WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

головним агентом соціалізації, соціокультурним і виховним центром, мікрокосмосом для молоді, яка навчається і водночас включається в широкий соціум в умовах трансформаційних тенденцій, може виступити школа і вчитель. Ці агенти соціалізації спроможні забезпечити старшокласникові відносно стабільну систему уявлень, норм, цінностей, формувати особистість, долати кризові явища у сфері картини світу тощо. Для цього вчителю важливо виступити зразком для наслідування, ідеалом, який підлягає безумовному копіюванню учнем не стільки в навчальному процесі, скільки у ставленні до життя. Причому, особистий приклад наставника, якого поважають, переконує в істинності моральних норм та ідей, які ним декларуються ніби мимоволі, автоматично, що не потребує якогось чисто вербального оформлення [13].
Звісно, що ідеал учителя у кожного школяра буде свій, і можна бути певним, що той ідеал в принципі недосяжний. Але ідеальний образ вчителя кожного окремого школяра в будь-якому випадку буде наділений рисами, характерними для уявлень цього образу великої кількості школярів. Це і буде узагальненим ідеальним образом учителя.
У випадку неможливості учителя бути таким зразком, актуалізується проблема впливу інших агентів соціалізації (інформаційних, політичних, культурних, ідеологічних тощо) на процес становлення підростаючої особистості, який найчастіше носить руйнівний характер, оскільки насичений пропагандою культу сили, індивідуалізму й конкуренції.
Отже, коли в школу приходять нові соціальні реалії, обумовлені зміною економічних структур, норм політичного життя, істотною переорієнтацією в світогляді, то важливу роль починає відігравати структурно-функціональна організація школи як соціального інституту, що сприяє прийняттю соціокультурних цінностей і адаптивності до ментальних змін.
В сучасній Україні цей фактор набуває чи не найбільшого значення, оскільки зачіпає соціогенетичну та соціокультурну сфери життєдіяльності народу. Трансформаційні процеси, в тому числі і в соціально-економічній сфері, формування нової соціально-політичної системи, заснованої на цінностях індивідуалізму, сприяють перебудові усталених стереотипів, уявлень, настановлень щодо ролі, місця і функції школи, шкільної освіти і особистості вчителя. З одного боку, школа і вчитель мають бути гнучкими й адаптивними до цих змін, а з іншого - бути здатними до самопізнання і рефлексії щодо соціальних очікувань і ціннісних уявлень молоді про роль і завдання школи в цьому мінливому світі.
За своєю суттю школа взагалі і вчитель зокрема є моделлю тих відносин і процесів, які відбуваються в суспільстві. Адже в особистісному зразку вчителя в концентрованій формі виражаються норми, зразки, прообрази та еталони культури конкретного суспільства і субкультури соціуму. І якщо створити в ній нормальні, комфортні для школяра умови, то негативність впливу навколишнього середовища (особливо ЗМІ) буде помітно знижена.
Отже, сьогодні вкрай необхідно працювати над формуванням вчителя з оновленим мисленням і світосприйняттям, здатного супроводжувати дітей на шляху до складного життя. Усвідомлення особистісної і соціальної значущості своєї професії, володіння цілісним уявленням про основні соціально-психологічні цінності, які має формувати школа, вміння створити національну соціокультурну атмосферу в школі - все це необхідно для збагачення дитини соціальною енергією і вірою в своє суспільство.
Учитель ХХІ століття - це людина з планетарним мисленням. Місія вчителя нової формації не може обмежуватися наданням знань і умінь, а також фіксацією радикальних перетворень, що відбуваються в світі. Місія вчителя нової України - бути попереду політики в смислі формування громадянина цивілізованої Європи. Тому вчитель сам повинен володіти системою загальнолюдських цінностей, високою культурою, мати високі моральні принципи. Він має бути здатним протистояти антикультурі, пропаганді насильства, уміти серед потужного потоку інформації віднаходити найважливіше, швидко реагувати на зміни в інформаційному середовищі, динамічно освоювати соціально-психологічні інновації, визначати й переглядати своє місце в суспільному і професійному житті.
Проте образ вчителя - це не сукупність перелічених якостей і не людина, що прагне підтягнутися до них. Образ вчителя - не абстрактний ідеал. Скоріш це сукупність психосоціальних станів задоволення чи незадоволення дитиною тим, які відповіді на свої прагнення і запити вона отримує від учителя. Коли з'являється учитель нового типу, освітнє середовище змінюється. Вчитель і учень шукають одне одного для спільної діяльності, і тоді навчання стає продуктивним. З'являється потреба і можливість проектної діяльності, яка може навчити школяра з'ясовувати й вирішувати проблеми.
Для виявлення і оцінки думки школярів про вчителя, який працює в їх школі та їх ставлення до нього, нами було розроблено опитувальник "Узагальнений образ учителя, якого я поважаю...". До опитування було залучено учнів двох 8-х класів загальноосвітньої школи №281 м. Києва, яким пропонувалося оцінити за п'ятибальною шкалою твердження щодо учителя, у якого вони б хотіли навчатися, який викликав би у них повагу та інтерес на прикладі реальних вчителів, що викладають у них в школі. Дата опитування - 22 - 23 березня 2005 року.
Бланк анкети
№ твердження Варіанти відповідей Прізвища вчителів, які викладають у школі Бали
(1 - 5)
1 2 ... 10
1 Учитель вміє точно прогнозувати мої успіхи в предметі, який він викладає
2 Учитель - справедлива людина
3 Учитель професійно готує мене до контрольних робіт, екзаменів, заліків тощо
4 Думка і слово вчителя для мене закон
5 Учитель ретельно планує роботу зі мною
6 Я цілком задоволений учителем як професіоналом
7 Я цілком задоволений учителем як людиною
8 Учитель завжди може дати розумну пораду в тому предметі, який він викладає
9 Я повністю довіряю учителю і поважаю його
10 Оцінка учителя для мене дуже важлива
11 Мені подобається спілкуватися з вчителем
12 Мені подобається навчатися у вчителя
13 Учитель уважно вислуховує мою думку
14 Я не беру під сумнів

 
 

Цікаве

Загрузка...