WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок - Реферат

Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок - Реферат

тощо. Однак у деяких жінок вплив досвіду батьківської сім'ї викликає неусвідомлені проблеми, а інші можуть успішно справлятися з труднощями, що виникають у сімейному житті, не переносячи на нього поведінкові патерни своїх батьків.
У досить загальних рисах нами було виявлено механізми, а саме запозичені патерни поведінки батьків у їхньому сімейному житті, характер взаємин між батьками, ригідність чи рефлексивність самої жінки при побудові власного сімейного життя, характер ставлення батька до дочки і багато іншого, через що батьківські установки, норми і правила поведінки впливають на особистість жінок і їхнє сприйняття власного сімейного життя. Однак дослідження цих механізмів вимагає більш детального підходу.
Неадекватні сімейні експектації піддаються корекції. Іноді досить простого усвідомлення неконструктивності своєї поведінки з чоловіком, що є результатом впливу негативного досвіду батьків, їхньої нереалізованості в особистому житті, жорстких установок, які по суті є не особистим досвідом людини, а думками і очікуваннями батьків. Іноді простого усвідомлення мало, і необхідна тривала терапія, спрямована на вирішення особистісних проблем і усунення проблем у шлюбі.
Механізм, що змінює нереалістичні експектації жінок - це співвіднесення ідеалізованого образу батька (або, навпаки, сильно знецінюваного образу батька) з образом реального чоловіка, що перебуває поруч. Таке співвіднесення дає можливість зрозуміти, що є реально характерним для людини, а що є лише проекцією на нього ідеальних якостей, що належать батькові, або бажаним якостей, що приписуються чоловікові. Коли проекції з'ясовані, стає зрозумілою і природа неадекватних сімейних експектацій, що дає можливість їх скорегувати і зробити більш адекватними, наближеними до дійсності.
Для двох груп жінок необхідна різна тактика проведення терапевтичної роботи. Жінок ідентифікованого типу необхідно навчити розрізняти реальні й приписувані чоловікові вади, що є наслідком ідеалізованого імаго батька. А для жінок компенсаторного типу набагато важливіше розрізняти реальні чесноти чоловіка і приписувані йому позитивні риси, тобто не наділяти чоловіка тими рисами, які жінці хотілося б бачити, а цінувати чоловіка за те, що він справді може дружині дати.
Для двох груп жінок характерні різні психологічні проблеми. Ключовою проблемою жінок ідентифікованого типу є невротичне порівнювання ідеалізованого батька з чоловіком - зазвичай не на користь останнього. Наслідок - агресія, спрямована на чоловіка, екстраполяція її на інших чоловіків, почуття провини, яке доводиться активно придушувати, внаслідок чого виникають бурхливі афективні стани. Проблема порівнювання чоловіка з батьком супроводжується порівнюванням своєї сім'ї з іншими родинами. Виникає проблема заздрості: у інших нібито краще. Основою заздрості є знецінювання особистості свого чоловіка і відчуття власних переваг.
Основною психологічною проблемою жінок компенсаторного типу є невротична потреба в любові і схваленні. Фрустрування цієї потреби або неповне її задоволення спричиняють зниження самооцінки і почуття неповноцінності, прояви аутоагресії і почуття малоцінності і малозначимості для інших людей, а також сильну залежність від оцінок інших людей і неадекватне уявлення про себе як про жінку.
При кількісній обробці даних ми порівнювали різницю в оцінках жінок до терапії і після неї. Вони виявилися значимими за критерієм Пірсона на рівні значимості p > 0,05. Було також обраховано середні значення оцінок найбільш значимих об'єктів (Я, чоловік, моя родина, взаємини з чоловіком) до терапії і після. Результати подано в таблицях.
Таблиця 1
Таблиця усереднених оцінок за КТВ жінками до терапії і після неї
Оцінки жінок ідентифікованого типу
Я Моя родина Мій чоловік Взаємини з чоловіком
До терапії Після терапії До терапії Після терапії До терапії Після терапії До терапії Після терапії
3,5 2,5 3,2 2,5 4 3,2 4 2
Таблиця 2
Оцінки жінок компенсаторного типу
Я Моя родина Мій чоловік Взаємини з чоловіком
До терапії Після терапії До терапії Після терапії До терапії Після терапії До терапії Після терапії
4 2,9 2,1 2,5 1,9 2,4 3,2 2,5
З таблиць видно, що результати у двох групах різні. У жінок ідентифікованого типу підвищилася самооцінка, а також оцінка родини, чоловіка та взаємин з ним. А в жінок компенсаторного типу підвищилася тільки самооцінка й оцінка взаємин з чоловіком. Тоді як оцінки родини і самого чоловіка після терапії виявилися трохи зниженими. Такі зміни відображають різну тактику консультування жінок. У першому випадку важливо було поліпшити оцінку дружиною чоловіка і взаємин з ним, оскільки ці два об'єкти були найбільше знецінюваними. А для жінок компенсаторного типу важливо було підвищити самооцінку і трохи знизити оцінку партнера та родини, оскільки вони, навпаки, жінками переоцінювалися.
Резюме
Отже, насамкінець слід відзначити, що КТВ є досить чутливим і валідним методом, що розрізняє емоційні аспекти ставлення жінки до сімейного життя. Відповідно до отриманих результатів, поява проблемних ситуацій в родині викликається вираженими невротичними тенденціями жінок наділяти чоловіків нереалістичними, завищеними очікуваннями, прагненням будувати своє сімейне життя за заздалегідь розробленим сценарієм, небажанням будь-що змінювати і ригідністю стосовно установок батьківської сім'ї, егоцентризмом та байдужністю до бажань партнера. В цілому ці результати узгоджуються з психоаналітичними уявленнями про формування особистості і патогенез неврозу, але дають їм експериментальну інтерпретацію. А результати діагностики, у свою чергу, використовуються для коректування системи нереалістичних очікувань жінок. Метою коректування є руйнування старої системи установок і експектацій та конструювання нових поглядів на чоловіка і сімейне життя, основою яких є реалістичне оцінювання чоловіка і беззастережне сприйняття його як цінної і значимої особистості.
Література:
1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999.
2. Джонсон Р. А. Она: глубинные аспекты женской психологии. М.: Независимая фирма "Класс", 1996.
3. Калина Н. Ф. Основы психоанализа. - К.: Изд-во "Рефл-бук", 2000.
4. Кембриджское руководство по аналитической психологии/ Под. ред. П. Янг-Айзендрадт и Т. Даусона. - М.: Добросвет, 2000.
5. Райгородский Д. А. Психология и психоанализ любви. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2002.
6. Сермягина О. О., Эткинд А. М. Применение ЦТО при изучении неврозогенной семьи// Вопросы психологии, 1991. - № 3. - С. 80 - 85.
7. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. - Спб.: ООО "Речь", 2000.
8.Сэмьюэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. Курс юнгианского психоанализа. - М.: ЧеРо, 1997.
9. Шуценбергер А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограмм. М.: Издательство Института психотерапии. 2001.
10. Юнг К. Г. Метаморфозы и символы либидо. - Спб., 1994.
11. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души. - М.: Канон, 1994.
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...