WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ політичного лідера в уявленні студентів - Реферат

Образ політичного лідера в уявленні студентів - Реферат

"людських" рис, вірогідно, не вистачає сучасним політикам.
Можна також побачити, що частина згаданих рис притаманна і свідомим образам. Поряд з тим, деякі риси, передусім м'якість, протиставляються тим, які є в свідомих уявленнях (там бажають бачити відносно жорсткого лідера). Все це дозволяє вести мову про те, що існує певна різниця між свідомими (раціональними) та підсвідомими (ірраціональними) уявленнями студентської молоді про політичних лідерів, про що йшлося, зокрема, в працях О. Шестопал та інших дослідників.
Міжгруповий аналіз результатів дозволив констатувати ряд тенденцій. Як у загальній вибірці в цілому, так і в більшості її підгруп (чоловіки, жінки, представники типів особистості "квадрат", "трикутник", "коло", "зигзаг"), було виявлено низькі та середні показники від'ємної кореляції (від - 0,1 до -0,5) між свідомими образами реальних та ідеальних політичних лідерів. Це свідчить про те, що уявлення піддослідних про реальних та ідеальних політиків суттєво відрізняються. Винятком є лише група піддослідних з типом особистості "прямокутник", у яких зафіксовано високу позитивну кореляцію між зазначеними образами. Ці студенти, на відміну від інших, мають дещо ідеалізовані уявлення про реальних політичних лідерів. Такий факт можна пояснити особливостями типу "прямокутник", зокрема його довірливістю.
Порівнюючи уявлення піддослідних про реальних керівників держави, зазначимо, що в різних групах загальної вибірки (за винятком "прямокутників") вони є практично однаковими. На це вказують високі коефіцієнти позитивної кореляції результатів різних груп (0,8 - 0,9). Лише кореляція результатів між групою "прямокутників" та іншими групами виявилась незначною. Причиною цього є вже згадана специфіка оцінки студентами-"прямокутниками" реальних політичних лідерів.
Таким чином, можна зробити висновок, що існує взаємозв'язок між типом особистості та уявленнями про реальних політиків. При цьому фактор статі на ці уявлення практично не впливає.
Щодо уявлень студентів про ідеальних політичних лідерів, то можна констатувати їх значну схожість, про що свідчать достатньо високі показники позитивної кореляції (0,9) між ідеальними образами. Отже, стать та тип особистості суттєво не впливають на загальний образ ідеального лідера. Натомість вони здійснюють вплив на окремі складові цих образів (вік лідера, його стать, риси характеру тощо).
Аналіз показників кореляції між підсвідомими уявленнями про ідеальних політичних лідерів свідчить, що ці уявлення є досить подібними в усіх групах загальної вибірки. На це вказують середні та високі коефіцієнти позитивної кореляції (0,5 - 0,9). Основу підсвідомих уявлень у переважної більшості піддослідних складали фактори типу "e" та "h". Лише у представників окремих типів особистості ця структура дещо змінювалась. Найпопулярнішим портретом за методикою Л. Сонді виявився портрет 1.6.е. (див. малюнок) - у загальній вибірці його обрали 48,3 % піддослідних, у різних її підгрупах - від 33,3 % до 61,5 %.
Портрет найпопулярнішого ідеального політичного лідера
Для глибшого аналізу даних, що стосуються образів "реальних" та "ідеальних" політичних лідерів, отримані результати були піддані процедурі факторного аналізу. В результаті нами виділено п'ять найзначніших факторів.
Основу першого фактора (умовна назва - "поганий реальний політик") складають такі ознаки: невміння керувати ("реальний" образ - р), безвідповідальність (р), нечесність (р), непатріотичність (р), літній вік (р), невродливий (р), неосвічений (р), недосвідчений (р), пасивний (р), егоїстичний (р). Цей фактор, який за своєю сутністю є негативним стереотипом, відображає уявлення більшої частини опитаних студентів про вище політичне керівництво нашої країни.
Другий фактор ("політик-нездара") містить такі ознаки: неосвічений ("ідеальний" образ - і), невміння керувати (і), недосвідчений (і), безвідповідальний (і), літній вік (і), пасивний (і). Таким чином, цей фактор відображає існування уявлення про один з негативних типів сучасних політиків, що відзначаються низькими професійними якостями.
Третій фактор ("честолюбний політик-інтриган") складається з наступних ознак: нечесність (і), непостійність (і), жорсткість (і) та честолюбство, демонстративність (і). Як бачимо, що цей фактор також вказує на один з негативних типів сучасних керівників.
Четвертий фактор ("м'якотілий політик") базується на таких ознаках, як м'якість (і), невродливість (і) та інтровертованість (і). Як і два попередні фактори, він відображає нинішнє уявлення молоді про один з політичних типажів.
П'ятий фактор ("суперечливий" або "амбівалентний" політик) включає в себе протилежні за своєю сутністю характеристики: екстравертованість (і), інтравертованість (і), жорсткість (р) та м'якість (і). На наш погляд, цей фактор може відображати уявлення про тих політиків, сприйняття яких є неоднозначним та суперечливим.
Таким чином, одержані фактори відображають наявність серед студентської молоді негативних стереотипів, які стосуються як реальних політичних керівників сучасності, так і окремих типів політиків.
Висновки
Одержані результати емпіричного дослідження дали можливість зробити такі висновки.
1. Існує певна різниця між свідомими (раціональними) та підсвідомими (ірраціональними) уявленнями вітчизняної студентської молоді про політичних лідерів.
2. Існує незначна кореляція між уявленнями студентів про реальних політиків та уявленнями про "ідеального" політичного лідера.
3. Існує кореляція між уявленнями студентської молоді про політичних лідерів і типом особистості індивіда.
4. У свідомості сучасних студентів існують, головним чином, негативні соціальні стереотипи, які стосуються як реальних політичних керівників, так і окремих типів політиків.
Перспективними напрямками подальших комплексних досліджень, на наш погляд, може бути вивчення, поряд зі свідомими, підсвідомих уявлень різних груп вітчизняної молоді про політиків, а також впливу останніхна політичну поведінку особистості.
Література:
1. Андрианов М. С. Эмоциональная составляющая политической культуры: на примере анализа цветовосприятия школьниками образов политических деятелей // ПОЛИС. - 1997. - № 2. - С. 106 - 117.
2. Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Каким видят россияне президента // СОЦИС. - 2002. - № 5. - С. 19 - 24.
3. Гегель Л. А., Мамедбейли Р. Ш., Московичева Л. Н. Формирование образа политического лидера в сознании молодых россиян // Социально-гуманитарные знания. - 2002. - № 2. - С. 158 - 170.
4. Дурдин Д. М. "Образ" политического лидера и возможности его изменения // ПОЛИС. - 2000. - № 2. - С. 133 - 151.
5. Илюхина Н. М., Дорофеев Е. Д. Представление о политическом лидере высшего эшелона власти: использование стимульного материала методики Сонди // Психологическая газета ("ИМАТОН"). - 1996. - № 7 - 8 - С. 7.
6. Красильникова О. В. Политические предпочтения возрастных групп // СОЦИС. - 2000. - № 9. - С. 49 - 52.
7. Левчик Д. А., Левчик Э. Г. "Человек у власти": представления оппозиционного электората // СОЦИС. - 1999. - № 6. - С. 35 - 41.
8. Ципко С. Проблеми сучасної політичної культури студентської молоді України // Відродження. - 1999. - № 4. - С. 8 - 13.
9. Шевченко Е. В. Проблемы идентификации ценностей потенциального электората с ценностными ориентациями политического деятеля // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: матер. методол. семінару АПН України - К.: Гнозис, 1998. - С. 589 - 592.
10. Шелекасова Н. П. Бессознательные аспекты имиджа политического лидера // ПОЛИС. - 2000. - № 4. - С. 130 - 140.
11. Шестопал Е. Б. Оценка гражданами личности лидера // ПОЛИС. - 1997. - № 6. - С. 57 - 79.
12. Шестопал Е. Б., Новикова-Грунд М. В. Восприятие образов двенадцати ведущих российских политиков (психологический и лингвистический анализ) // ПОЛИС. - 1996. - № 5. - С. 168 - 191.
13. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...