження - Реферат

Особливості формування першого враження - Реферат

якого більше 0,500
- дескриптор, факторне навантаження якого більше 0,550
- кореляційний зв'язок на рівні значущості rdЈ0,4 (pdЈ0,01)
- кореляційний зв'язок на рівні значущості rdЈ0,3 (pdЈ0,01)
Неоднаковими виявилися і основні структури першого враження при сприйманні незнайомого чоловіка. Найбільшу вагу в першому факторі (вклад фактора в сумарну дисперсію - 14,114 %) несуть характеристики, пов'язані з взаємодією з оточуючими (схема 3).Простежуються дві кореляційні групи ознак. Перша об'єднує атрактивні якості: "чарівний" (факторне навантаження - 0,565), "сексуальний" (0,550), "красивий" (0,517). Друга відображає характеристики оптимістичного ставлення до світу й оточуючих: "дружелюбний" (0,605), "довірливий" (0,587), "товариський" (0,572), "веселий" (0,554), "життєрадісний" (0,550). Відзначимо, що до цього фактора увійшли як маскулінні ("сміливий", "активний", "схильний до лідерства"), так і фемінінні якості ("чуйний", "довірливий", "кмітливий", "життєрадісний"), навіть з перевагою останніх. Таким чином, цей фактор включає в себе складний комплекс характеристик, пов'язаних з загальною оцінкою особи чоловіка, її демонстрацією позитивного ставлення до людей та маскулінними/фемінінними аспектами особистості.
Схема 2
Структура образу жінки в уяві жінок
Образ чоловіка, побудований жінками, має іншу структуру. Перший фактор (вклад фактора в сумарну дисперсію - 12,636 %) виявився компактнішим (див. схему 4). Для жінок при формуванні першого враження, об'єктом якого є чоловік, важливішою виявляється загальна генералізована оцінка людини (найбільша вага у факторі характеристик "чарівливий" - 0,606, "сексуальний" - 0,603), при цьому не тільки оцінка як особистості, а саме як представника протилежної статі ("мужній", "схильний до лідерства"). Отже, перша оцінка обумовлена статевою приналежністю об'єкта і суб'єкта сприймання.
Звернемо увагу, що, на відміну від усталених поглядів про те, що саме жінка частіше виступає об'єктом оцінки, в нашому дослідженні студентська молодь (і чоловіча, і жіноча) зверталася до оцінних критеріїв, формуючи перше враження про особу чоловічої статі (використовувалися три параметри, які виступали ядром перцептивної структури), тоді як, сприймаючи жінку, опитувані звертали увагу лише на одну характеристику - чарівність, яка в побудові образу відігравала допоміжну роль.
Схема3
Структура образу чоловіка в уяві чоловіків
Другий фактор представляє негативний полюс (вклад фактора в сумарну дисперсію - 7,439 %), який на противагу першому, підкреслює риси, пов'язані з відчуженістю, відмежованістю від оточуючих: "замкнутий" (факторна вага: -0,570), "скований" (- 0,541), "сором'язливий" (- 0,535), "боязкий" (- 0,528), "нещасний" (-0,521). Респонденти звертають увагу на негативні якості і заперечують їх в образі людини, за якою спостерігали. Відзначимо, що аналогічні негативні аспекти в образі незнайомого чоловіка підкреслюють і жінки (вклад фактора в сумарну дисперсію - 7,696 %), але в цьому факторі спостерігаються й певні відмінності: "боязкий" (- 0,634), "сором'язливий" (- 0,601), "м'якосердий" (- 0,560), "скований" (- 0,531), "наївний" (- 0,523), "рішучий" (- 0,517). Найбільша питома вага в цьому факторі таких якостей, як "боязкий", "сором'язливий". Несподіваним було включення жінками в цей негативний полюс такої характеристики, як рішучість. Вони негативніше оцінюють і фемінінні риси в особистості чоловіка ("сором'язливий", "наївний", "м'якосердий"). Отже, жінки звертають більше уваги на вираженість гендерних ознак в особі незнайомого чоловіка.
Схема 4
Структура образу чоловіка в уяві жінок
Третій фактор (вклад фактора в сумарну дисперсію - 5,599 % при побудові перцептивного образу чоловіка представниками чоловічої статі; вклад фактора в сумарну дисперсію - 5,902 % - жіночої статі) умовно можемо назвати "гіпермаскулінність", оскільки в нього увійшли такі якості, як
Незважаючи на те, що в цілому при ідентифікації образу незнайомої людини респонденти використовували однакові когнітивні схеми, змістове навантаження параметрів відрізняється. На основі результатів дослідження можемо зробити висновок, що жінки при формуванні образу чоловіка роблять акцент на його інтегрованій оцінці, тоді як чоловіки важливішими рисами при взаємодії з особою протилежної статі поруч з оцінкою (чарівність) вважають доброту і дружелюбність. Зазначимо, що для всіх респондентів важливим виявилося ставлення до них самих (зворотний зв'язок). Жінки при сприйманні чоловіка звертають увагу на його приязність, доброзичливість. Для чоловіків при контакті з особою своєї статі визначальними є такі характеристики, як довірливість і товариськість, тоді як для жінок при сприйманні особи своєї статі важливим виступає розум, відкритість і дружелюбність співрозмовниці.
Був зафіксований високий рівень кореляції між "Я-образом" спостерігача та образом особи, яку він сприймав, у випадку, коли суб'єкт і об'єкт взаємодії були однієї статі (r=0,664 для чоловіків і r=0,685 для жінок, при pd Ј 0,01). І це закономірно, оскільки при побудові образу іншої людини відправною точкою відліку є уявлення людини про саму себе. Зрозуміло, що зв'язок між "Я-образом" і образом незнайомої людини протилежної статі менш тісний (r=0,324, pd Ј 0,05 для чоловіків і r=0,468 для жінок при pd Ј 0,01). Показово, що в нашому дослідженні подібний зв'язок у жінок був більш вираженим, ніж у чоловіків. Це явище можна пов'язати з процесами, які відбуваються в сучасному суспільстві, коли маскулінні якості для жінки вважаються більш прийнятними, ніж фемінінні для чоловіка.
В ході кореляційного аналізу було виявлено, що гендерні стереотипи більше впливають на формування перцептивного образу при сприйманні особи протилежної статі, ніж при сприйманні представника своєї статі. Це закономірно, оскільки стереотипи актуалізуються при дефіциті інформації про іншого. При сприйманні особи своєї статі ця нестача інформації менша (частіше відбувається проекція, тобто приписування об'єкту сприймання власних рис), ніж при сприйнятті особи протилежної статі. Крім того, у жінок ця тенденція проявляється менше (вплив стереотипу жінки на образ реальної людини тієї ж статі r=0,621, вплив гендерних стереотипів на образ чоловіка r=0,688 на рівні достовірності pd Ј 0,01). У чоловіків дана тенденція проявляється яскравіше: вплив стереотипного уявлення про чоловічу гендерну роль на побудову образу чоловіка був значно менший (r=0,574, pd Ј 0,01), ніж вплив уявлення про жіночу гендерну роль на побудову образу жінки (r=0,717, при pd Ј 0,01).
Зазначимо, що в цілому стереотипізація проявлялася яскравіше при сприйманні жінки, ніж чоловіка. Незважаючи на статеву різницю, рівень кореляції гендерних стереотипів і образу жінки помітно вищий.

 
 

Цікаве

Загрузка...