WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

людей і, у свою чергу, сама формується під впливом їхньої поведінки." (К. Шольц, 1987);
"Культура - це система відносин, дій і артефактів, що витримує іспит часом і формує в членів даного культурного суспільства досить унікальну загальну для нихпсихологію." (П. Б. Вейлл, 2001 р.).
Біхевіо-
ристична концепція 1. Тип поведінки
2. Мотиви трудової діяльності
o Трудові стимули
o Правила
o Процедури
o Стиль комунікатив-ної взаємодії
o Стиль вирішення конфліктів
o Стиль управління "Організаційна культура - це набір прийомів і правил вирішення проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність." (Е.Шейн, 1996 р.);
"Щоб зрозуміти, що таке культура організації, необхідно розглянути методи виконання роботи і те, як обходяться з людьми в цій організації." (Д. Олдхем, 1997 р.).
Когнітивна концепція o Місія
o Норми
o Цінності
o Почуття
o Установки
o Бажання
o Уявлення
o Клімат "Під культурою організації варто розуміти унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, зразків поведінки і т.п., що визначають спосіб об'єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею цілей." (Д. Елдридж і А. Кромбі, 1974 р.);
"Організаційна культура - це не просто одна зі складових проблеми, це сама проблема в цілому. На наш погляд, культура - це не те, що організація має, а те, чим вона є." (М. Пацановський, Н. О'Доннел - Тружилліо, 1982 р.);
"Культура - це спільні для всіх і відносно стійкі переконання, відносини і цінності, що існують усередині організації." (П. Добсон, А. Уїльямс, М. Уолтерс, 1993 р.).
"Атмосфера чи клімат в організації називається її культурою. Культура відображає домінуючі звичаї, вдачі і очікування в організації." (М. Х. Мескон, 1994 р.).
Методика й організація дослідження
У дослідженні типів організаційної культури освітніх організацій взяло участь 400 керівників шкіл Рівненської і Хмельницької областей. Діагностичні зрізи проводилися на курсах підвищення кваліфікації та семінарах директорів закладів освіти з проблем психології управління. Склад вибірки обумовлений поставленими завданнями:
1. Визначити основні типи організаційної культури (субкультури) закладів середньої освіти на основі оцінок керівників шкільних організацій.
2. Визначити основні чинники, що обумовлюють характерологічні особливості організаційної культури закладів середньої освіти на сучасному етапі, виявити латентні фактори організаційної культури.
Для дослідження організаційної культури закладів середньої освіти ми використали адаптований нами опитувальник "ОСІ" ("Organisational Culture Inventory", R. A. Cooke і J. C. Lafferty). Він визначає 12 типів організаційної культури та містить анкету, яка дозволяє виявити адекватність організаційної культури цінностям, цілям, установкам, очікуванням респондентів [15]. Результати дослідження було піддано статистичній обробці за допомогою статистичних комп'ютерних програм Microsoft Excel та SPSS 10.0.5 для Windows.
Результати дослідження та їх тлумачення
Первинний аналіз результатів діагностики ґрунтувався на підрахунках за ключем опитувальника "ОСІ" "сирих" балів відповідей респондента, що складають певний тип організаційної культури. Далі дані шкал опрацьовувалися таким чином: за підрахованими балами по кожній шкалі визначалася найбільша сума по кожному респонденту.
Слід зазначити, що у більшості респондентів виявилося кілька найбільших сум, тобто кілька виражених субкультур, а саме 76 % респондентів у своїх відповідях визначили вираженими більше двох типів організаційної культури. Відповідно у 24 % вираженою є тільки один тип організаційної культури. Узагальнення "сирих" балів виявило основні домінуючі типи організаційної культури (субкультури) в сучасній школі, а саме культуру взаємозв'язків (62,5 %), культуру досягнення (14,5 %) і гуманістичну культуру (10,5 %). Інші субкультури розвинуті у невеликій кількості шкільних організацій на думку респондентів (таблиця 3).
Таблиця 3
Домінуючі субкультури
№ рангу №
типу Тип організаційної культури (субкультури) К-сть виборів %
виборів
1. 2 Культура взаємозв'язків 205 62,5
2. 11 Культура досягнення 58 14,5
3. 1 Гуманістична культура 42 10,5
4. 12 Культура самореалізації 34 8,5
5. 9 Конкурентна культура 31 7,75
6. 4 Традиційна культура 20 5
7. 3 Культура схвалення 15 3,75
8. 5 Залежна культура 15 3,75
9. 6 Культура ухилення 14 3,5
10. 7 Культура опозиції 14 3,5
11. 8 Культура сили і влади 12 3
12. 10 Культура досконалості 7 1,75
Причиною такого стану речей є, на нашу думку, певна соціально-економічна і культурно-політична ситуація, що склалася на даний час і зачіпає освітню галузь. Вона досить нова для освітянської сфери: впровадження ідеї гуманізації освіти, її особистісного орієнтування, нові технології і методи управління шкільною організацією і навчально-виховним процесом, зміна стереотипів навчання і виховання тощо. Це зумовило переорієнтацію свідомості сучасного керівника, вчителя на нові культурні цінності освітнього процесу і формування даних типів організаційної культури.
Зокрема, культура взаємозв'язків є характерною для новостворених колективів або колективів, які починають нову справу, і, відповідно, керівники шкільних організацій вдало реалізують одну з основних функцій управління - організацію, за якою логічно йтимуть планування, мотивація і контроль. Сучасна школа прагне на основі створення конструктивних міжособистісних стосунків між учителями (культура взаємозв'язків - 62,5 %) за гуманістичними принципами (гуманістична культура - 10,5 %) посилити організаційну діяльність, стимулюючи відкриту комунікацію, продуктивну роботу педагогічного колективу з метою досягнення результату (культура досягнення - 14,5 %) з певною часткою конкуренції (конкурентна культура), яка виступає імпульсом для самореалізації та самовдосконалення (культура самореалізації - 8,5 %).
У процесі подальшої обробки даних констатуючого експерименту та з метою спрощення кореляційних матриць ми використали факторний аналіз, а саме косовуглове обернення (Direct Oblimin), яке рекомендується використовувати, "якщо необхідно отримати фактори більш високого порядку" [5, с. 255].
У факторній матриці, одержаній при аналізі даних на вибірці 400 керівників закладів середньої освіти, визначилися два значимі фактори, які в сукупності пояснюють 58,8 % дисперсії. Проаналізуємо зміст і структуру (насиченість певними типами організаційної культури) кожного фактора для загального масиву даних (таблиця 4).
Субкультури ФАКТОР
1 2
Культура взаємозв'язків ,814 -,199
Культура досягнення ,846 -,294
Культура схвалення ,522 ,388
Традиційна

 
 

Цікаве

Загрузка...