WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісні орієнтації майбутнього педагога в контексті його інтеракційного становлення - Реферат

Особистісні орієнтації майбутнього педагога в контексті його інтеракційного становлення - Реферат

результатів дослідження міжособистісних стосунків майбутніх педагогів
Місце
Курс І ІІ ІІІ
/// ///////////// К-сть % //////////// К-сть % //////////// К-сть %
І Дружелюбний тип 17 44,5 Залежний тип 25 65,7 Авторитарний тип 5 13,2
ІІ Дружелюбний тип 29 48,3 Підкорюючий тип 34 56,6 Авторитарний тип 12 20
ІІІ Дружелюбний тип 41 69 Альтруїстичний тип 22 37,2 Авторитарний тип 1 2
ІV Дружелюбний тип 18 43 Підкорюючий тип 18 43 Альтруїстичний тип 7 16,8
V Дружелюбний тип 20 47,5 Альтруїстичний тип 17 40,4 Авторитарний тип 13 31
Аналіз показників, поданих у таблиці 2, дозволяє стверджувати, що перше місце на всіх п'яти курсах посідає дружелюбний тип ставлення до оточуючих. Оскільки більшість досліджуваних оцінила свої взаємостосунки оцінками високого рівня як дружелюбні, то для них характерна орієнтація на прийняття і соціальне схвалення, люб'язність, намагання задовольнити вимоги усіх, "бути хорошим" за будь-яких обставин, прагнення до мети мікрогрупи, емоційна лабільність, схильність до співпраці. Такі люди досить гнучкі й компромісні при вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях. Їм притаманна свідома конформність, дотримання правил і принципів "гарного тону" у взаєминах з іншими, ініціативність, бажання відчувати себе в центрі уваги. Отже, для цієї вибірки саме дружелюбність є найважливішим типом ставлення до оточення.
На другому місці - залежний тип ставлення до оточення, що свідчить провибірково-позитивне ставлення до інших. Для людей з таким типом ставлення характерні невпевненість у собі, нав'язливі страхи, тривоги, тому й простежується залежність від інших, від чужої думки. Крім цього, може спостерігатися невміння чинити опір, очікування допомоги і порад, довірливість, підкреслена ввічливість. Отже, цей міжособистісний фактор не є дуже важливим для уявлення людини про себе, про свої взаємини з іншими, хоча, звичайно, відіграє не останню роль у їх формуванні.
Останнє, третє місце, як найменш значущий, на першому курсі посідає авторитарний тип стосунків. Відповідно, він мало застосовується у ставленні до інших, на ньому майже не акцентується увага. Хоча не виключений прояв певних рис авторитарності у деяких життєвих ситуаціях. Найчастіше спостерігається владність, лідерство, домінування, енергійність, прагнення давати усім настанови, поради, цінувати, передусім, власну думку. Проте такі авторитарні лідери зустрічаються не дуже часто.
Розглядаючи показники другого курсу, слід зазначити, що друге місце тут посідає підкорюючий тип ставлення до інших. Загалом слід відзначити прагнення знайти опору в комусь сильнішому, схильність поступатися всім і в усьому, ставити себе на останнє місце, не мати власної думки. Досить важливою в цьому контексті є оцінка свого ставлення до оточення, відчуття своєї значущості й корисності. Варто переоцінити свій стиль поведінки, що, власне, й відбувається на старших курсах університету. Третє місце на другому (як і на першому) курсі посідає авторитарний тип - не дуже вагомий у взаємодії з іншими людьми.
На третьому курсі друге місце посідає альтруїстичний тип ставлення до оточення. Цей тип для третьокурсників не дуже важливий, але загалом і не заперечується. Частина вибірки (37,2 %) обрала для себе альтруїстичне ставлення, що свідчить про прагнення допомагати й співпереживати усім, про здатність приносити в жертву свої інтереси, брати на себе відповідальність за інших, нав'язувати свою допомогу, проявляти симпатію, піклування. Хоча все це може бути тільки "маскою", що приховує особистість протилежного типу. Та все ж можна говорити, що альтруїзм, пов'язаний з дружелюбністю, є важливим стилем поведінки і типом ставлення до інших. На третьому місці знову виявлено авторитарний тип ставлення до оточуючих (як на першому і другому курсах).
На четвертому курсі на другому місці виявлено підкорюючий тип ставлення. Це свідчить про схильність підпорядковуватися більшості (або сильнішому), проявляти покірливість, скромність, емоційну стриманість, слухняне виконання обов'язків. Цей тип стосунків найбільш проявляється під час проходження виробничої практики і справді посідає важливе місце (після дружелюбності). Найменш важливим є альтруїстичний тип стосунків (третє місце). Ця вибірка не акцентує уваги на гіпервідповідальності і не вважає обов'язком приносити в жертву власні інтереси.
На п'ятому курсі схема аналогічна зафіксованій на третьому курсі: друге місце - за альтруїстичним типом, третє - за авторитарним. На цьому курсі засвоюються сформовані настанови, реалізуються уміння, на практиці випробовуються переконання, визрілі стилі поведінки і типи стосунків.
Висновки
Дослідження дало можливість з'ясувати низку особливостей прояву особистісної сфери й системи міжособистісних стосунків, які можуть істотно впливати на інтеракційне становлення особистості майбутнього педагога. Розкриті особливості дають можливість виявляти проблеми, з якими зустрічаються студенти в процесі навчання. В межах досліджуваної проблеми виявлено низку питань, які потребують ширшого розгляду та глибшого дослідження для оптимізації рівня професійної підготовки.
Подальші наукові пошуки вбачаємо у вивченні професійної спрямованості особистості, характеру взаємозв'язку потребово-мотиваційної сфери з індивідуально-психологічними особливостями, в розробленні та апробації системи засобів ефективного впливу на інтеракційне становлення майбутніх педагогів.
Література:
1. Козлова Р. П. Преодоление барьеров профессионального общения как фактор развития интегральной индивидуальности: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.05. - Пермь, 1994. - 19 с.
2. Галузо П. Р. Представления о собственном стиле педагогических отношений у будущих учителей // Псіхалогія. - 1999. - №2. - С. 39 - 49.
3. Долгун В. В. Представления студентов об идеальной группе как партнере по общению // Псіхалогія. - 1998. - №3. - С. 81 - 90.
4. Фастовец И. В. Формирование профессионально-педагогической направлености личности учителя: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07/ НИИ общ. и пед. псих. АПН СССР. - М., 1991. - 20 с.
5. Райгогродский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособ. - Самара: Изд. дом "БАХРАХ", 1998. - 672 с.6.

 
 

Цікаве

Загрузка...