WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок - Реферат

Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок - Реферат


Реферат на тему:
Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок.
В наш час все тривожнішою стає статистика розлучень. Як з'ясовується, часто причиною розпаду сімей є елементарна психологічна неграмотність молодого подружжя, незнання моральних принципів функціонування чоловіка й жінки в родині. В соціально-демографічних умовах, які склалися на цей час, украй необхідно вміти застосувати заходи, завдяки яким можна було б уникнути негативних впливів на процес формування психологічних установок і репродуктивної поведінки молодих людей. Раніше такий феномен, як несвідомі сімейні експектації, практично в психології спеціально не вивчався.
Новизна нашого дослідження полягає у вивченні згаданого феномена як самостійного, спробі з'ясувати глибинні причини, що його породжують, та наслідків, викликаних неадекватністю сімейних експектацій, а також у віднайденні адекватних способів їх діагностики та корекції.
Об'єкт дослідження: несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок.
Предмет дослідження: психологічні механізми функціонування неадекватних несвідомих сімейних експектацій.
Мета дослідження: вивчення механізмів функціонування несвідомих сімейних експектацій, їх природи, причин і наслідків їхньої нереалістичності.
Гіпотеза дослідження: нереалістичні сімейні експектації жінок є наслідком впливу ідеалізованого імаго батька на реальні взаємини дружин зі своїми чоловіками, що спричиняє неадекватність сприйняття жінкою свого чоловіка. Виходячи з цілей дослідження і висунутої гіпотези, нами були поставлені такі завдання:
1. За допомогою проективних методів дослідити сімейні експектації заміжніх жінок.
2. Класифікувати психологічні проблеми заміжніх жінок, що виникають унаслідок спотворених сімейних експектацій.
3. Вивчити механізми зміни неадекватних сімейних експектацій і знайти способи їх корекції методами аналітичної і глибинної психології. З цією метою провести серію терапевтичних сесій з жінками, що потребують психологічної допомоги.
Теоретико-методологічною базою дослідження стали аналітична психология К. Г. Юнга, психоаналітична теорія З. Фрейда, особистісно орієнтована психотерапія Б. Карвасарського, сімейна психотерапія В. Сатир, сімейна психотерапія парадоксів П. Пепп. За методичну основу дослідження було взято колірний тест відносин (КТВ) у модифікації А. Еткінда.
В сучасній психології стало вже загальновідомим фактом, що отримані в дитинстві досвід і пов'язані з ним переживання визначають майбутнє доросле життя людини. У раннім дитинстві формуються наші уявлення про майбутні роки, очікування, установки щодо подій, що у житті відбуватимуться. Будучи глибоко неусвідомленими і укоріненими в нашій особистості, ці експектації та уявлення дуже впливають на поведінку людей.
Здебільшого очікування та уявлення формуються батьками, і дуже часто цей інтроеційований досвід стає перешкодою для побудови зрілих, справді дорослих відносин з людьми. Особливо це стосується відносин із протилежною статтю. Безліч проблем у шлюбі виникає внаслідок надто завищених, нереалістичних очікувань і вимог жінок стосовно чоловіка, сформованих батьками, почерпнутих з батьківської родини і засвоєних як непорушні вимоги, які, власне кажучи, є соціальними стереотипами та інтроектами, що організують життя жінки і визначають її ставлення до світу. Чимала кількість таких інтроектів не є властивими для жінок, однак вони неусвідомлено регламентують їхнє життя, продовжуючи здійснювати на них потужний вплив і в дорослому віці.
Сімейні експектації - це система установок, очікувань та вимог, що їх жінка спрямовує на чоловіка. Це образ, модель сімейного життя, неусвідомлений сценарій, що визначає плин життя двох людей. Відповідно до теорії К. Г. Юнга, сімейні експектації визначаються існуючим у несвідомому жінки архетипом Анимуса, який є набором не тільки якостей батька, але й "бібліотекою" знань з колективного несвідомого попередніх поколінь, їхніх нереалізованих можливостей і бажань, що немов тягар тисне на жінку, змушуючи її робити ті чи інші вчинки. Усі ці якості проектуються на партнера, створюючи певний образ ідеального чоловіка і заважаючи внаслідок цього побачити реальну людину [9; 4].
У своєму дослідженні ми умовно виділили дві групи жінок на підставі типу вибору об'єкта любові:
1. Ідентифікований тип жінок - жінки, що обирають об'єкт любові за принципом ідентифікації з матір'ю. При цьому молода жінка майже повністю повторює сімейний сценарій батьків, прагне бути схожою на матір, а чоловіка сприймає схожим на батька.
2. Компенсаторний тип жінок - жінки, що у любові до чоловіка компенсують недоотриману в дитинстві любов. Вони обирають чоловіка, який би нічим не нагадував батька.
Ці очікування нереалістичні, завищені. Вони мають у своїй основі ранній дитячий досвід. Жінкам різних груп властиві певні особистісні особливості, типи психологічного захисту, поведінкові патерни, соціальні стереотипи і специфічні психологічні проблеми.
Методика дослідження
У практичній роботі ми обрали метод консультування, який полягає у продовженні клієнткою казки, запропонованої терапевтом, і інтерпретації цієї казки в рамках юнгіанської парадигми. При цьому до початку терапевтичної сесії ми проводили з клієнткою психоаналітичне інтерв'ю і діагностику за допомогою колірного тесту відносин. Список понять і об'єктів, пропонованих учасницям досліду, був таким:
1. Мати.
2. Батько.
3. Взаємини між батьком і матір'ю.
4. Батьківська родина.
5. Я сама.
6. Мій чоловік.
7. Моя родина.
8. Взаємини з чоловіком.
9. Я ідеальна.
10. Ідеальний чоловік.
11. Ідеальна родина.
Після закінчення проводилося повторне тестування на предмет виявлення передбачуваних змін, що відбулися з очікуваннями жінок за період консультування. У середньому кількість терапевтичних зустрічей склала від 7 до 10 тривалістю 50 - 60 хвилин протягом 1,5 - 2 місяців. У дослідження брали участь жінки у віці від 20 до 25 років, що перебувають у шлюбі від 1 до 5 років. Вибірка учасниць дослідження, які пройшли консультування, склала 18 жінок із групи компенсаторного типу і 24 - з групи ідентифікованого типу. Отримані результати були оброблені якісно (тобто проаналізовано терапевтичний процес і зміни, які відбулися після нього) і кількісно (статистично порівнювалися результати діагностики до терапії і після неї).
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
Неадекватними, невротичними можна назвати очікування, що є частиною певного сімейного сценарію, за рамки якого жінці важко вийти. Завищені очікування змушують жінку відшукувати в чоловікові ті якості, які йому можуть бути й непритаманні, але якими, на думку жінки, має володіти кожен чоловік. Нереалістичні сімейні очікування заважають жінкам побачити в партнері реальну людину, а не копію батька (як це роблять жінки ідентифікованого типу) і не його протилежність (жінки компенсаторного типу).
Дві виділенітеоретично групи жінок відрізняються за тією ознакою, як вони ставляться до своїх батьків, як оцінюють їхнє сімейне життя і як будують своє власне. Для жінок цих двох груп характерні різні способи побудови свого особистого життя, вибору партнера

 
 

Цікаве

Загрузка...