WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ політичного лідера в уявленні студентів - Реферат

Образ політичного лідера в уявленні студентів - Реферат


Реферат на тему:
Образ політичного лідера в уявленні студентів.
Вивчення особливостей сприйняття політичного лідера різними соціальними групами є актуальною проблемою сучасної соціальної та політичної психології. Результати таких досліджень мають як теоретичний інтерес (вивчення суспільних настроїв, прогнозування напрямків подальшого розвитку суспільства, з'ясування факторів, що впливають на формування "образу" політиків у свідомості населення тощо), так і суто практичний (побудова іміджу політичних лідерів, його використання в PR).
Постановка проблеми
Важливою справою є вивчення уявлень про політичних лідерів серед студентів, які, з одного боку, становлять значну частину виборців та виступають відносно активною в політичному плані групою молоді, а з іншого - чимало з них у майбутньому поповнить політичну еліту.
Зазначимо, що систематичне вивчення різних аспектів проблеми політичного лідерства у вітчизняній психологічній науці лише розпочинається. Донедавна це питання досліджувалося західними, головним чином американськими, спеціалістами. Саме тому, незважаючи на розробку ряду аспектів цієї наукової проблеми, певні моменти (зокрема, психологія сприйняття образу політичних лідерів) потребують подальших комплексних досліджень.
Аналізуючи особливості бачення політичного лідера студентами, зазначимо, що вони, до певної міри, обумовлені політичною культурою молоді, на формування якої впливає низка факторів: індивідуально-психологічні (вік, інтелектуальні особливості, особистісні риси, ціннісні орієнтації), соціально-психологічні (вплив батьків, друзів, закладів освіти, засобів масової інформації) та соціально-економічні (економічне становище як країни в цілому, так і конкретної особистості зокрема).
Російські та українські науковці (О. Башкирова, Н. Лайдинен, Л. Гегель, Р. Мамедбейлі, Л. Московичева, О. Красильникова, Д. Левчик, Е. Левчик, С. Ципко, О. Шевченко) вже здійснили спробу шляхом соціально-психологічних досліджень окреслити образ ідеального політичного лідера, що має такі риси, як справедливість, чесність, патріотизм, сила волі, відповідальність, цілеспрямованість, ретельність, далекоглядність, висока освіченість, розум, уважність, обов'язковість, організаційний талант, рішучість, сміливість, впевненість у собі, владність, компетентність, дипломатичність. При цьому пріоритетна роль віддається патріотизмові, чесності, справедливості та рішучості.
Поряд з тим, у цих дослідженнях до уваги брався лише аналіз раціональних складових образу політичного лідера. Водночас було доведено, що існують і неусвідомлювані електоратом оцінки політичних діячів, що суттєво впливає на формування іміджу останніх і багато в чому відрізняються від раціональних. Дослідженню підсвідомого рівня сприйняття політичних лідерів присвятили свої праці О. Шестопал, М. Новикова-Грунд, Д. Дурдін, Н. Шелекасова, М. Андріанов, Н. Ілюхіна, Е. Дорофеєв та інші. Концептуальні положення цих та інших науковців були покладені в основу авторського соціально-психологічного емпіричного дослідження.
Метою дослідження було визначення особливостей сприйняття образу політичного лідера вітчизняною студентською молоддю. Об'єктом дослідження виступали уявлення студентів про політичних лідерів, а предметом - особливості свідомих (раціональних) та підсвідомих (ірраціональних) уявлень про політичних лідерів, різниця в уявленнях про реальних та ідеальних політичних лідерів, а також зв'язок цих уявлень з демографічними та соціально-психологічними факторами.
Методика та організація дослідження
Емпіричне дослідження охоплювало студентів 3-го курсу історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Загальна вибірка містила 120 осіб, з них 29 - чоловічої та 90 - жіночої статі (один піддослідний не вказав свою стать).
В ході емпіричного дослідження ми використовували метод опитування (у формі анкетування), що традиційно застосовується у психолого-політичних дослідженнях, а також метод психодіагностичного тестування. Всього піддослідним пропонувалося три методики:
1) психогеометричний тест С. Деллінгер (на визначення типу особистості);
2) авторський варіант особистісного диференціалу (ОД) для оцінки образу політичного лідера;
3) методика портретних виборів Л. Сонді.
За допомогою ОД студентів просили оцінити реальних керівників держави та ідеальних політичних лідерів (це дозволяло вимірювати свідомий рівень уявлень). Крім того, використовуючи стимульний матеріал методики Л. Сонді, піддослідним необхідно було обрати портрети ідеальних лідерів (підсвідомий рівень уявлень). Для підвищення рівня достовірності результатів дослідження проводилося анонімно.
Результати дослідження та їх узагальнення
Всі одержані результати емпіричного дослідження були піддані стандартній процедурі математико-статистичної обробки з використанням комп'ютеризованих програм "ОСА" та "SPSS". У процесі статистичного аналізу вираховувались результати як за загальною вибіркою піддослідних (див. таблиці 1 і 2), так і за її окремими підгрупами. Ааналіз дозволяє визначити певні цікаві тенденції та дійти конкретних висновків.
Таблиця 1
Уявлення про політичних лідерів - свідомий образ (загальна вибірка)
Реальні політики Ідеальний лідер
-2 1 0 1 +2 -2 1 0 1 +2
Молодий 0,7 ± 1,0 Літній Молодий - 0,6 ± 1,0 Літній
Вродливий 0,5 ± 1,1 Невродливий Вродливий - 0,7 ± 0,8 Невродливий
Чоловічий - 0,8 ± 1,3 Жіночий Чоловічий - 0,8 ± 1,3 Жіночий
Освічений - 0,3 ± 1,2 Неосвічений Освічений - 1,9 ± 0,4 Неосвічений
Вміє керувати 0,4 ± 1,3 Не вміє керув. Вміє керувати - 1,9 ± 0,4 Не вміє керув.
Досвідчений - 0,1 ± 1,1 Недосвідчений Досвідчений - 1,7 ± 0,6 Недосвідчений
Активний 0,1 ± 1,2 Пасивний Активний - 1,8 ± 0,5 Пасивний
М'який 0,1 ± 1,1 Жорсткий М'який 0,6 ± 1,0 Жорсткий
Відповідальн. 0,5 ± 1,3 Безвідповід. Відповідальн. - 1,8 ± 0,5 Безвідповід.
Егоїст - 0,7 ± 1,1 Альтруїст Егоїст 0,9 ± 0,9 Альтруїст
Чесний 0,9 ± 1,2 Нечесний Чесний - 1,5 ± 0,8 Нечесний
Патріот 0,3 ± 1,3 Не патріот Патріот - 1,6 ± 0,7 Не патріот
Таблиця 2
Уявлення про політичних лідерів - підсвідомий образ (загальна вибірка)
Тип портретів h s e hy k p d m
Сер. кільк. виборів 0,8 ± 0,9 0,6 ± 0,8 0,9 ± 0,8 0,6 ± 0,8 0,2 ± 0,4 0,7 ± 0,9 0,1 ± 0,3 0,4 ± 0,7
Найбільш популярний портрет - 1.6.е. (48,3 %)
У результаті проведеного дослідження нами було отримано такий "портрет"-уявлення студентів про реальних політиків. Щодо зовнішніх характеристик, то це люди старшого віку, переважно чоловіки, які не відзначаються приємною зовнішністю. Вони мають середній рівень інтелектуально-ділових якостей, а також таких рис, як "активність - пасивність" і "м'якість - жорсткість". За своїм характером вони відносно безвідповідальні. У морально-етичному плані реальні політики уявляються егоїстами, нечесними людьми. Така риса, як "патріотизм - непатріотизм" єсередньо вираженою.
Ідеальний лідер уявляється студентами таким. Це відносно молодий, вродливий чоловік, який має високий рівень освіченості, здібностей до керівництва та досвідченості. Він має бути досить активним, відповідальним та відносно жорстким. Щодо морально-етичних характеристик, то ідеальний лідер є альтруїстом, чесною людиною та патріотом. При цьому слід відзначити, що піддослідні були найбільш одностайні в оцінці рівня освіченості лідера та його уміння керувати і найменше сходилися в уявленні про стать останнього.
Структура підсвідомих уявлень про ідеального лідера включала в себе, в основному, портрети серій "h" та "е" (за методикою Л. Сонді). Це свідчить, що від такого лідера очікують проявів м'якості, ніжності, сердечності, доброти, а також здатності до співчуття, терпимості тощо. Такі результати, на наш погляд, є закономірними, оскільки, по-перше, 75 % загальної вибірки складали дівчата (а вищезгадані риси є, переважно, фемінінними); по-друге, саме цих

 
 

Цікаве

Загрузка...