WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат

Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат

група якостей - на третьому місці в структурі образу жінки). Виявилася значуща різниця між дівчатками і хлопчиками у сприйнятті образу чоловіка. В уявленнях хлопчиків образ чоловіка є більш маскулінним, ніж в уявленнях дівчат. У сприйнятті образу жінки хлопчиками й дівчатками теж є відмінності за цими ознаками: жінка в уявленнях дівчаток більш фемінна, ніж в уявленнях хлопчиків. Цю особливість у сприйнятті підлітками гендерного образу варто враховувати у статевому вихованні підлітків. Якщо в процесі статеворольової соціалізації у хлопчиків і дівчаток сформуються принципово різні погляди на те, якими належить бути чоловікові й жінці, то це може негативно вплинути на формування їх гетеросоціальності, стати основою конфліктів як на внутрішньогруповому (наприклад, у сім'ї), так і на міжгруповому рівні. В цьому ми вбачаємо також джерело проблем гендерної рівності/нерівності, феміністичного руху і т. п.
Наші дослідження підтверджують те, що думка про неруйнівність образів чоловіка і жінки як двох типів рольової диференціації ("інструментальність" чоловічих і "експресивність" жіночих ролей) досить поширена у суспільній свідомості. Проте соціальний прогрес, демократизація стосунків між статями, стирання меж між "чоловічими" і "жіночими" професіями змінюють нормативні уявлення про гендерні ролі. Це було виявлено нами за допомогою опитувальника ММРІ. Вимірювання маскулінності-фемінності за 5-ю шкалою цього опитувальника показало, що більшість респондентів (61,5 %) мають відхилення від традиційних стереотипних показників маскулінності-фемінності. Аналіз результатів показав, що більше таких відхилень спостерігається в групах жіночої статі. Це не співпадає з поширеною у вітчизняній літературі думкою, що фемінізація хлопчиків переважає маскулінізацію дівчаток. За нашими показниками, динаміка відхилень від стереотипів маскулінності-фемінності в жіночих і чоловічих групах підлітків відбувається у протилежних напрямках: у групах дівчаток з віком спостерігається зменшення відхилень, у групах хлопчиків - навпаки: від молодшого до старшого віку показники відхилень зростають. Це суперечить поширеній в літературі думці, згідно з якою у хлопчиків у процесі їхнього розвитку і змужніння показники їх фемінності мають тенденцію до зниження. Ці показники свідчать, що в процесі статеворольової соціалізації підлітків відбувається переорієнтація їх із статеворольових маскулінно-фемінних на андрогінні гендерні ролі. Дослідники в галузі гендерної психології доводять, що більш адаптованим до сучасних умов суспільства є андрогінний гендерний тип особистості. Проведене нами дослідження за методикою С. Бем (BSPI) на вибірці 111 підлітків - учнів середніх загальноосвітніх закладів засвідчило існування тенденції формування андрогінного гендерного типу особистості підлітка [10]. Отже, отримані емпіричні дані показують, що на сучасному етапі розвитку суспільства в процесі статеворольової соціалізації спостерігається тенденція до переорієнтації підлітків зі стереотипно-традиційних маскулінно-фемінних на андрогінні гендерні ролі, що зумовлюється трансформаційними явищами в сфері гендерної культури суспільства.
Висновки
1. Статеворольова соціалізація здійснюється як динамічний процес засвоєння індивідами гендерної культури суспільства, кожний історичний етап якої висуває конкретні загальні вимоги до змісту гендерних якостей, формуючи певні гендерні типи особистості. Основна суперечність гендерної культури суспільства має місце між гендерними ролями і гендерними стереотипами. Ця суперечність позначається на характері процесу статеворольової соціалізації. Формуванню зрілої гендерної ідентичності може заважати консервативність гендерних стереотипів, що потрібно враховувати у виховному процесі.
2. Підліткова стадія статеворольової соціалізації виявляється вирішальною у формуванні гендерного типу особистості. Це обумовлюється тим, що у підлітковий період формується зріла гендерна ідентичність як усвідомлення індивідом своєї статевої належності, як суб'єктивне осмислення, переживання статевої ролі, яке виявляється у єдності статевого усвідомлення та поведінки. На підлітковий період припадає остаточне формування гендерної ідентичності.
3. Застосування методики ММРІ з метою визначення рівня маскулінності-фемінності показало, що у більшості підлітків нашої вибірки (61,5 %) статеворольова ідентифікація здійснюється із відхиленням від стереотипно-традиційних показників маскулінності-фемінності. Відхилення у профілі 5-ї шкали свідчать про переорієнтацію підлітків із стереотипних традиційних фемінно-маскулінних гендерних схем на андрогінні в процесі статеворольової ідентифікації.
4. Динаміка відхилень у статеворольовій ідентифікації в жіночих і чоловічих групах відбувається в протилежних напрямках: у групах дівчаток з віком спостерігається зменшення відхилень, у групах хлопчиків - навпаки, від молодшого до старшого віку показники відхилень зростають. Це суперечить поширеній в літературі думці, згідно з якою у хлопчиків в процесі їхнього змужніння показники їх фемінності мають тенденцію до зниження. Зменшення відхилень за показниками 5-ї шкали у дівчат і збільшення цих показників у хлопчиківв процесі їх дорослішання пов'язане із адаптацією підлітків до умов сучасності. Ця адаптація здійснюється як формування андрогінного гендерного типу із середніми показниками андрогінності. Збалансування маскулінності з фемінністю, яке йде за андрогінною гендерною схемою, відбувається у старшому підлітковому віці в результаті індивідуалізації гендерної позиції особистості.
5. Дослідження, яке ми проводили з використанням методики С. Бем (BSPI), ставлячи за мету виявлення показників андрогінності, підтвердило результати наших даних, отриманих за методикою ММРІ, а саме зміну гендерних показників у напрямку формування середнього рівня андрогінності, яке здійснюється як збалансування маскулінності-фемінності за різними схемами у дівчаток і хлопчиків.
6. Виявилась значна різниця між дівчатами і хлопцями у сприйнятті образу чоловіка. Вона полягає в тому, що в уявленнях хлопців образ чоловіка є більш маскулінним, ніж в уявленнях дівчат. Це необхідно враховувати в статеворольовому вихованні. Образ жінки сприймається майже однаково хлопцями і дівчатами. Різниця у сприйнятті гендерного образу може створювати перешкоди у формуванні гетеросоціальності підлітків, що може стати фактором соціальних протиріч як всередині групи (сім'я), так і на міжгруповому рівні (проблема гендерної рівності/нерівності).
Література
1. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.
2. Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навч. посібник. - Тернопіль: Богдан, 1999. - 384 с.
3. Ильин Е. Н. Дифференциальная психология мужчины и женщины. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.
4. Келли Г. Основы современной сексологии. - СПб.: Питер, 2000. - 896 с.
5. Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. - М.: Педагог, 1991. - 256 с.
6. Кон И. С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989. - 225 с.
7. Лавриненко Н. В. Женщина: самореализация в семье и обществе (гендерный аспект). - К.: ВИПОЛ, 1999. - 172 с.
8. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 1996. - 699 с.
9. Москаленко В. В., Романова В. Г. Особливості структури гендерних образів в уявленнях підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 14. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. - С. 138 - 153.
10. Романова В. Г. Дослідження андрогінності в гендерній ідентифікації підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 13. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. - С. 292 - 309.
11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис /Пер.с англ. - М.: Прогресс, 1996. - 341 с.
12. Юферова Т. И. Образы мужчин и женщин в сознании подростков // Вопросы психологии. - 1985. - № 3. - С. 68 - 75.
13. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...