WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування громадської думки - Реферат

Особливості формування громадської думки - Реферат

індивіда (або групи) до суспільства, до групи, до іншого індивіда і до самого себе. Виходячи з цього, виокремлюють такі соціально-психологічні функції масової комунікації [3]:
· соціального орієнтування (індивід - суспільство) і участі у формуванні суспільної думки;
· аффіліації (від англ. affiliate - приєднувати), встановлення зв'язків на рівні індивід - група, соціальної ідентифікації (прилучення до групи);
· контакту (індивід - індивід) з іншою людиною;
· самоутвердження, самопізнання, самореалізація на рівні індивід - він сам.
З точки зору соціальної психології, досліджувати масові інформаційні процеси - це означає зрозуміти, які саме утворення у свідомості людей підлягають змінам, як ці зміни впливають на стан свідомості великої групи, на їхню поведінку. Щодо соціальної психіки, то масова комунікація виконує кілька значущих ролей:
· регулятора динамічних процесів соціальної психіки;
· інтегратора масових настроїв;
· каналу циркуляції психоформуючої інформації.
Розгляд взаємодії в системі "масові комунікації - особистість" можливий з точки зору маніпулятивної або формуючої програми впливу. Від вибору однієї з двох названих програм залежить характер і спрямованість впливу масової комунікації на особистість [4]. Зазначені програми суттєво різняться між собою за функціональним впливом на всі елементи структури особистості (таблиця 3).
Таблиця 3
Вплив на особистість через екстравертивність та інтровертивність (за В. Боревим і А. Коваленко)
Вплив на особистість через екстравертивність
Екстравертивна діяльність особистості
Маніпулятивна програма
Формуюча програма
Пізнання Видавання спрямованої інформації
Функція навіювання Формування світогляду шляхом послідовного залучення до досягнень світової культури
Просвітницька функція
Оцінка Видавання конкретних аксіологічних установок
Регулятивна функція Формування системи аксіологічної орієнтації особистості
Аксіологічна функція
Праця Мобілізація на дії, необхідні комунікатору
Управлінська функція Пробудження в особистості потреби активної і свідомої діяльності
Виховна функція
Спілкування Формування егоцентричної, замкненої особистості, установка на пасивний індивідуалізм, конформізм, некомунікабельність
Функція дезінтеграції Формування комунікативно-компетентної особистості, розвиток установок на діалогічне спілкування
Комунікативно-інтегруюча функція
Вплив на особистість через інтровертивність
Інтровертивна діяльність суб'єкта
Маніпулятивна програма
Формуюча програма
Самопізнання
Самооцінка
Самотворення
Самоспілкування Усунення за допомогою зовнішньої цікавості особистісного "цензурного бар'єра", підготовка до некритичного сприймання інформації. Блокування інтровертивної діяльності
Деструктивно-компенсаторна функція Утвердження особистості як цінності, стимуляція інтровертивної діяльності. Надання допомоги людині в активному самотворенні себе як особистості
Гедоністична (грец. hedone - насолода, задоволення) функція
Так, маніпулятивна програма, зорієнтована на створення керованої маси роз'єднаних одинаків, передбачає роз'єднання суб'єктів комунікації. Формуюча програма спрямована на просвітницьку діяльність, формування комунікативно-компетентної особистості. У реальній практиці такі програми впливу у чистому вигляді не зустрічаються. Водночас перелічені функції вказують на основні цілі, які масова комунікація переслідує стосовно особистості.
Загалом масова комунікація є важливим засобом впливу на конкретну людину, а отже й на велику соціальну групу. При цьому комунікативний вплив змушений долати певну інертність, певний внутрішній спротив аудиторії. В ході масових інформаційних процесів долаються перешкоди й бар'єри. Стосовно перешкод, тобто усього, що перешкоджає спрямованому потоку комунікації, заважає комунікаціям, утруднює їх, то вони можуть виражатися у фізичному перериванні чи припиненні трансляції (для прикладу, припинення відеоконференції з технічних причин), в одночасному повідомленні суперечливої інформації на велику аудиторію. Щодо бар'єрів, то можна виокремити такі:
· фізичні (у вигляді простору і часу);
· соціальні (визначаються статусом і ролями індивідів, які входять до складу аудиторій);
· гносеологічні (виникають через брак чи обмаль досвіду і знань);
· психологічні (у вигляді вже існуючих у свідомості аудиторії соціальних установок, сформованих думок, звичок тощо);
· соціально-психологічні (виникають у зв'язку з особливостями спілкування, можливостями взаємодії, способами сприймання одне одного тощо).
Особливе місце серед бар'єрів посідають комунікативні макробар'єри, пов'язані із зовнішнім середовищем, світом, у якому здійснюються комунікації. Йдеться передусім про інформаційне перевантаження, значну кількість носіїв інформації, тиск часу, частоту контактів джерела повідомлення з аудиторією, вміння вдало розпорядитися інформацією. На людей зусібіч спрямовані великі обсяги інформації, серед якої потрібно віднайти достовірну, а це не завжди вдається. Далі, інформація передається багатьма різними носіями (газетами, спеціальними журналами, через Інтернет, кабельним телебаченням тощо), про окремі з яких можна просто забути. Отож об'єм інформації стає бар'єром до її використання. Наступне. Наші комунікації мають вкладатися у певні часові рамки, однак далеко не кожна людина вміє заощаджувати час. Нарешті, отримана інформація - цінний ресурс, тобто нею потрібно вміло скористатися чи для захисту свого статусу або його підвищення, чи з метою отримання влади над іншими людьми й аудиторіями.
Підвищити ефективність масових інформаційних процесів у формуванні громадської думки можна за рахунок задоволення психічних потреб індивідів в аудиторії. Це досягається шляхом поширення повідомлень, сприймання яких дає певні типові ефекти (таблиця 4).
Таблиця 4
Психологічні ефекти масових інформаційних процесів
(за Ю. Шерковіним)
ПСИХОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ
Утилітарний
Отримання задоволення від інформації, яка допомагає розв'язати різні життєві, соціальні і побутові проблеми. Слухач (читач, глядач тощо) із задоволенням сприймає інформацію, котра містить прогноз погоди, програми радіо і телебачення, рубрики типу "Зроби сам" та ін. Престижний
Задоволення від інформації, яка безпосередньо чи опосередковано підтримує цінності і цілі тієї

 
 

Цікаве

Загрузка...