WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Організована злочинність у вимірі глобалізації - Реферат

Організована злочинність у вимірі глобалізації - Реферат

злочинних організацій через легальні інвестиції, а також через залучення "брудних" коштів до процесів приватизації майна. В цьому процесі задіяні сумнівні фінансові інституції. Щороку у світі відмивається $1,5 трильйона, що становить близько 5 % сукупного внутрішнього світового продукту. І навпаки: нині злочинні організації мають можливість користуватися коштами легальних інституцій для фінансування своїх промислів.
Організована злочинність прагне впливати і на політичне життя, лобіюючи вигідні їй рішення, створюючи громадську думку за допомогою підконтрольних засобів масової інформації. Це здійснюється підкупом та усуненням невгодних осіб. Організовані злочинні угруповання підривають демократію шляхом корупції, а в деяких країнах їх діяльність набуває нової форми авторитаризму. Нагромаджені від продажу наркотичних засобів кошти йдуть на підкуп політиків, створення їх позитивного іміджу тощо. Все це характеризує якісно новий щабель розвитку організованої злочинності.
У цьому контексті характерний приклад колумбійських наркокартелів. Гроші, одержані від продажу наркотиків, використовуються для фінансування тероризму. Крім того, деякі картелі у Латинській Америці звертаються за допомогою до озброєних терористичних угруповань (наприклад, до "Революційних сил Колумбії" - FARC). Таке явище називається наркотероризмом. Часом наркоділки створюють державу в державі, йдуть на співпрацю з військовими чи клептократичними режимами.
За умов глобалізації транснаціональна організована злочинність характеризується як посиленням іманентно притаманних їй рис, так і виникненням нових. Наразі вона проявляється також в організаційній структурі:
· тривалою взаємодією великої кількості осіб у межах соціальної мережі, що має ієрархічну організаційну структуру і кілька рівнів та підрозділів (виконавців, технологів, радників, аналітиків, фінансистів, розвідників, бойовиків, кур'єрів тощо);
· формуванням і наслідуванням взірців кримінальної поведінки у середовищі злочинних організацій, виробленням корпоративних правил і кодексів, спрямованих на підтримку дисципліни, слухняності, беззастережного виконання наказів керівництва, системи кримінальної соціалізації, суворої конспірації (використання діалектів, спілкування на жаргоні, застосування кодованих каналів зв'язку, прізвиськ, взаємне стеження);
· наданням психологічної і матеріальної допомоги членам спільноти (опіка родин, адвокатські послуги, тиску на свідків та правоохоронців тощо);
· об'єднанням на етнічному, расовому ґрунті, однаковому соціальному походженні або спільній субкультурі;
· системою вербування кадрів, залучення до злочинної діяльності;
у нелегальній діяльності і вчиненні злочинів:
· розподілом ролей в середині організації, закріпленням певних функцій за підрозділами, що обумовлює спеціалізацію, підвищення кримінального професіоналізму, перетворення злочинної діяльності для особи на єдиний засіб отримання доходу і, зрештою, просування щаблями кримінальної кар'єри;
· здійсненням, насамперед, нелегальної економічної діяльності, реалізацією заборонених товарів (наркотиків тощо) і послуг (наприклад, налагодження інфраструктури секс-бізнесу), розширенням пропозиції шляхом підвищення якості товару і зниження його ціни. Така діяльність ґрунтується на раціоналістичних, ринкових засадах, тобто злочинці прагнуть всіма засобами мінімізувати ризик своєї активності, досягти максимальної рентабельності оборудок, домогтися гарантій, встановити контроль за сферами виробництва і збуту, територіями;
· застосуванням психологічного і фізичного тиску, залякування, терору (іноді й до членів організації);
· систематичним корумпуванням посадових осіб;
· наявністю легальних ланок і логістики (підприємств, торговельних фірм, громадських організацій) для маскування злочинної діяльності і диверсифікації активів, відпрацьованих механізмів відмивання коштів, налагодження кількох транзитних каналів і ринків збуту, використання засобів комунікації;
· конспірацією, ретельним плануванням злочинів, залученням до цього висококласних спеціалістів, використанням науково-технічних засобів;
· розширенням ринку нелегальних товарів і послуг, утворенням філіалів (у тому числі на регіональному і міжнародному рівні) та укладанням "картельних угод", кооперацією з терористичними групами задля утримання розмірів прибутку і максимізації ринків в окремих трансакціях, опанування нових сфер кримінальної активності, змінами технології злочину;
у впливі на суспільство:
· спробою співпраці з політичними та економічними угрупованнями, зв'язками з діячами культури та науки, налагодженням неформальних контактів з деякими урядами та надурядовими структурами. Такий симбіоз дає змогу і тим і іншим конвертувати в одній сфері вплив на владу і гроші. Формування громадської думки відбувається через придбання засобів масової інформації; це ж сприяє політизації організованої злочинності;
· експортом злочинності з потоками мігрантів;
· присвоєнням злочинними спільнотами функцій держави (арбітраж, суд, охорона, збір податків, отримання доходів від ренти).
Транснаціональні злочинні організації мають можливість розширювати сфери діяльності - наприклад, за рахунок організації торгівлі "живим товаром", експлуатації іммігрантів з бідних країн, - інтенсифікувати злочинні промисли, чому сприяє відкриття кордонів, доступ до продуктів науково-технічного прогресу, використовувати новітні технології та фінансові мережі для відмивання коштів і проникати у законний бізнес, підсилюючи свій вплив у різних сферах суспільства.
Відтак, транснаціональна організована злочинність перетворюється нанаддержавну структуру, а глобалізація створює умови для відтворення кримінального спрута й розширення ареалу його дії. Організована злочинність, як підсистема суспільства, намагається використати його інститути у своїх цілях, сформувати вигідну їй економічну і соціальну політику (наприклад, надання окремим суб'єктам податкових пільг), громадську думку про респектабельність тих чи тих босів тіньового бізнесу; маргіналізувати, декласувати населення, знецінити вартість робочої сили; використати міжнаціональні конфлікти тощо.
За таких умов організована злочинність - мережа кримінальних взаємодій суб'єктів злочинної діяльності, маючи великі ресурси, включається до перерозподілу ринків, опановує нові види кримінальної активності, набуває більшої професіоналізації. При цьому, злочинні спільноти, ніби опікуючись виробництвом і поширенням нелегальних товарів, наданням заборонених послуг, вдаючись до насильства і корупції, спрямовують свою діяльність на нові сфери економіки, створюючи легальні підприємства і банки, удосконалюючи власні організаційні структури.
Література:
1. Eurobarometer. Public opinion in the European Union. Report Number 58. (Oktober-November 2002). - Brussels, 2003.
2. Analysis of Public Attitudes to Insecurity, Fear of Crime and Crime Prevention. Results of Eurobarometer 58.0 (Autumn 2002). - Brussels, 2003.
3. Global Competitiveness Report 2004-2005 / M. E. Porter, K. Schwab, X. Sala-I-Martin, A. Lopez-Carlos. - Basingstoke: N.Y., 2004. - October.
4. Докл. див.: Бова А. А. Громадська думка про роль організованої злочинності в українському суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. За ред. М. О. Шульги, В. М. Ворони. - К., 2003.
5. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...