WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури особистості - Реферат

Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури особистості - Реферат

цілеспрямованість.
Отже, аналіз особливостей формування економічної культури особистості передбачає необхідність враховувати не тільки особливості соціально-економічного сектора, до якого включено індивіда, але й особливості його внутрішніх психологічних властивостей. На кожному віковому етапі рівень економічної культури людини різний. Різним він є і серед дорослих - залежно від належності до того чи іншого сектора соціально-економічного простору. Доросла людина обирає сектор І, бо з дитинства засвоїла від батьків, що в житті потрібно знайти постійну гарантовану роботу, за яку можна отримувати стабільну зарплатню. Так з дитинства у неї починають генеруватися думки на кшталт "не ризикуй", починають домінувати емоції небезпеки. Тому молоді люди бажають після школи одержати роботу, за яку відразу ж заплатять гроші (сектор І), а потім вже шукають щось інше, бо з віком людина отримує більший досвід, у неї змінюються інтереси. Аби досягти високого рівня економічної культури, людина в процесі соціалізації проходить всі сектори економічного простору.
Отже, формування економічної культури відбувається як набуття досвіду в процесі діяльності у всіх секторах економічного простору. Високого рівня економічної культури можна досягти, починаючи з сектора І, бо саме тут людина набуває навичок поводитися з грішми і з людьми, нести відповідальність за збереження низького рівня витрат і високого рівня прибутку. Освічена людина може бути фінансово неграмотною, коли вона не може відповідати за створення грошей. Якщо людина має незадовільні навички управління грішми, то навіть всі гроші світу не зможуть зробити її соціально і фінансово захищеною. Коли людина набула навичок управління в секторі І, то вона зможе навчитися стати бізнесменом, а зрозумівши смисл бізнесу, зможе стати кращим інвестором. Набувши досвіду у всіх секторах соціально-економічного простору, людина зрозуміє, що фінансову безпеку можна отримати не в секторах І і ІІ, а в секторах ІІІ і ІV; тобто, щоб стати заможним, потрібно вчитись вкладати капітал і ризикувати (управляти ризиком). Робота в секторі ІV - це капітал і високий рівень знань.
Отже, економічна культура особистості формується в процесі її економічної соціалізації як послідовне, поетапне включення людини в різні сектори соціально-економічного простору, які відповідають її віковим потребам і можливостям. Рівень економічної культури визначається стратегіями економічної поведінки, якої вимагає той сектор соціально-економічного простору, в якому реалізується економічна життєдіяльність індивіда.
Висновки
Економічна культура особистості в широкому розумінні є характеристикою способу та рівня її діяльності у сфері економіки. Аналіз економічної культури передбачає розгляд її як економіко-психологічних характеристик, що формуються в процесі економічної соціалізації через механізм взаємодії двох "світів": предметно-речового і психічного. Ці два світи існують в єдності і становлять "економічний світ людини".
Особливості економічної культури особистості можна розглядати у двох вимірах: вертикальному і горизонтальному. Вертикальний стосується особливостей стадій, етапів формування економічної культури особистості в процесі її економічної соціалізації. Горизонтальний вимір характеризує економічну культуру особистості з точки зору особливостей, зумовлених включенням індивіда в поліструктурний соціально-економічний простір його життєдіяльності.
Системоутворюючим елементом соціально-економічного простору особистості є гроші, які розглядаються як узагальнені формалізовані відносини власності, а також як такі, що є не тільки символічним вираженням власності, але й засобом входження людини в економічну реальність, тобто як фактор економічної соціалізації індивіда.
Виокремлено (залежно від способу одержання індивідами грошей для задоволення своїх матеріальних потреб) чотири сектори соціально-економічного простору життєдіяльності людини, які характеризуються різними стратегіями економічної поведінки, що зумовлюють формування різних типів економічної культури особистості. Сектор І - це сектор, який характеризується тим, що люди отримують зарплатню. Сектор ІІ - це сектор, в якому працюють фахівцііндивідуально і отримують гроші за свою працю. В секторі ІІІ людина одержує гроші як прибуток від організованої нею системи бізнесу. Сектор ІV - це сектор, в якому працюють інвестори, тобто люди, що отримують прибуток від вкладання своїх грошей в чужий бізнес.
Різні сектори соціально-економічного простору вимагають від людини різних стратегій економічної поведінки, визначають різні типи економічної культури особистості. Так, стратегія економічної поведінки, пов'язана зі спрямованістю особистості на отримання зарплатні, зумовлює тип економічної культури, орієнтований на уникнення самостійності у сфері економічної діяльності. Стратегія економічної поведінки, спрямована на одержання доходу з індивідуальної праці, пов'язана з типом економічної культури, орієнтованого на індивідуалізм у сфері економічної діяльності. Третій тип економічної культури, орієнтований на підприємництво, пов'язується зі стратегією економічної поведінки, спрямованої на створення системи бізнесу. Стратегія економічної поведінки, пов'язаної з сектором соціально-економічного простору, в якому домінують способи отримання прибутку через інвестиції, вимагає типу економічної культури особистості, орієнтованого на фінансову свободу.
Різні типи економічної культури особистості характеризуються різними її економіко-психологічними властивостями.
Типи економічної культури особистості, визначені в залежності від входження людини в різні сектори соціально-економічного простору життєдіяльності, можна також характеризувати у зв'язку зі стадіями економічної соціалізації індивіда. В цьому відношенні підвищення рівня економічної культури співпадатиме зі зміною секторів соціально-економічного простору життєдіяльності, а умови формування економічної культури особистості розглядатимуться як послідовне, поетапне включення людини в різні сектори соціально-економічного простору, які відповідають її потребам і можливостям. Рівень економічної культури особистості визначається стратегіями її економічної поведінки, яких вимагає той сектор соціально-економічного простору, в якому реалізується економічна життєдіяльність індивіда.
Література:
1. Авер'янова Г. М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації підлітків / Психологія: Зб. наук. праць - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Вип. 18, 2002. - С. 87 - 96.
2. Авер'янова Г. М., Дембицька Н. М., Москаленко В. В. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства. Монографія. - Київ: "ППП", 2005. - 307 с.
3. Борисова Л. Г. Подросток в бизнесе: социализация или девиация? / Социол. исследов. - 2001. - № 9. - С. 68 - 77.
4. Бояринцева А. В. Психологические проблемы экономической социализации / Педагогика. - 1994. № 4. - С. 12 - 18.
5. Киосаки Роберт Т., Летчер Шарон Л. Квадрант денежного потока. Изд. "Світ", Ужгород. 2001. - 192 с.
6. Козлова Е. В. Психологические особенности социализации на разных этапах детства: Дис. ... канд. психол. наук. - М., 1998. - 150 с.
7. Лой А. Н. Социально-историческое содержание категорий "время" и "пространство". - К., Наук. думка. 1978. - 135 с.
8. Москаленко В. В. Соціальна психологія.: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - С. 284 - 315.
9. Николов Любен. Структуры человеческой деятельности - М.: Прогресс. 1984. - 176 с.
10. Проблемы экономической психологии / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А. Б. Купрейченко. - М., Изд.-во ИП РАН, 2004. Т. 1. С. 109 - 207.
11. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...