WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні напрямки мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів - Реферат

Основні напрямки мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів - Реферат

потенцій особистості українського офіцера.
4-й фактор (внесок у сумарну дисперсію 6,7 %) також увібрав певні
групи директивних документів. Аналіз мотивів, якими пояснюються об'єднання в групи, дав підставу встановити робочу назву цього фактора - "переконуючий" напрям мотивуючого впливу директивних документів.
До позитивного полюса цього фактора увійшли документи внутрішньої діяльності організації, установи, фірми (1-а група):
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи внутрішньої діяльності організації, установи, фірми 0,877
На протилежному полюсі опинилися документи професійного призначення та документи заохочувального характеру (2-а група):
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи професійного призначення - 0,539
2 Документи заохочувального характеру
(про премії, заохочення) - 0,284
Документи професійного призначення та документи заохочувального характеру (2-а група) мають слабку тенденцію пробуджувати мотиви, пов'язані з професійним обов'язком та кар'єрою офіцерів:
· думаю, що виконання таких наказів неможливе, бо в них, як правило, не вказано конкретних шляхів їх виконання - 0,137;
· це мій професійний обов'язок, кар'єра - 0,124.
Виконання таких документів передбачає витрати певних сил, професійних знань офіцерами, вміння виконувати "безглузді" рішення начальства та "сухим виходити з води".
Очевидно, що виконання документів внутрішньої діяльності організації, установи, фірми (1-а група) офіцери мотивують професійним зростанням, пояснюючи це тим, що відпрацювання таких документів пов'язане насамперед з можливістю творчості, самореалізацією та розширенням сфери відповідальності. Щоб переконати офіцера, суб'єкт переконуючого впливу повинен прагнути змінити (або зміцнити) саме переконання об'єкта впливу, а не примушувати його діяти чи поводитися певним чином. Аргументи, що пропонуються реципієнту, повинні бути значущими для останнього. Крім того, об'єкт переконуючого впливу повинен виявити зацікавленість і готовність до обговорення питань, які йому пропонуються,повинен бути психологічно захопленим цим процесом, бути уважним, не відчувати упередженості проти суб'єкта впливу.
5-й фактор (внесок у сумарну дисперсію 6,7 %) також увібрав у себе групи директивних документів. Попередній аналіз мотиваційних конструктів і типів директивних документів, якими вони пояснюються, дав підставу сформулювати робочу назву цього фактора - напрям "соціальної бажаності" виконання документів.
До позитивного полюса цього фактора увійшли документи заохочення та документи професійного призначення (1-а група):
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи заохочувального характеру
(про премії, заохочення) 0,411
2 Документи професійного призначення 0,264
Документи концептуального спрямування (2-га група) мотивуються офіцерами, які пояснюють їх виконання усвідомленням суспільного значення діяльності, корпоративністю та почуттям обов'язку:
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи концептуального спрямування -0,949
· це мій професійний обов'язок, кар'єра -0,103.
У разі дії просоціальних (суспільно значущих) мотивів, має місце ідентифікація індивіда з групою. Офіцер не лише вважає себе членом певної соціальної групи, не тільки ототожнюється з нею, а й переймається її проблемами, інтересами, цілями тощо. Таким офіцерам, які спонукаються до діяльності просоціальними мотивами, притаманні нормативність, лояльність до групових стандартів, визнання і захист групових цінностей, прагнення реалізувати групові цілі. Офіцери є, як правило, відповідальними, активними; вони частіше й сумлінніше виконують професійні обов'язки, більше переймаються справами своєї групи. Вони вважають, що від їхньої праці і зусиль залежить спільна справа. "Задіюючи" ідентифікаційні процеси, спроможні сприяти ототожненню офіцера з групою, можна розвинути (або, принаймні, актуалізувати) просоціальні мотиви. Ідентифікація є тим механізмом розвитку мотивації, який сприятиме розвитку цих мотивів.
Таким чином, просоціальні мотиви, пов'язані з ідентифікацією з групою, почуттям обов'язку та відповідальності, є важливим у спонуканні офіцера до діяльності. Актуалізація у суб'єкта діяльності цих мотивів здатна викликати його активність і включеність у досягнення суспільно значущих цілей.
Висновки
1. Аналіз репертуарної гратки дав змогу виокремити напрями мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів: професійний, особистісний, міжособистісних взаємин, переконуючий та соціально бажаний.
2. Здійснений аналіз дав можливість констатувати, що різні типи директивних документів справляють неоднаковий мотивуючий вплив на офіцерів:
· у "професійному" напрямі - мотивуючий вплив директивних документів професійного призначення та документів заохочувального характеру;
· в "особистісному" напрямі - мотивуючий вплив документів негативного змісту: недоліки, порушення робочого дня, розпорядку роботи установи, фірми тощо;
· мотивуючий вплив корпоративних статутів, документів заохочувального характеру та документів негативного змісту - у напрямі "міжособистісних взаємин";
· мотивуючий вплив документів внутрішньої діяльності організації, установи, фірми, документів професійного призначення та документів заохочувального характеру - у "переконуючому" напрямі;
· мотивуючий вплив документів заохочувального характеру, документів професійного призначення та документів концептуального спрямування - у "соціально-бажаному" напрямі.
Література:
1. В. Татенко. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину // Соціальна психологія. - 2003. - № 1. С. 60 - 72.
2. Kelly G. A. The Psychology of Personal Constrycts. N. Y., 1955.
3. В. Степанченко. Провідні мотиви виконання військових директивних документів офіцерами Збройних Сил України // Соціальна психологія. - 2004. - №8. - С. 95 - 106.
4. Франселла Ф., Банистер Д. Новый метод исследования личности. М., 1987. - 342 с.
5. Степанченко В. Основні напрямки мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C.128-138
6. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...