WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Молодь, релігія і трансформація суспільства - Реферат

Молодь, релігія і трансформація суспільства - Реферат

секуляризованої людини трансформується в соціальний договір. Те, що визнається всіма членами групи, є критерієм оцінювання будь-якої поведінки в її середовищі. Суспільство формує свої моральні норми та принципи, а також власне розуміння істини на основі певних соціальних та економічних потреб. Якщо щось приносить користь і практикується досить великою кількістю людей, то це визнається і навіть заохочується. Переконаність у тому, що все відносно, заперечує існування будь-яких об'єктивних моральних норм та принципів, покликаних контролювати розвиток суспільства. Замість того, щоб говорити про істину, секуляризовані люди говорять про "істинне для вас".
Відтак результати нашого дослідження повністю відповідають ознакам процесу секуляризації сучасної молоді. Потрібно лише зазначити, що секуляризація нині має не локальний, а світовий масштаб. Особливість української секуляризації полягає в тому, що вона відбувається на фоні релігійного відродження, зумовленого трансформацією суспільства. Бурхливість розвитку різних релігійних течій (як традиційних для України, так і нетрадиційних) у більшості своїй зумовлена даниною моді, а не істинності релігійних почуттів віруючих (36 % опитаних повністю згодні з цим, а 36 % більш згодні, ніж ні).
Після проголошення Україною незалежності релігійна інституція отримала можливість вільного розвитку, чим і привернула до себе увагу багатьох людей, особливо після тривалої заборони майже будь-якого релігійного життя. Саме в цьому і полягає особливість (якщо не сказати - парадоксальність) трансформаційних процесів, які відбуваються в релігійній інституції - відродження релігійності на тлі секуляризації. А саме: людина може прихильно ставитися до релігії, підтримувати релігійний плюралізм, відносити себе до певної релігійної конфесії, підтримувати екуменічний рух (тобто може бути обізнаною з процесами, які відбуваються в релігійній інституції), але не вважати себе віруючою, не виконувати настанов, на яких наголошує дане релігійне об'єднання.
Дослідження показало, що молодь у своїй більшості обирає відповідь "не визначився", або жвідповіді загального змісту (тобто повністю відповідають тим змінам у ставленні до релігійної інституції, які були описані вище: ставлення, у порівнянні з радянськими часами, змінилося кардинально). Але зміна ставлення до релігії, її сприйняття у звичайної молоді (студентів звичайних навчальних, а не спеціальних релігійних закладів) торкнулося здебільш зовнішніх аспектів релігійного життя. Тобто роль релігії у повсякденному житті молоді поки що носить лише номінальний, поверховий характер, поступаючись значущістю впливу іншим соціальним інституціям [7].
Дослідження засвідчило також, що сутність ставлення молоді до релігії не відповідає її внутрішнім переконанням, а є даниною моді, оскільки існують зазначені вище суперечності між віднесенням себе до певної релігійної конфесії та відчуттям себе віруючою людиною, виконанням певних релігійних дій (постійно відвідують церкву лише 14 % опитуваних).
Висновки
1. Релігійна інституція, у зв'язку з трансформацію суспільства, зазнала певних змін - відбувся перехід від масового атеїзму до широкого розповсюдження як традиційних релігій, так і інших релігійних об'єднань.
2. Ставлення студентів до релігії, внаслідок суспільних трансформаційних процесів, змінилося з негативного (коли релігія та будь-яке релігійне життя відкидалося, вважалося хибним) на позитивне (релігійне життя вважається вільним виявом світоглядних переконань та духовності особистості).
3. Ставлення молоді до релігії відображає трансформаційні перетворення в суспільстві - відбувся перехід від повного заперечення релігії до прихильного ставлення до неї, віднесення себе до відповідної релігійної течії (93 % респондентів вважають себе православними), люди знають, що відбувається в релігійній інституції [7].
4. Сутність ставлення до релігії не відповідає внутрішнім переконанням молоді (93 % опитаних відносять себе до православних, лише 15 % - до віруючих), що пояснюється секуляризованістю молодих людей.
5. Особливість української секуляризації полягає в тому, що вона відбувається на фоні релігійного відродження, зумовленого трансформацією суспільства.
Література:
1. Паулин Дж. Библейская истина в современном мире. - Заокский: "Источник жизни", 2000. - С. 254 - 260
2. Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа Макселона. Пер. з пол. Т. Чорновіл. - Львів: "Свічадо", 1998. - 275 с.
3. Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. - К.: Четверта хвиля, 1996.- 279 с.
4. Сафронов А. Г. Психология религии: Монографія. - К.: Ника - Центр, 2002. - 224 с.
5. Суятінова Л. О. Вплив релігійної віри на соціалізацію молоді (у світлі ідей "третьої світової теорії") // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Київ 30 - 31 травня 2002 р. - 248 с.
6. Суятінова Л. О. Роль релігії у житті молоді у світлі "третьої світової теорії" // XXI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали другої міжнародної науково-теоретичної конференції. 29 - 30 травня 2003 р. М. Київ / Ред.: Г. П. Балабанова - К.: Фенікс, 2003. - 369 с.
7. Суятінова Л. О. Секуляризація в період трансформації суспільства в Україні // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. Максименка С. Д. - К.: 2003, т. V, ч.1. - С. 242 - 246.
8. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - 315 с.
9. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. посіб. - К.:МАУП, 2000. - 152 с.
10. Суятінова Л. Молодь, релігія і трансформація суспільства // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.114-121
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...