WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Непарадоксальна парадоксальність кентавризму - Реферат

Непарадоксальна парадоксальність кентавризму - Реферат

громадянської війни одержала назву політики "воєнного комунізму", але ж комунізм - це такий суспільно-економічний лад, де не може бути примусу й експлуатації, це суспільство загального благоденства, де немає класів та існує єдина загальнонародна власність на засоби виробництва, повна соціальна рівність (так випливає з учення К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна і їх попередників соціалістів-утопістів). А в сьогоднішньому житті такий феномен, як підприємець-комуніст? У фракції КПРФ у ІІ Державній Думі (1995 - 1999 роки) відсоток підприємців був найбільшим у порівнянні з іншими фракціями, навіть з тими, хто претендує на репрезантацію ліберальних поглядів ("Яблуко", "Наш дім Росія").
Які причини виникнення кентаврів у свідомості та поведінці людей? Найважливішою характеристикою масової політичної свідомості у суспільствах перехідного типу є нестійка рівновага двох протилежних систем цінностей - авторитарної і демократичної. Між двома цими полярними системами розташовані певні проміжні "комплекси", які схиляються у той чи іншій бік з окремих питань [2]. Частина тих, хто висловлюється за реформи, одночасно підтримує планове ведення господарства, а ті, хто проти реформ, виступають за ринкову економіку [3]. Специфіка посттоталітарної амбівалентності виявляється у кількох аспектах: 1) у масовій та індивідуальній свідомості взаємовиключні ціннісно-нормативні підсистеми співіснують не як антагоністи, а як узгоджені елементи єдиного типу свідомості й емоційного ставлення до соціальної дійсності; 2) суперечливі системи цінностей характерні не для різних соціальних груп, а фактично для кожної з великих соціальних груп; 3) амбівалентність виявляється у суперечливому поєднанні демократичних цілей соціальних перетворень та тоталітарних засобів їх реалізації [4].
Як показують дослідження, вищезазначене - не примха і навіть не виняток, а радше норма, дуже характерна для людей у період кардинальних суспільних змін. Кентавр - це особлива форма суперечності, специфічний вияв парадоксів. Це не проста суперечність у її розмаїтті, багатоаспектності, притаманна суспільній чи груповій свідомості, а такий стан свідомості (і знання теж), який відображає поєднання непоєднуваного, тобто коли розум не може пояснити одночасне існування двох (чи кількох) взаємовиключних начал. Метаморфози суспільної свідомості є розмаїтими, а їхні роль і вплив на суспільне життя значними. Багато з них є відображенням "соціальних хвороб", барометром стану суспільства, індикатором неблагополуччя. "Усі ці метаморфози створили основу та обумовили появу одного з виразних явищ перехідного періоду - парадоксальність суспільної свідомості", - зазначає Ж. Тощенко [5]. Більше того, у міру проникнення в таємниці макро- і мікросвіту, громадського життя, свідомості та поведінки людей ми все частіше зустрічаємося з такими явищами і процесами, які на колишньому рівні пізнання неможливо пояснити.
Чи існують методи вирішення кентавр-проблем? Науці відомі такі методи. Насамперед це принцип додатковості, що його виводить Ю. Афанасьєв [6]. Саме в образі кентавра людина і кінь доповнюють одне одного. І це доповнення створює принципово новий образ, який не зводиться до двох його складових. Він має самостійне значення і живе самостійним життям. Метод конвергенції (взаємопроникнення, взаємозбагачення, зближення, (наприклад, капіталізму і соціалізму) застосовував А. Сахаров при вивченні суспільно-політичних проблем у СРСР. Вирішувати кентавр-проблему у свідомості та поведінці людей можна і на основі антиномій, коли визнаються правильними обидва судження й уявлення, які виключають одне одного. Відкриття і використання термоядерної енергії - як благо і як джерело можливої катастрофи. Це перегукується з думками з книги Еклезиаста в Старому Заповіті: "У багатої мудрості багато суму"; "Хто примножує знання, примножує скорботу".
Величезне значення при вирішенні кентавр-проблем належить методам консенсусу і компромісу, як вважає Ж. Тощенко [7]. Основна суперечність, що її прагне вирішити синергетика, задається співвідношенням "порядок - хаос". У грецькій міфології слово "хаос" означало первісний стан світу, з якого утворився космос, що розумівся як упорядкована єдність. У сучасному масовому уявленні хаос - безладний, безформний, невизначений стан речей. Звідси антитезою хаосу є порядок - структурність, стійкість, організованість. Напрошується висновок, що хаос - це погано, а порядок - добре. До того ж, як стверджує І. Попова, кризове сьогодення "обумовлює оптимістичне перетлумачення минувшини і песимістичне переживання майбуття" [8]. Абсолютний порядок і абсолютне безладдя однаково загрожують загибеллю. Отже, при всьому прагненні до упорядкування якась частка хаосу для життя необхідна. Хаос і порядок об'єднує творчість, і ця тріадична структура досить гнучка. Сучасна наука дійшла висновку: все нове народжується через хаос. Звідси можливий ще один метод вирішення кентавр-проблем - їхнє ретельне вивчення, повна інформація та індивідуальний творчий підхід до кожного конкретного випадку. Незнання або ігнорування кентавр-проблемних ситуацій у суспільстві прирікає політиків на помилкові висновки і може призвести до краху не тільки їхньої політичної кар'єри, а й самої особистості. Тому необхідно ретельно вивчати об'єктивну реальність і характерні для неї парадокси. Особливо цікаво: як співвідноситься основний закон діалектики про єдність і боротьбу суперечностей з кентавр-проблемами? Тут чисте поле для творчості.
На цьому наука не обмежує пошуку нових методів вирішення кентавр-проблем. Можливо, має рацію письменник Д. Данін, який ще 1948 року писав: "Можна напророчити, хоча б жарту заради, що колись виникне ціла наука - кентавристика. Її предметом буде тонка структура парадоксів" [9]. Додамо, що покликання науки саме в тому й полягає, щоб вирішувати нерозв'язані проблеми, часом сумнівні для сучасників, але перспективні й важливі для майбутніх поколінь.
Література:
1. Макиавелли Н. Государь. Перевод с итальянского.-М.: Планета, 1990.- С. 52-53.
2. Поливаева Н. П. Политическая культура и политическое сознание: Учебное пособие по политологии.-Воронеж: Воронежский государственный университет, 1999.- С. 52.
3. Беляева Л. А. Стратегия выживания, адаптации, преуспевания // Социологические исследования.-2001.-№6.- С. 44.
4. Головаха Є., Паніна Н. Соціальні зміни в Україні: пострадянська деінституціоналізація й особливості становлення нових соціальних інститутів // Політична думка. - 2001.- № 4.- С. 17.
5. Тощенко Ж. Метаморфозы современного общественного сознания: методологические основы социологического анализа // Социологические исследования.-2001.- № 6.- С. 14.
6. Тощенко Ж.Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности общественного сознания // Вопросы философии.-2002.- № 6.- С. 35.
7. Там само. - С. 36.
8. Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают.-К.: Институт социологии НАН Украины, 2000.- С. 101.
9. Данин Д. А. Старт кентавристики // Вестник РГГУ / Под ред. Д. Данина, Д. Хубовой.-Выпуск 1.-Кентавристика: опыт сочетания несочетаемого. - М., 1996. - С. 19.
10. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...