WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування першого враження - Реферат

Особливості формування першого враження - Реферат

при сприйманні особи своєї статі увага звертається на її красу і приємність, тоді як у випадку, коли партнером виступає особа протилежної статі, - на чарівність і сексуальність. Зауважимо, що людина, яка діяла в сюжеті, отримала дещорізні оцінки з боку чоловіків і жінок. В цілому жінки продемонстрували більш позитивну оцінку героя сюжету, ніж чоловіки, тоді як особу своєї статі вони сприймали негативніше, тобто інгруповий фаворитизм у цій віковій категорії у жінок був виражений менше.
Чоловікам героїня здалася більш жіночною, ніж жінкам. Аналогічна тенденція спостерігається при сприйманні чоловіка: жінкам він здався більш мужнім, ніж чоловікам. Статевий суб'єктивізм виявився і при оцінці зросту: жінки героя сюжету сприйняли як вищого, ніж чоловіки. А чоловіки оцінили жінку як вищу, ніж особи тієї ж статі. Вірогідно, в цьому випадку проявилася не лише прискіплива оцінка протилежної статі, але й те, що кожна стать використовує різні фізичні стандарти.
Крім того, жінці приписувалося менше негативних рис (грубість, агресивність, аморальність), ніж чоловікові, що відображає вплив існуючих гендерних стереотипів, згідно з якими образ гіпермаскулінності має певні вади, зокрема догматичність, надмірний раціоналізм, агресивність і грубість [2; 4].
Для того, щоб визначити хоча б відносну точність побудованого образу, ми використали порівняння "образу Я" людини, яка була актором у сюжеті, з образами, які склались у досліджуваних. Значна кількість характеристик мала одне інформаційне навантаження. Однаково з діючою особою оцінили перцепієнти вік чоловіка, деякі його фізичні дані (зріст, зачіска). Однорідність оцінок спостерігалася при визначенні загальних атрактивних якостей: з п'яти характеристик цього блоку чотири були оцінені однаково і чоловіками, і жінками, і самим об'єктом пізнання. І лише за одним параметром ("сексуальний") "Я-образ" співпадав з оцінкою жінок. І це закономірно, оскільки, перебуваючи в системі гетеросексуальних стосунків, чоловік орієнтуватиметься саме на оцінку жінки. При сприйманні жінки спостерігалася така ж тенденція: чоловіки за цим критерієм оцінили героїню вище, ніж жінки, що відповідало уявленню про себе дійової особи.
В середньому найбільше наблизились до розуміння "образу Я" чоловіка перцепієнти обох статей в таких групах якостей: по-перше, це міжособистісна відстань ("стриманий", "відкритий", "скутий", "замкнений", "сором'язливий", "чуттєвий"), по-друге, респонденти адекватно відобразили динамічні особливості об'єкта сприймання ("спокійний", "активний"), а також такі характеристики зовнішності, як довжина волосся і вік ("молодий" - "старий").
Жінки були ближчі до відтворення "Я-образу" дійових осіб при діагностиці за зовнішніми даними внутрішніх характеристик і у випадку сприймання жінки, і при сприйнятті чоловіка. Зокрема, вони адекватніше визначили такі параметри, сприймаючи дійову особу-чоловіка: довірливість, наївність, жіночність, полохливість - тобто ті риси, які традиційно відносять до фемінінних; зрозуміло, що для чоловіків діагностика якостей з цієї групи була утруднена. Чоловіки ж точніше оцінили незалежність спостережуваного.
При сприйманні жінки найбільша суб'єктивна адекватність була виявлена стосовно якостей, які свідчать, з одного боку, про близьку міжособистісну дистанцію ("щира", "піклується про людей", "м'якосерда", "сором'язлива"), а з другого про "незалежність" і "чесність" (риси, які скоріше дозволяють утримувати певну соціальну дистанцію). Жінки точніше оцінили зовнішні дані об'єкта сприймання - жінки ("довге волосся", неширокі плечі, "плавні лінії тіла"). Чоловіки ж виявилися точнішими в сприйманні такої риси, як наївність.
В цілому з'ясувалося, що жінки точніше інтерпретують зовнішні характеристики і більше наближаються до суб'єктивного адекватного розуміння людини, її уявлення про себе. Незважаючи на те, що рівень наближення оцінок до "Я-образу" персонажів був різний, - чоловік виявився більш "пізнавально-прозорим" - жінки постійно демонстрували точніше наближення до розуміння "Я-образу" людини. При формуванні першого враження про чоловіка коефіцієнт кореляції за Пірсоном між "Я-образом" спостережуваного і образом, побудованим перцепієнтами жіночої статі, складає r=0,513 (при pd Ј 0,01), чоловічої - r=0,445 (при pd Ј 0,01). При сприйманні жінки аналогічні показники становлять r=0,393 (при pd Ј 0,01), і r=0,357 (при pd Ј 0,01).
Проводячи факторний аналіз, ми з'ясували, що в цілому основні структури образу незнайомої жінки мало відрізнялися у осіб обох статей, тоді як образ чоловіка будувався за різними критеріями. Структура першого фактора у чоловіків при сприйманні жінки показана на схемі 1 (вклад фактора в сумарну дисперсію - 14,114 %).
Головна вага в цьому факторі припадає на такі характеристики, як "добрий" (факторне навантаження - 0,692), "дружелюбний" (0,624), "чарівний" (0,613). Головною рисою незнайомої особи протилежної статі для чоловіків виступає доброта, яка пов'язується з такими рисами, як емоційна теплота (r=0,514), відкритість (r=0,485), почуттєвість (r=0,471) і дружелюбність (r=0,452). Тобто на перший план виходять якості, які свідчать про позитивну настроєність на оточуючих людей, та які за стереотипами виступають головними в поведінці жінці. Відзначимо, що особливе місце в побудові образу незнайомої жінки відіграють ознаки, які свідчать про оптимістичне сприймання світу ("життєрадісний", "веселий") і є критерієм чарівності для спостерігачів-чоловіків.
Для жінок найважливішими при сприйманні особи своєї статі виявляються такі характеристики, як розум (0,587), дружелюбність (0,559) і турботливість (0,557), а доброта (0,517) за навантаженням у цьому факторі посідає одне з останніх місць (див. схему 2). Чарівність виступає самостійним критерієм для оцінки іншої жінки і не пов'язується в уяві респонденток з іншими особистісними якостями. Турбота про оточуючих і чуйність вважається жінками проявом справедливості з боку представниць своєї статі, а доброта поєднується з м'якосердістю (r=0,409) і дружелюбністю (r=0,436).
Другий фактор підкреслює маскулінні прояви в поведінці жінки, але ознаки, які віднесли до цієї категорії особи різної статі, були різними. Так, чоловіки (вклад другого фактора в сумарну дисперсію - 7,672 %) звернули увагу на грубість (0,545) і агресивність (0,557). А для жінок (вклад фактора в сумарну дисперсію - 6,142 %) важливішими були такі риси, як самовпевненість (0,516), відсутність сором'язливості (-0,527) і боязкості (-0,574). Тобто, при побудові першого враження досить значущими, хоч і на другому плані, виявляються й інструментальні характеристики об'єкта сприймання.
Схема 1
Структура образу жінки в уяві чоловіків
Умовні позначення:
- дескриптор, факторне навантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...