WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат

Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат

сім'ю". Привертає увагу те, що досліджувані занепокоєні поширенням поганих звичок (куріння, пияцтво, наркотики), які вважають несумісними з образами сучасних жінок і чоловіків. Таку занепокоєність висловили 70 % опитаних хлопчиків молодшої підліткової групи, 59 % - старшої, 50 % дівчаток молодшої підліткової групи і 63 % - старшої. В образах чоловіка і жінки провідне місце посідають моральні якості. Особливо це характеризує уявлення дівчаток, які вважають високу моральність основною характеристикою сучасного чоловіка. 91 % дівчаток старшої групи, 75 % - молодшої віддають перевагу в образі сучасного чоловіка такій рисі, як доброта. Стосовно ж хлопчиків, то лише 35 % із молодшої групи та 20 % - старшої вказали на цю рису як обов'язкову для сучасного чоловіка.
Необхідно підкреслити, що образ сучасного чоловіка в уявленнях хлопчиків є більш стереотипним, ніж в уявленнях дівчаток. Хлопчики віддають перевагу таким рисам, як розум (90 % опитаних старшої групи і 50 % - молодшої); фізична сила (50 % опитаних), хоробрість (50 % опитаних).
Незважаючи на те, що в цілому уявлення про жінку і чоловіка у підлітків залишаються стереотипними, багато хто з них вважає, що місце людини в суспільстві не повинне визначатися належністю до статі. Більшість хлопчиків і дівчаток виокремлюють енергійність і силу як риси, однаково необхідні чоловікам і жінкам у сучасному світі. Такі риси, як розум, оптимізм, самовпевненість, здатність до компромісу вважаються обов'язковими характеристиками як чоловіка, так і жінки.
Аналіз отриманих даних показав також, що гендерні уявлення старших підлітків відрізняються від уявлень підлітків молодшого віку. Ці відмінності полягають в тім, що в образах старших підлітків спостерігається більша кількість нетрадиційних гендерних рис, превалюють загальноособистісні риси. Стереотипи маскулінності і фемінності більш "розмиті". Так, серед рис, обов'язкових для сучасної жінки, дівчатка старшої підліткової групи вказують на нові, нетрадиційні для жінок властивості. Якщо молодші дівчатка акцентують увагу на тому, що жінка повинна бути перш за все берегинею, то старші висловлюються за те, щоб жінка "не сиділа вдома". Більше третини з останніх (36,5 %) вважають, що незалежність і самостійність - обов'язкові риси жінки в сучасному світі. Більше половини старших дівчаток вважають, що сучасній жінці необхідно мати хороший смак до вбрання, бути елегантною (45 %). Деякі дівчатка вважають, що важливою рисою сучасної жінки є уміння вислухати чоловіка, розділити його інтереси. Уявлення про сучасного ідеального чоловіка у старших дівчаток відрізняється від традиційного образу чоловіка, який превалює в уявленнях молодшої групи. Старші дівчатка вважають, що сучасному чоловікові потрібні такі риси, як почуття гумору (54,5 %), комунікабельність (25 %), акуратність, хороший смак, вміння гарно вдягатися, стежити за своєю зовнішністю.
Можна зробити висновок, що уявлення про сучасну жінку і сучасного чоловіка змінюються з віком. У формуванні гендерно-рольових стереотипів молодших дітей домінуючим фактором є сім'я. Як відомо, сім'я, порівняно з іншими спільнотами, є носієм здебільшого консервативних цінностей. У старших підлітків стереотипи фемінності і маскулінності включають нові гендерні риси, значення яких обумовлюється сучасною ситуацією у суспільстві. Це пояснюється тим, що в старшому віці вплив сім'ї на формування гендерно-рольових стереотипів суттєво зменшується. Вирішальну роль у цьому процесі починають відігравати фактори, пов'язані з включенням підлітків до ширшого кола соціальних спільнот. У молодшому віці на формування особистісних рис вирішальний вплив здійснюють "охоронні" фактори, тобто такі, що сприяють збереженню у людини рис, властивих духовному укладові групи, яка характеризується "типовою психологією" (психологія, яка склалася за законами пристосування до соціально-економічних умов і потреб). З віком на формування особистості посилюється вплив руйнівних факторів, тобто таких, які можуть послабити або знищити дію охоронних факторів і привнести у психіку підростаючої особистості нові риси, чужі або навіть ворожі світоглядові рідної групи.
Аналізуючи дані, отримані у хлопчиків, ми не зафіксували якоїсь суттєвої різниці у стереотипах "фемінності" і "маскулінності" залежно від віку. Образи чоловіка і жінки в уявленнях хлопчиків обох вікових груп залишаються більш стереотипними порівняно з уявленнями дівчаток. Можливо, це пов'язується з тим встановленим дослідниками фактом, що прагнення хлопчиків відповідати гендерній ролі виявляється у більшій стереотипізації їхньої поведінки. У підлітковому віці нормативні уявлення виявляються особливо жорсткими і стереотипними саме у хлопчиків. Бажаючи закріпитись у своїй чоловічій ролі, хлопчик всіляко підкреслює свою відмінність від жінки, прагнучи побороти все, що може сприйматися як виявлення жіночності.
Відзначені нами зміни у гендерно-рольових стереотипах відображають соціально-економічні зміни в суспільстві, нові, вищі вимоги як до чоловіків, так і до жінок. Наші дослідження засвідчують, що сьогодні не можна уявляти маскулінність і фемінність як ортогональні виміри особистості. Однак це не означає, що ідеали жіночності і чоловічності уже втратили значення. Ніжність, м'якість, врода, доброта, емпатійність і нині високо оцінюються як властивості жіночності, а сила, енергійність, воля та інтелект - як властивості чоловічності. Отже, маскулінність і фемінність в образах - зразках чоловіка і жінки у підлітків є домінантними. Образ чоловіка - це образ годівника сім'ї, який здійснює загальне керівництво і несе головну відповідальність за дітей. Образ жінки пов'язується з емоційністю. Жінка підтримує групову солідарність і забезпечує дітям емоційне тепло. Незважаючи на те, що сучасна жінка втягується в суспільно-виробниче життя, жіноча роль продовжує ґрунтуватися, перш за все, на внутрішніх справах сім'ї, де жінка - дружина, мати, господарка, в той час як роль чоловіка ґрунтується, передусім, на його роботі, що й зумовлює його функції в сім'ї - забезпечення їй певного статусу і засобів доіснування.
Як уже зазначалося, важливою ознакою зрілої гендерної ідентичності є наявність гетеросоціальності. Умовою її формування є адекватність гендерних образів у підлітків протилежної статі в процесі їх спілкування, що забезпечує, передусім, позитивне сприймання одне одного. Відмінності між дівчатками і хлопчиками у сприйнятті гендерних образів, які виявились у досліджуваних підлітків, можуть створювати перешкоди у формуванні у них гетеросоціальності, що негативно впливатиме на формування зрілої гендерної ідентичності.
З метою детальнішого аналізу змін, що відбуваються в гендерних схемах відповідно до трансформації гендерної культури суспільства, а також визначення адекватності гендерних образів у індивідів різної статі в процесі їх міжстатевого спілкування, нами було здійснено дослідження змісту, який вкладають підлітки в розуміння "чоловічого" і "жіночого" [9]. Це дослідження проводилося через аналіз структури образів чоловіка і жінки в уявленнях підлітків за методикою "10 якостей чоловіка і жінки" (модифікований варіант методики Т. Юферової) [12].
На основі виділення шести груп якостей особистості зі змістовними характеристиками, які визначили цілісну структуру образу чоловіка і жінки в уявленнях підлітків (група загальноособистісних рис характеру; група стереотипних якостей маскулінності та група якостей фемінності; група моральних якостей; група соціально-комунікативних якостей; група якостей, які стосуються зовнішніх даних особистості), було проаналізовано змістовні характеристики образів чоловіка і жінки в уявленнях підлітків. Результати аналізу показали, що відмінності в образах чоловіка і жінки полягають в тім, що образ чоловіка є більш стереотипним (маскулінна група якостей на першому місці в структурі образу чоловіка), в той час як образ жінки - більш андрогінний (фемінна

 
 

Цікаве

Загрузка...