WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні напрямки мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів - Реферат

Основні напрямки мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів - Реферат

забезпечувалось процедурою виокремлення основних типів директивних документів;
б) елементи (типи директивних документів) перебували в діапазоні придатності конструктів, що використовуються. Дотримання цієї вимоги забезпечувалось тим, що основні конструкти нашої гратки формувалися на основі висловлювань офіцерів про мотиви виконання чи невиконання директивних документів. Крім того, інформантам надавалося право самим оцінити діапазон придатності певних конструктів до тих чи тих елементів. Саме тому в інструкції респондентам повідомлялося, що якщо вони не можуть оцінити твердження за якоюсь із шкал, у них є можливість обрати варіант відповіді "важко відповісти", який позначався балом "0".
Процедурадослідження
Інформанти отримували інструкцію такого змісту: "У стовпчиках наведеної нижче таблиці перелічено основні типи директивних документів, а в рядках вказано найпоширеніші серед офіцерів мотиви їх виконання або невиконання. Оцініть, будь-ласка, якою мірою кожен із мотивів, наведених у рядках таблиці, спонукає особисто вас до виконання (чи ухилення від виконання) перелічених у стовпчиках таблиці типів військових директивних документів. Для цього у відповідній клітинці таблиці поставте потрібний бал (цифру). Користуйтеся шкалою: +2 - беззаперечно спонукає; +1 - скоріше спонукає; 0 - важко відповісти; -1 - скоріше не спонукає; -2 - зовсім не спонукає".
Крім того, інформантам пропонувалася паспортичка, де кожен опитуваний мав відповісти на запитання щодо його віку, посади, терміну перебування на посаді, терміну служби офіцером, освіти, року закінчення військового навчального закладу (таблиця 1).
Результати дослідження
Індивідуальні протоколи об'єднувалися в єдину групову матрицю, яка підлягала подальшому математично-статистичному аналізу. Ми використали факторний аналіз за допомогою методу головних компонент з наступним varimax-обертанням.
В результаті факторного аналізу було виявлено 5 факторів, за якими групувалися мотиви виконання офіцерами директивних документів.
1-й фактор (внесок у сумарну дисперсію 19,3 %) інтерпретовано як "професійний" напрям мотивуючого впливу директивних документів на офіцерів.
До його позитивного полюса увійшли такі мотиви:
· це мій професійний обов'язок, кар'єра - 0,693;
· розглядаю виконання таких наказів як свій обов'язок - 0,675;
· виконання наказів розглядаю як шлях удосконалення професійної майстерності - 0,666;
· виконую такі директиви, бо вважаю себе старанним і сумлінним офіцером, розглядаю їх виконання як можливість проявити себе - 0,656;
· виконую такі накази, бо бажаю виправдати надану мені довіру, відчуваю, що це потрібно іншим - 0,633;
· виконую їх, тому що розумію, що за мною стоять люди, які залежать від мене і моєї роботи - 0, 600;
· виконую такі накази, бо не бачу себе поза армією - 0,512;
· виконую їх, бо поважаю рішення командира та не звик підводити свого начальника - 0,318.
До негативного полюса:
· вважаю, що такі накази виконують лише ті, на кому звикли "їздити" -0,441;
· думаю, що виконання таких наказів неможливе, бо в них, як правило, не вказано конкретних шляхів їх виконання - 0,317.
Таблиця 1
Репертуарна гратка Дж. Келлі, елементами якої є типи директивних документів, а конструктами - основні типи мотивів, які спонукають офіцерів до їх виконання чи ухилення від виконання
Ваш вік ……………………………..
Ваша посада ………………………..
Термін перебування на посаді …...
Термін служби офіцером ………….
Освіта (технічна, економічна, гуманітарна, командна, інженерна) …………………………..
Рік закінчення військового навчального закладу ……………... Документи концептуального спрямування Документи внутрішньої діяльності організації, установи, фірми Документи професійного призначення Документи заохочувального характеру (про премії, заохочення) Документи негативного змісту: недоліки, порушення робочого дня, розпорядку роботи установи, фірми тощо Корпоративні статути (організації роботи, службові обов'язки персоналу, інструкції персоналу тощо
1. Я виконую такі директиви, бо вважаю себе старанним і сумлінним офіцером, розглядаю їх виконання як можливість проявити себе
2. Виконую такі накази, бо не бачу себе поза армією
3. Це мій професійний обов'язок, кар'єра
4. Я виконую такі накази, бо розумію, що сім'ю потрібно годувати
5. Я виконую такі накази, тому що не хочу втрачати довіру у командира і не бажаю псувати відносини з начальством
6. Я виконую їх, тому що розумію, що за мною стоять люди, які залежать від мене і моєї роботи
7. Виконання наказів розглядаю як шлях удосконалення професійної майстерності
8. Виконую такі накази, бо бажаю виправдати надану мені довіру, відчуваю, що це потрібно іншим
9. Вважаю, що такі накази виконують лише ті, на кому звикли "їздити"
10. Я виконую їх, тому що поважаю рішення командира та не звик підводити свого начальника
11. Думаю, що виконання таких наказів є неможливим, бо в них, як правило, не вказано конкретних шляхів їх виконання
12. Розглядаю виконання таких наказів як свій обов'язок
Дослідження проводилося серед офіцерів. Всього в ньому взяло участь 248 респондентів.
До позитивного полюса цього фактора тяжіють документи професійного призначення (1-а група):
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи професійного призначення 0,273
До негативного полюса цього фактора тяжіють документи заохочувального характеру (2-га група):
№ з/п Назва типу директивних документів Факторна вага
1 Документи заохочувального характеру
(про премії, заохочення) - 0,246
Можна стверджувати, що документи 1-ї групи з більшою ймовірністю "пробуджують" внутрішню мотивацію офіцерів. Виконання документів цієї групи мотивується офіцерами інтересом до процесу та змісту діяльності, в ході якої офіцери задовольняють потреби в таких сферах, як професійна майстерність; самовдосконалення, саморозвиток; альтруїзм; спілкування, довірчі міжособистісні відносини.
Документи 2-ї групи апелюють до зовнішніх мотивів, пов'язаних з небажанням

 
 

Цікаве

Загрузка...