WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості соціальних уявлень громадянок України та США - Реферат

Особливості соціальних уявлень громадянок України та США - Реферат

сучасна ідеальна жінка асоціюється з жінкою успішною і в особистому житті, і в професійному плані. Простежується певна трансформація уявлень щодо активності у суспільному житті: вона поки що низька для самих респонденток, але вже сприймається як можлива для свого ідеалу. Можна припустити, що така активність належить до бажаних характеристик, бо їй приписується висока вірогідність для образу "Жінки західного демократичного суспільства", близької до ідеалу.
Порівняння показників "суб'єктності", які виявляються у соціальних репрезентаціях українських та американських жінок, дають змогу визначити деякі розбіжності у сприйнятті різних сфер життєдіяльності і своєї позиції у ставленні до них (таблиця 2). Так, активна позиція, суб'єктність у професійній сфері має особливо високу цінність в очах українських жінок. Ідеал для них характеризується дуже високим показником суб'єктності (майже вдвічі вищий того, який приписують американські жінки своєму ідеалові). Ідеалом для американки є жінка, яка має дещо меншу активність у професійній сфері, ніж самі респондентки (образ "Я"), хоча вони визнають, що така активність необхідна для досягнення успіху в суспільстві.
У сфері індивідуально-особистісного вдосконалення виявляється протилежна картина: американські жінки вважають, що ідеальна жінка повинна мати вищу активність. Наприклад, поведінка: "приділяти багато уваги своєму здоров'ю (робити фізичні вправи, додержуватися дієти тощо)" увійшла з найбільшою вагою у перший, найбільш потужний фактор, одержаний при факторизації кореляційної матриці американських респонденток. Американки цінують таку модель поведінки, як "регулярно вправлятися у спорті", "відвідувати театри, концерти, музеї". Українські респондентки виявили трохи нижчий показник суб'єктності для образу "Я" в цій сфері, ніж у професійній. У сімейно-побутовій сфері суб'єктна позиція, цінність незалежності та почуття власної гідності однаково важливі як для американських, так і для українських жінок.
Таблиця 2
Показники рівня виявлення суб'єктності у різних сферах життєдіяльності американських та українських респонденток
Я Мій ідеал Моя
мати Типова жінка нашого суспільства Типова укр./ амер. Жінка - "анти-ідеал" Успішна жінка
1) Професійна сфера
Амер 316 285 309 306 269 227 374
Укр. 349 406 291 292 364 251 385
2) С фера індивідуально-особистісного удосконалення
Амер 343 409 320 308 275 193 386
Укр. 303 395 249 252 389 239 443
3)Сімейно-побутова сфера
Амер 364 373 320 302 244 229 347
Укр. 364 374 311 295 356 257 361
4) Соціально-політична сфера
Амер 326 426 294 289 234 176 387
Укр 279 332 248 264 372 258 342
Розбіжності яскраво виявилися в уявленнях щодо необхідності мати активну громадянську позицію. Хоча образ "Я" американок характеризується значно вищою активністю в соціально-політичній сфері у порівнянні з українками, показник рівня суб'єктності ідеальної жінки для американських респонденток значно вищий за показник їх образу "Я". Ідеальна жінка для американки має активну громадянську позицію: "Вміти захищати свої права", "Боротися за рівність усіх перед законом", "Піклуватися про порядок у своїй ком'юніті", вона не повинна вважати, що "участь пересічних громадян не впливає на прийняття рішень керівництвом та органами влади". Цікаво, що, на думку американських респонденток, типова жінка має значно меншу соціально-політичну активність, ніж вони самі, а успішна жінка - менш активна в громадських справах, ніж та, на яку вони хотіли б бути схожі. Однак привертає увагу те, що образ "Жінки, на яку я не хотіла б бути схожою", американки наділяють найнижчим рівнем активності у соціально-політичній сфері. Це свідчить про особливу важливість громадянської позиції в американському суспільстві.
Наші співвітчизниці низько оцінюють власну активність у соціально-політичній сфері, трохи вища вона у образу "Ідеалу" та "Успішної жінки".
Результати факторного аналізу дозволяють зробити ряд висновків. Найпотужніший 1-ий фактор, виділений при аналізі сумарної матриці українських респонденток, об'єднав на одному полюсі вчинки, які мають стосунок до активної життєвої позиції, почуття власної гідності, усвідомлення важливості особистісної свободи і відповідальності за власне життя ("Організувати власний бізнес", "Захищати свою думку перед керівництвом, навіть якщо воно думає інакше", "Знати свої громадянські права та вміти їх захищати" тощо). На другому полюсі розташувалися вчинки, притаманні людині терплячій та пасивній, яка мириться з обставинами, не робить спроб щось змінити ("Висловлювати близьким своє незадоволення життям, але не вдаватися до активних кроків щодо його зміни", "Працювати на роботі, яка не подобається, заради маленької, але стабільної заробітної платні", "Завжди погоджуватися з чоловіком, аби уникнути сімейних конфліктів", "Підкорятися думці чоловіка з важливих сімейних питань" тощо).
До першого, найбільш потужного фактора, який виділився при аналізі сумарної матриці американських респонденток, увійшло більше вчинків, пов'язаних з активною участю у соціально-політичному житті країни. Ця сфера життя в свідомості американок об'єднується з особистісною та професійною за параметром активності та суб'єктності.
Можна припустити, що саме особистісна свобода, право на вибір і відповідальність за власну долю є тими цінностями, важливість яких почала утверджуватися в свідомості сучасних українських жінок. Цю тенденцію можна інтерпретувати також як активізацію суб'єктних механізмів, спроможності робити вибір і приймати рішення відносно свого особистого життя, схильності самостійно вирішувати як професійні, так і особистісні проблеми, не чекаючи допомоги від оточуючих або влади.
Успіхи демократичних перетворень в країні пов'язані зі зміною психології людей, соціальних стереотипів та патернів звичної поведінки: від позиції "гвинтика", який очікує керівництва та вказівок, до відчуття себе самостійним, активним суб'єктом власного життя та суспільства - тобто повноправним та відповідальним громадянином правової демократичної держави.
Література:
1. Абульханова К. А. Российский менталитет: кросс-культурный и типологический подходы. // Российский менталитет. Вопросы психологической теории и практики. М.: "Институт психологии РАН", 1997.
2. Лебедева Н. М. Введение в этническую икросс-культурную психологию. - М., "Ключ-С", 1999. 224 с.
3. Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд. // Психол. журнал. 1955, №1, с. 3 - 18, №2, с. 3 - 14.
4. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. - МГУ, 1997.
5. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997.
6. Салігман А. Ідея громадянського суспільства. - Київ, 2000.
7. Татенко В. А. Субъект психической активности: поиск новой парадигмы. // Психол. журнал. - 1995. - т. 16, №3. - С. 23 - 34.
8. Hofstede, G. (1980). Culture's consequences. Beverly Hills, CA: Sage.
9. Marcus H. R., Kitayama S. (1994) A collective fear of collective: implications for Selves and theories of Selves. // Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 20, No. 5. C. 568 - 579.
10. Smith P. B., Schwartz S. H. (1997) Values. // Handbook of Cross-Cultural Psychology. V.3. - Boston: Allyn & Bacon.
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...