WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

і роль учителя в суспільстві? Як зовнішній світ звертається до нього? Чого учень очікує від вчителя? Здебільш це невідомо. Нині або існує постійне протиріччя між заявами і деклараціями суспільства, держави та реальностями щодо функцій і образу учителя, або не існує зовсім сталих уявлень щодо того, хто має виступати в образі вчителя і які функції він повинен виконувати. Образ вчителя став виразником неусвідомлюваних прагнень і очікувань великих мас людей - як дорослих, так і дітей.
Розглядаючи образ учителя як носія психосоціальних цінностей, треба розуміти його образ як ідеальний у зв'язку з тим, що в процесі формування образу вчителя у свідомості дитини він наділяється досконалими і головними, в її розумінні,характеристиками і становить саме той зразок учителя, з яким школяреві було б комфортно співпрацювати, у якого було б бажання навчатися і який би був для нього наставником у житті і основою ціннісної орієнтації особистості. У кожного школяра, звісно, образ такого ідеального вчителя відрізнятиметься як за змістом, так і за будовою та дієвістю. Під змістом слід розуміти те, які якості особистості школяр вважає ідеальними, яких людей, літературних героїв наділяє ідеальними рисами. Під будовою ідеалу слід розуміти міру його узагальненості; тобто, чи є ідеалом конкретна людина чи сукупність рис, взятих у окремих людей і узагальнених в єдиний ідеальний образ.
Не останнє місце в побудові образу вчителя посідає і віковий фактор школяра. Саме тому підлітки і старшокласники, на нашу думку, становлять той контингент, який повчально розглядати у зв'язку з формуванням ідеального образу вчителя.
По-перше, 1991 року постала незалежна українська держава, і підлітки є її ровесниками. Кожен історичний період створює свій ідеальний образ вчителя, який наділяється певними особистісними якостями, цінностями, функціями. І саме сьогодні можна проаналізувати, чи змінилося щось у шкільній освіті і, зокрема, в створеному ідеальному образі вчителя в Україні з доперебудовчого періоду й по сьогодні, чи ефективно виховує вчитель дітей і формує у них розуміння цілісної наукової картини світу і чи взагалі формує він таку картину, чи задоволені учні цим вихованням і шкільною освітою в цілому, чи не вважають вони, що вчитель не повинен їх виховувати і в зв'язку з чим, чи необхідно в школі щось змінювати: методи навчання, виховання, стиль спілкування, рівень підготовки вчителів тощо?
По-друге, підлітки і старшокласники відзначаються тим, що надбаний ними життєвий досвід і перспектива життєвого самовизначення на порозі дорослого життя якісно змінюють їх ставлення до себе і суспільства. Саме в цей період закладаються основи свідомості особистості.
У психології підлітковий вік фундаментально описаний у працях таких дослідників, як Л. Виготський, А. Захаров, О. Леонтьєв, Л. Божович, Н. Неймарк, Д. Фельдштейн [15], Д. Ельконін та інші.
Слід зазначити, що в підлітковому віці активно відбуваються два процеси: поглиблення самопізнання (побудова цілісного уявлення про себе, вироблення індивідуальності, неповторності) і свідома цілеспрямована самосоціалізація (вироблення особистісних якостей, моральних норм, ціннісних орієнтацій, що відповідають вимогам суспільства). Численні дослідження свідчать, що саме в цьому віці значно підвищується інтерес не тільки до власного зовнішнього і внутрішнього світу, а й до світу інших людей [17]. У цьому віці, згідно з Ж. Піаже, розвивається формальне мислення, остаточно формується особистість, вибудовується програма життя. Зміст підліткового віку С. Холл описав як кризу самосвідомості, подолавши яку людина здобуває "відчуття індивідуальності".
Розвиток самосвідомості стимулює виникнення потреби в самовихованні, у цілеспрямованому прагненні змінити себе у зв'язку з усвідомленням власних психологічних невідповідностей зовнішнім вимогам, ідеалам, моральним зразкам, яким треба відповідати. В період юнацтва відбувається "соціальна локомація" - перехід з групи "дітей" до групи "дорослих" (теорія К. Левіна). Це означає переструктурування оточення. Підліток опиняється в становищі людини, яка в соціальній психології має назву "marginal man" - "неприкаяний". Вже сам стан "неприкаяності" є джерелом внутрішньої нестабільності і конфліктності. Ті області, які були раніш доступні підлітку, віддаляються від нього, а інші - наближаються. Проте ці нові області ще неструктуровані. Підліток не знає, до чого можуть призвести ті чи інші дії. З одного боку, в цей період надзвичайно важко узгодити власні переживання і цінності інших та здійснити адекватне пристосування до суспільних норм, а з іншого - постає питання фізичної і психічної нестабільності очікувань з боку суспільства щодо тих ідеалів і зразків, які є носіями цінностей і на які має рівнятися підліток в переломний період в країні.
Отже, підлітки опинилися на роздоріжжі, коли не існує загальнонаціональних ідеалів, які виступають найістотнішою характеристикою особистості і найвищою формою моральних цінностей. Молодь нині переважно жадає матеріальних благ. Ніхто не знає, якими необхідно чи бажано бачити наших майбутніх громадян.
Байдуже ставлення держави і суспільства до формування суспільної свідомості, до школи, до змісту виховання і образу вихователя призвели до девальвації цінностей, бездумного заперечення традицій освіти. Вони обумовили наслідування західних зразків, що, в силу особливостей українського менталітету, просто не спрацьовує. За умов існування в суспільстві розбіжностей декларованих і реальних норм і цінностей, соціальної нерівності, непередбачуваності майбутнього і слабкого соціального захисту в цілому закономірним стає підвищення тривожності і виникнення болісного стану конфліктних напружень у молоді.
Підлітки, в силу особливостей свого віку, вишукають зразки поведінки і готові йти за тими, хто пропонує їм певну систему цінностей, здатних виступити регуляторами їх поведінки і впливати на формування настановлень або атитюдів - ставлення особистості до самої себе і об'єктів зовнішнього світу, а також надати юнакові впевненості в собі й розібратися із реаліями сьогодення та спрогнозувати майбутнє. Батьки, в багатьох випадках, втрачають авторитет, оскільки їх досвід молодь вважає непереконливим.
Отже, регулятором, зразком і чи не

 
 

Цікаве

Загрузка...