WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

несвобода вибору зумовлюють вибір пасивних та асоціальних стратегій копінг поведінки (уникнення проблем, агресивні дії та конфронтація).
До складу третього фактора (15,1 %) увійшли асертивні дії (0,694), асоціальні дії (0,912) та пошук соціальної підтримки (-0,654).
До останнього фактора (10,7 %) в якості домінант увійшли з великим навантаженням і позитивним знаком показники прямої (імпульсивні дії) і непрямої стратегій подолання (маніпулятивні дії); з негативним знаком - показники пасивної стратегії подолання (обережні дії).
Враховуючи те, що локус контролю спричиняє регулюючий вплив на певні аспекти поведінки суб'єкта, відіграючи важливу роль при способі вирішення проблемних ситуацій, було проведено факторизацію показників стратегій подолання та показників РСК (таблиця 3).
Таблиця 3
Підсумкова факторизація показників стратегій подолання та показників локусу контролю
Показники
Фактори після обертання
1 2 3 4
Асертивні дії -0,506 0,703
Вступ у соціальний контакт 0,910
Пошук соціальної підтримки 0,849
Обережні дії -0,900
Імпульсивні дії 0,860
Уникнення 0,804
Маніпулятивні дії 0,695 0,539
Асоціальні дії 0,991
Агресивні дії 0,968
Загальна інтернальність 0,932
Інтернальність в області досягнень 0,829
Інтернальність в області невдач -0,547 0,639
Інтернальність у сімейних стосунках 0,700
Інтернальність у виробничих відносинах 0,811
Інтернальність у міжособистісних відносинах -0,655
Інтернальність в сфері здоров'я й хвороб 0,633 -0,517
Частка сумарної дисперсії (%) 45,1 22,3 17,1 10,6
Із результатів, поданих у таблиці 3, видно, що перший фактор пояснює 45,1 % загальної дисперсії. Зі значимим навантаженням і однаковим знаком у його складі домінують показники просоціальної стратегії подолання (вступ у соціальний контакт 0,910), маніпулятивних дій (0,695), загальної інтернальності (0,932), інтернальності у сфері досягнень (0,829), інтернальності у сімейних стосунках (0,700), інтернальності у виробничих відносинах (0,811) та інтернальності у сфері здоров'я і хвороб (0,633). Зміст цього фактора відображає істотний зв'язок інтернального локусу контролю з просоціальною стратегією подолання.
Другий фактор (22,3 % загальної дисперсії), суперечливий за своїм складом, репрезентує явну опозицію складових компонентів. Показники просоціальної (пошук соціальної підтримки 0,849), пасивної (уникнення 0,804) та асоціальної стратегії подолання (агресивні дії 0,968) протистоять асертивним діям (-0,506), інтернальності у сфері невдач (-0,547) та інтернальності у сфері здоров'я й хвороб (-0,517). Цей фактор можна охарактеризувати як вибір такої моделі копінг поведінки, котра уможливлює реалізацію компенсаторної функції, що забезпечує оптимальне пристосування до вимог діяльності й запобігання виснаженню сил.
До складу третього фактора (17,1%) увійшли обережні дії (-0,900), імпульсивні дії (0,860), інтернальність у сфері невдач (0,639) та інтернальність в міжособистісних відносинах (-0,655). До складу четвертого фактора (10,6 %) увійшли асертивні дії (0,703), маніпулятивні дії (0,539) та асоціальні дії (0,991).
Узагальнення результатів дослідження дозволило зробити низку висновків:
· поняття копінг поведінки охоплює широкий спектр активності суб'єкта, починаючи від неусвідомлених психологічних захистів і завершуючи цілеспрямованими способами подолання проблемних ситуацій. Психологічне значення копінгу полягає в ефективній адаптації суб'єкта до складних ситуацій;
· структура базових копінг стратегій тренерів-викладачів, котрі перебувають на етапах професійної підготовки, професійної адаптації, первинної та вторинної професіоналізації, приблизно однакова (на першому місці за частотою використання - просоціальна стратегія (вступ у соціальний контакт, пошук соціальної підтримки), на другому - асоціальна стратегія (агресивні дії), на третьому - непряма стратегія (маніпулятивні дії), на четвертому - пасивна стратегія (обережні дії та уникнення). Для тренерів-викладачів, які перебувають на етапі майстерності, притаманні моделі поведінки, що характеризуються активністю, просоціальністю та гнучкістю;
· результати кореляційного аналізу дають підстави стверджувати, що реальний процес подолання складається з кількох моделей копінг поведінки або їх варіантів. При цьому результативність подолання залежить від того, яка з них є домінуючою;
· вибір стратегії подолання залежить від рівня розвитку суб'єктності тренера-викладача. Низький рівень саморозвитку, а також інформаційна, соціальна, економічна, ментальна несвобода вибору зумовлюють вибір пасивних та асоціальних стратегій копінг поведінки (уникнення проблем, агресивні дії, конфронтація);
· результати факторного аналізу висвітлюють істотний зв'язок інтернального локусу контролю з просоціальною стратегією подолання.
Наша розвідка, зрозуміло, не вичерпує усіх аспектів проблеми. Перспективи подальшого дослідження пов'язані з оцінкою рівня оволодіння ресурсами, що допомагають зменшити негативний вплив проблемної ситуації.
Література:
1. Абрахам Г. Маслоу. Мотивация и личность. Перевод. с анг. Татлыбаевой А. М. Вступительная статья Акулиной Н. Н. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
2. Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. - М.: ПЕР СЭ, 2000. - 352 с.
3. Нартова-Бочавер С. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18. - № 5. - С. 20 - 30.
4. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учебное пособие / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. - С. 311 - 321.
5. Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы психологического анализа. - М.: Издательство "Институт психологии РАН", 1999. - 358 с.
6. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2003. - С. 549 - 573.
7. Сизова И. Г., Филиппченкова С. И. Методика диагностики когнитивно-поведенческих стратегий преодоления // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 5. Программы и методики психологического исследования личности и группы: Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН. Отв. ред. А. Л. Журавлев. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2002. - С. 180 - 199.
8. Синдром "професійноговигоряння" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. - К.: Міленіум, 2004. - 264 с.
9. Hobfoll S. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress //American Psychologist, 1988. Vol. 44. - P. 513 - 524.
10. Lazarus R.S. Cognitive and coping processes in emotion / Stress and coping. N.Y. Columbia Univ. press, 1977. - P. 144 - 157.
11. Lazarus R. S., Folkman S. Stress appraisal and coping. N.Y.: Springer, 1984. - P. 22 - 46.
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...