WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мотиви нормативної поведінки студентів - Реферат

Мотиви нормативної поведінки студентів - Реферат

між твердженням "Норми і правила допомагають адаптуватись у групі" і "Дотримуюсь норм, бо хочу бути членом цієї групи" (0,746). Очевидно, що бажання бути членом певної студентської групи залежить від того, наскільки студент адаптувався в ній. Крім того, коефіцієнти кореляції вказують на те, що тільки за умови успішної адаптації групові норми сприятимуть підвищенню рівня групової продуктивності (0,745); підвищуватимуть рівень групової згуртованості (0,747); дисциплінуватимуть членів групи (0,725). Зрозуміло, що діапазон адаптивних реакцій студентів буде тим більшим, чим більше норми групи збігатимуться з їх переконаннями, судженнями, принципами, зі сформованістю готовності прийняти нові форми взаємостосунків, що забезпечить повноцінне функціонування групи.
Ми спробували з'ясувати, які конкретно групові норми порушують студенти (таблиця 3).
Таблиця 3
Групові норми, які порушуються студентами
Коефіцієнти кореляції між відповіддю "На лекціях роблю інші справи (читаю книжку, готуюсь до наступного семінарського заняття)" і "Підпадаю під вплив більшості, коли відчуваю довіру до інформації, яка надходить від неї", становить 0,641. При цьому студенти керуються не тільки думкою більшості, але й реальними фактами, інформацією, яку отримують від старших курсів про якогось викладача, його вимогливість, професіоналізм (0,677). Послуговуються вони й власним досвідом міжособистісної взаємодії з тим чи іншим викладачем (0,659).
Отже, не тільки більшість визначає, які норми навчальної діяльності можна порушувати. Складається враження, що стало нормою робити на лекціях інші справи, оскільки коефіцієнт 0,689 досить високий. Відповідь стосовно того, що студенти погоджуються частково з груповими нормами, але окремих норм повинні дотримуватись, вказує на те, що більшість групи демонструє байдуже ставлення до навчання. Більше того, виявлено кореляційний зв'язок, який свідчить, що така норма (робити на лекціях інші справи) підвищує рівень групової згуртованості (0,627). Виявлено таку залежність: студенти переймаються на лекціях іншими справами, але вони можуть не дотримуватись цієї групової норми, норми більшості, якщо вважають, що мають рацію (0,746), або переконані у справедливості суджень меншості (0,748).
Можливо, молоді люди очікують якихось нововведень, сучасних технологій навчання, інноваційної організації навчально-виховного процесу, розуміючи, що ринок праці вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Але більшість демонструє норму, що засвоювати знання не обов'язково. Студенти здебільш вчаться, тому що їх приваблює статус людини з вищою освітою, наявність диплома, престижність навчального закладу, можливість одержати безплатну освіту, оптимальний збіг ціни і якості освіти тощо. Що є нормою "робити інші справи на заняттях" засвідчує і кореляція 0,623 та "дотримуюсь норм, тому що бажаю бути членом цієї групи". Отже, так чинить більшість. Можна говорити, що одним із чинників, який стимулює негативне ставлення до навчання, є думка більшості групи, яка впливає на членів своєї групи (0,655).
Про те, що бажання навчатись не є нормою у ВНЗ, свідчить, наприклад, переведення окремих студентів на індивідуальний план роботи як заохочувальний стимул. Це викликає некомфортне самопочуття окремих осіб у групі (коефіцієнт становить 0,716). Меншість бажає навчатись за індивідуальним графіком, оскільки почувається некомфортно, "білими воронами" у своїй групі.
Інтерпретація результатів досліджень за регіональними відмінностями дозволяє побачити негативне ставлення до навчальної діяльності студентів ВНЗ Херсона, Івано-Франківська і Києва. Йдеться про несформованість соціально-фахової адаптації, неприйняття вимог майбутньої професійної діяльності, брак мотивації навчання, мотивації професіоналізму, несформованість відповідальності, низьку працездатність в інтелектуальному просторі, мотивацію приналежності до фаху та ідентифікації з ним, брак перспективи.
Висновки
1. Групові норми - обов'язковий структурний компонент динамічного функціонування групи. Твердження, що групові норми є чимось обов'язковим, таким, що заперечує прояв ініціативи, творчості, інновацій, нововведень, вважаємо помилковими. Учасники нашого дослідження цілком заперечують, що норми нівелюють індивідуальність, викликають напругу і суперечності між членами групи, породжують дезадаптацію, знижують рівень групової продуктивності, згуртованості, нівелюють національну індивідуальність, ментальність окремих членів групи, породжують конфлікти в ній. Групові норми в студентських групах виконують переважно позитивні функції. Вважаємо, що функціональні можливості групових норм залежать від особливостей соціально-психологічного середовища (освітянське середовище), соціальної ситуації, особливостей психологічного змісту спільної діяльності групи, групової структури, рівня розвитку малої групи.
2. Виокремлено мотиви дотримання норм студентами. Їх інтерпретація дає можливість зрозуміти, чому студенти дотримуються групових норм: 1) групові норми дозволяють адаптуватись у групі; 2) дотримуюсь норм, бо хочу бути членом цієї групи; 3) норми і правила дозволяють досягти певних цілей; 4) відчуваю довіру до групових правил; 5) хочу бути прийнятим і схваленим членами групи; 6) дотримуюсь, тому що відчуваю симпатію інших членів групи; 7) хочу справити хороше враження на інших членів групи; 8) норми і правила дозволяють стати лідером у групі; 9) хочу бути таким, як усі; 10) відчуваю залежність від членів групи. Виявлена ієрархія мотивів вказує на те, що норми групи дозволяють молодій людині не тільки співіснувати в ній до закінчення навчання у ВНЗ, але й забезпечити, в основному, окремі психогенні її потреби, а саме потреби в афіліації, досягненні успіху.
3. Щодо порушень групових норм студентами, то вони не стосуються міжособистісної взаємодії, відносин між студентами, норм міжособистісного спілкування, а віддзеркалюють порушення норм навчальної діяльності. Кореляційні зв'язки дають підставу говорити, що індиферентне ставлення до навчаннячленів групи характеризує переважно більшість групи, оскільки саме більшості властива повна байдужість до навчання. Це може свідчити про несформованість в них мотивації професіоналізму, неприйняття вимог до майбутньої професійної діяльності, молоді люди не ідентифікують себе з обраним фахом. При цьому, меншість групи, яка проявляє інтерес до навчання, почуває себе в групі досить некомфортно і демонструє різні стилі поведінки: в одних випадках виникає почуття провини, тому що вони добре вчаться і мають певні переваги перед іншими членами групи. Інші студенти, навпаки, занадто амбіційні й самовпевнені, що не завжди підтверджується їх конкретними діями, і такий стиль поведінки меншості може бути безпідставним.
Література:
1. Балл Г. А. Нормы деятельности и творческая активность личности // Вопросы психологии. - М., 1990. - № 6. - С. 25 - 36.
2. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г., Орлова Л. М. Возрастная психология: личность от молодости до старости. - М., 1999.
3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. - К., 2003. - С. 121 - 127.
4. Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець О. Ю. Соціально-психологічна діагностика: Навч.-метод. посібник. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 49 - 59.
5. Тоба М. В. Нормативний вплив більшості та меншості як основа динамічного функціонування групи // Соціальна психологія. - Київ, 2005. - № 2. - С. 76 - 87.
6. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...