WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат

Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства - Реферат


Реферат на тему:
Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства
В останні роки помітно зріс інтерес до гендерної проблематики, особливо до проблеми гендерної рівності/нерівності. Її можна розглядати з точки зору особливостей сприйняття індивідами різної статі відмінностей між чоловіками та жінками, а також оцінки цих відмінностей. Різниця в уявленнях індивідів про чоловіка та жінку значно впливають на гендерну стратифікацію суспільства. Так чи інакше, проблема гендерної рівності стосується взаємовідносин між соціальними гендерними групами, які обумовлені різними установками особистостей відносно статі. Такі установки формуються в процесі соціалізації. Схеми виховання хлопчиків та дівчаток не меншою мірою, ніж соціально-економічні чинники, зумовлюють об'єднання індивідів у гендерні групи, а також певні взаємовідносини між ними. Соціальний статус жінок, як і чоловіків, визначається оцінкою гендерної групи, детермінованої не тільки соціально-економічними факторами, але й уявленнями, установками, стереотипами людей.
В результаті засвоєння гендерних стереотипів, гендерних ролей, гендерних установок та інших елементів гендерної культури суспільства відбувається процес статеворольової соціалізації індивідів, який, у свою чергу, детермінує ставлення людей до тих чи інших соціальних груп. В цьому ракурсі ми бачимо зв'язок проблеми гендерної рівності/нерівності з процесом статеворольової соціалізації індивідів.
Наукова література з гендерної психології широко висвітлює проблеми, пов'язані з гендерною диференціацією індивідів, шкідливістю гендерних стереотипів, характеристикою гендерних ролей тощо [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Проте, незважаючи на розмаїття і чималу кількість праць, в яких аналізуються гендерні проблеми, зовсім недостатньо таких, в яких вони розглядаються з точки зору взаємозв'язку з процесом статеворольової соціалізації.
Соціальна проблема гендерної рівності/нерівності криється у дисгармонійності процесу статеворольової соціалізації, у відхиленнях гендерної ідентичності, зрілості якої людина набуває у підлітковому віці.
У нашій статті розглядаються деякі питання взаємозв'язку процесу статеворольової соціалізації з трансформаціями, які відбуваються в таких елементах сучасної гендерної культури суспільства, як гендерні ролі і гендерні стереотипи. Гендерні стереотипи як системоутворюючий елемент гендерної культури визначають зміст всіх інших елементів гендерної культури, об'єднуючи їх в єдину схему як систему уявлень про чоловіка і жінку. За допомогою стереотипів суспільство організовує і структурує інформацію про найкращий тип статеворольової поведінки. Ця інформація закріплюється в гендерних ролях як очікувана суспільством статева поведінка. Спрощеність, схематичність, некритичність та емоційне забарвлення стереотипів надають їм особливої діючої сили і одночасно - консервативності у трансляції гендерних схем із покоління в покоління. Гендерні ролі, як очікування суспільства, тісно пов'язані з вимогами соціально-економічної сфери, швидше за гендерні стереотипи схоплюють суспільні трансформації і виявляються більш динамічними порівняно з гендерними стереотипами. Це протиріччя між гендерними ролями та гендерними стереотипами згодом може перейти в конфлікт, який на поверхні, в соціумі, виявляється напруженням в тій чи іншій сфері (виникнення феміністичного руху, втрати від невикористання можливості особистостей тощо). На рівні особистостей цей конфлікт виявляється дисгармонійністю у формуванні гендерної ідентичності. Він знімається за допомогою цілеспрямованих форм статеворольової соціалізації. Програми гендерного виховання, через які реалізуються цілеспрямовані форми статеворольової соціалізації, повинні спиратися на знання закономірностей цього процесу, що вимагає наукових досліджень останнього. З метою аналізу особливостей формування гендерної ідентичності в умовах трансформацій гендерних ролей і гендерних стереотипів було проведено емпіричне дослідження серед підлітків київських середніх навчальних закладів на вибірці 400 осіб.
У дослідженні застосовувались такі методики: спеціально розроблена нами анкета, міні-твір, методика "Незакінчені речення", методика ММРІ (модифікація Л. Собчик), методика С. Бем (BSPI) у адаптації А. Реана. Нас цікавили такі питання: 1) якими є за змістом і як змінюються гендерні стереотипи у підлітків різних вікових груп; 2) які вимоги висувають до гендерних ролей підлітки різної статі; 3) які фактори сприяють ідентифікації індивіда з гендерною роллю і які існують причини порушення гендерної ідентичності в підлітковому віці.
Е. Еріксон, з роботами якого асоціюється у більшості науковців початок дослідження поняття "ідентичність", визначав психосоціальну ідентичність як необхідну умову для збереження здоров'я індивіда, його внутрішньої цілісності та стабільності, як важливу особистісну потребу [11]. Гендерна ідентичність розглядається психологами в таких аспектах: адаптаційна статева ідентичність як усвідомлення особистістю співвідношення своєї реальної поведінки з поведінкою інших жінок та чоловіків; цільова концепція "Я" як набір індивідуальних настановлень чоловіка або жінки на те, якими вони повинні бути; персональна ідентичність як особистісне співвіднесення себе з іншими людьми; его-ідентичність як глибинне психологічне ядро того, що саме особистість людини як представник статі означає для самої себе.
Гендерна ідентичність формується в процесі статеворольової соціалізації. Цей процес відбувається, з одного боку, як засвоєння індивідами цінностей гендерної культури, що транслюються попередніми поколіннями, з другого - як трансформація цих цінностей, що є реалізацією притаманної молоді потреби у новаціях.
В процесі статеворольової соціалізації підлітковій стадії належить особливе місце, тому що саме на цей період припадає формування зрілої гендерної ідентичності (Е. Еріксон). В механізм гендерної ідентифікації в умовах підліткової гендерної субкультури включаються такі фактори (принцип "ми - вони", принцип більшої схильності відповідати прикладові схожого на нас тощо), завдяки яким гендерна поведінка стає одним із головних параметрів оцінки підлітка. Це стає вирішальною умовою досягнення зрілості гендерної ідентичності. Зріла гендерна ідентичність - це статус людини, яка на основі самостійного рішення й висновків досягла стабільного визначення й усвідомлення себе як чоловіка або жінки, прийняла себе цілком через гендерну поведінку, яка відповідає її біологічній статі.
В процесі дослідження нами було виявлено такі фактори, що негативно впливають на формування гендерної ідентичності:
1) порушення ідентифікації з образом батьків в результаті засвоєння дітьми дисгармонійних настановлень маскулінності-фемінності в сім'ї;
2) розрив між поколіннями в сфері професійної діяльності, що особливо впливає на виховання хлопчиків, у яких можуть виникати труднощі у виборі ідеалу-зразка-образу чоловіка, якому можна було б наслідувати;
3) формування емансипаційних установок у жінок засобами масової інформації, які акцентують увагу на досягненнях жінок у традиційно чоловічих видах праці або спорту і цим можуть інколи спричинити маскулінізацію поведінки дівчат;
4) помилки батьків у сфері соціально-статевого контролю за поведінкою дітей, що виявляється у різних формах обмежень спілкування, яке в підлітковому віці, як правило, має своїм наслідком "ефект бумерангу".
Результати опитування за розробленою нами анкетою показали, що уявлення про чоловічність та жіночність як у хлопчиків, так і у дівчаток в основному співпадають з традиційними стереотипами. Малюючи образ-ідеал сучасних чоловіків і жінок, хлопчики та дівчатка вказують на те, що "жінка повинна бути гарною, ніжною, веселою, мати сина й дочку, добре готувати страви, встигати все зробити вдома", "чоловік повинен бути сильним, розумним, хоробрим, здоровим, піклуватися про

 
 

Цікаве

Загрузка...