WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісна потреба влади як чинник політичної свідомості студентів - Реферат

Особистісна потреба влади як чинник політичної свідомості студентів - Реферат

при p і 0,01).
Отримані результати підтверджують існування двох типів прагнення влади (нормальне та невротичне). При високому рівні "потреби домінування" (IV фактор) та "спрямованості на свободу" (III фактор) особистість характеризуватиметься високим рівнем компромісності та альтруїстичності.
В групі студентів, які взяли участь у нашому дослідженні, на основі кореляційного аналізу виявлено обернений кореляційний зв'язок (rs емп.=-0,3; rs крт.=0.14 при p і 0,05; rs крт.=0.182 при p і 0,01) між спрямованістю на владу (домінування) та підпорядкованістю (йдеться про показник за шкалою тесту Т. Лірі, а не про фактор). Це підтверджує думку, що одні люди більш схильні до домінування, а інші - до підпорядкування. Ці результати відповідають описаному вище використанню влади, при якому особистість трактує її як засіб, джерело додаткових ресурсів, які розширюють межі її свободи.
Виявлено також, що при високому рівні "ворожості" та "потреби безпеки" спостерігається прямий кореляційний зв'язок між підпорядкуванням і домінуванням, а також низький рівень потреби самореалізації. Оскільки в цьому випадку підвищеними є рівень "ворожості" (агресивність та підозріливість) і потреби безпеки, можна вважати, що йдеться власне про невротичну потребу влади (діаграма 1).
Висновки про зв'язок політичної свідомості та особистісної потреби влади було зроблено на основі порівняння підгруп досліджуваних за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу. Поділ на підгрупи здійснювався залежно від відповідей досліджуваних на запитання анкети, результатів опрацювання проективної методики та обраних ними цінностей (методика дослідження цілісності політичної орієнтації).
Діаграма 1
Результати факторного аналізу: взаємодія факторів "ворожість" та "потреба безпеки"
1 - спрямованість на свободу, 2 - спрямованість на владу, 3 - домінування, 4 - незалежність, 5 - агресивність, 6 - підозріливість, 7 - підпорядкованість, 8 - залежність, 9 - схильність до компромісу, 10 - альтруїстичність, 11 - потреба безпеки, 12 - потреба приналежності, 13 - потреба самоповаги, 14 - потреба самореалізації, 15 - цілісність політичної орієнтації, 16 - обрані цінності, 17 - декларована політична позиція, 18 - зображення "держави, влади, народу, громадянина та себе".
Досліджувані, які позитивно ставляться до держави, вважаючи її "інститутом, який організовує та регулює суспільні відносини з метою створення оптимальних умов для життя громадян", характеризуються нижчим рівнем спрямованості на свободу, домінантності, незалежності, агресивності, підозріливості та потреби самоповаги порівняно з тими, що оцінюють державу неоднозначно ("необхідна форма організації суспільства, яка передбачає накладання обмежень, встановлення норм та застосування передбаченого законом насилля) чи негативно ("суспільно-політичне утворення, яке здійснює тиск, накладає обмеження та маніпулює людьми") (діаграма 2).
Спрямованість на владу і домінантність формують фактор "потреба домінування", а агресивність та підозріливість - "ворожість". У досліджуваній групі спостерігається позитивний кореляційний зв'язок між спрямованістю на свободу і домінантністю (rs емп.=0,16; rs крт=0.14 при p і 0,05) та спрямованістю на свободу і потребою самоповаги (rs емп.=0,17; rs крт.=0.14 при p і 0,05). За нашими припущеннями, остання лежить в основі потреби домінування.
Існування держави (навіть з демократичним політичним режимом) як суспільного інституту було б неможливим без накладання обмежень та здійснення тиску на громадян. Отже, особистість з високим рівнем потреби домінування, ймовірно, більше відчуватиме на собі тиск держави, перебуваючи з нею в певних "конкурентних стосунках" (зважаючи на вищий рівень "ворожості"), та негативніше оцінюватиме цей соціальний інститут порівняно з тими, в кого нижчий рівень потреби домінування.
Діаграма 2
Зв'язок потреби влади та ставлення особистості до держави
1 - спрямованість на свободу, 2 - спрямованість на владу, 3 - домінантність, 4 - агресивність, 5 - підозріливість, 6 - потреба самоствердження.
Цьому припущенню відповідають результати, отримані внаслідок порівняння психологічних особливостей досліджуваних залежно від способу зображення (рівня інтегрованості) на малюнку понять "влада", "держава", "народ", "громадянин", "Я". Молодим людям, які зобразили поняття "влада", "держава", "народ", "громадянин", "Я" єдиною системою, властивий нижчий рівень спрямованості на владу, незалежності, потреби самоповаги та вищий рівень залежності, альтруїстичності і потреби безпеки порівняно з тими, хто зобразив поняття окремо. Отже, особистість з вищим рівнем потреби підпорядкування схильна в більшій мірі сприймати себе частиною держави і суспільства, тоді як особа з високим рівнем потреби домінування схильна критичніше ставитись до держави та сприймати себе автономно стосовно цього суспільного інституту (діаграма 3).
Діаграма 3
Зв'язок особистісної потреби влади та схильності сприймати державу, владу, народ та себе цілісною системою
1 - спрямованість на владу, 2 - незалежність, 3 - альтруїстичність, 4 - потреба безпеки, 5 - потреба самоповаги.
За порівнянням результатів проективної методики, досліджувані, які зображали поняття "влада", "держава", "народ", "громадянин" єдиною системою, проте виокремили "Я" на малюнку (величина зображення, окреме позначення) (див. малюнки), характеризуються вищим рівнем спрямованості на свободу, спрямованості на владу, домінантності, егоїстичності, потреби самореалізації та нижчим рівнем агресивності, підозріливості, підпорядкованості, залежності, альтруїзму, потреби безпеки. Оскільки у них спостерігається високий рівень потреби самореалізації та низький рівень "ворожості" (агресивність і підозріливість), то можемо припустити, що таке прагнення влади буде інструментальним (владу особистість розглядає якзасіб досягнення поставлених цілей).
Приклади зображення "Я" на малюнку
Невиділене "Я" Виділене "Я" Домінуюче "Я"
В - влада, Д - держава, Н - народ, Гр. - громадянин, Я - власне"Я"
На основі цього можемо припустити, що особистість, у якої будуть досить яскраво виражені обидві складові потреби влади (потреба підпорядкування та потреба домінування), високий рівень потреби самореалізації і низький рівень "ворожості", буде сприймати себе частиною держави та суспільства і бачитиме для себе можливі шляхи самореалізації в конструктивній взаємодії з оточенням (діаграма 4).
Діаграма 4
Зв'язок потреби влади та особливостей бачення особистістю свого місця в політичній системі суспільства
1 - спрямованість на свободу, 2 - спрямованість на владу, 3 - домінантність, 4 - підозріливість, 5 - підпорядкованість, 6 - агресивність, 7 - залежність, 8 - незалежність, 9 - альтруїстичність, 10 - потреба безпеки, 11 - потреба самоповаги.
Виявлено зв'язок між потребою влади та ставленням особистості до політики. Студенти, які позитивно ставляться до політики і припускають для себе можливість у майбутньому прилучитись до неї, характеризуються вищим рівнем домінування, незалежності, потреби самоповаги та нижчим рівнем підпорядкування, залежності, схильності до компромісу та альтруїстичності порівняно з тими, хто вважає політику "брудною грою", а політиків "людьми, які прагнуть збагачення та задоволення власних амбіцій". Таке ставлення можна пояснити тим, що основною детермінантою політичної системи є реалізація суб'єктом владних функцій. Як наслідок, сфера політики більше приваблює осіб, схильних домінувати, а не підпорядковуватись (діаграма 5).
Діаграма 5
Зв'язок потреби влади та ставлення особистості до політики
1 - домінантність, 2 - незалежність, 3 - підпорядкованість, 4 - залежність, 5 - схильність до компромісу, 6 - альтруїстичність, 7 - потреба самоповаги.
Досліджуваним, які вважають, що народ є "історично-культурним утворенням, цілісно складнішим, ніж сума окремих осіб", та зазначають, що традиції мають досить велике значення в їхньому житті, характерний нижчий рівень домінантності, агресивності та вищий рівень підпорядкування, залежності,

 
 

Цікаве

Загрузка...