WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Молодь, релігія і трансформація суспільства - Реферат

Молодь, релігія і трансформація суспільства - Реферат


Реферат на тему:
Молодь, релігія і трансформація суспільства
Ставлення до релігії завжди відзначалося неоднозначністю та мінливістю - в залежності від історичної епохи, політичного режиму, а також особистості того, хто переймався цим питанням. Та, попри будь-які обставини, релігія як суспільне явище виявилася життєздатною і в різних своїх формах існує у всіх країнах світу. Нині в Україні, в процесі трансформаційних змін в суспільстві, релігія переживає певний ренесанс.
Релігійна свідомість найдавніша споміж інших видів людської свідомості. Суспільства, як усвідомлення людьми їх певної спільності, виникали саме на підставі спільної релігії, тоді як всі інші об'єднання мали вже похідний, вторинний характер. Тому релігія є основою будь-якої соціальності, хоча, будучи найглибшою її основою, вона рідше за інші усвідомлюється в цьому розумінні [4]. Релігія постає як основа соціальності тому, що саме вона створює такі первинні засади суспільності, як солідарність, свобода, служіння.Релігія є не тільки першим та аморфним у своїй первинності підґрунтям суспільства - вона визначає характер цього суспільства, його обличчя та спрямованість, його культурні та моральні цінності [2].
Ставлення людей до релігії, її роль у житті особи та суспільства розглядали й аналізували у своїх працях такі, зокрема, дослідники, як Ю. Борунков, У. Джеймс, Б. Куценок, Б. Лобовик, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг, В. Циба, С. Хассен, А. Сафронов, Ю. Макселон та інші.
Нині, в період глибокої трансформації суспільних відносин, в Україні зазнала суттєвих змін сама будова суспільства. Суперечності між системами інституційованих цінностей до і в ході трансформаційних процесів призвели до порушення принципу спадкоємності старших і підростаючих поколінь [9]. Особливо яскраво це помітно на прикладі залучення до релігійної соціальної інституції, коли в одній родині батьки можуть бути атеїстами, а діти - віруючими (і це доволі типова ситуація).
Процес відродження релігії так чи інакше торкається кожної людини, оскільки він має не лише соціальне, а й індивідуальне значення. Особливого впливу християнської моралі зазнає молодь. І це відповідним чином (і з позитивними, і з негативними наслідками) позначається на її соціалізації, тобто на формуванні систем соціогенних параметрів (соціальних настанов і соціогенних потреб) молодих людей, насамперед учнів і студентів.
Релігійна соціальна інституція зазнала на собі значного впливу наслідків трансформації суспільства. І ставлення до неї теж змінилося корінним чином: відбувся перехід від масового атеїзму до широкого розповсюдження як традиційних релігій, так і різних нетрадиційних для нашого народу релігійних об'єднань. В цьому є як позитивні (наприклад, релігійний плюралізм), так і негативні моменти (виникнення численних сект і деструктивних культів). Причина таких процесів - порожнина, що утворилася після поразки "войовничого" атеїзму.
Можемо навіч спостерігати зміну ставлення до релігії навіть на прикладі визначення самого терміна. Ось яке, наприклад, визначення релігії дає сучасний релігієзнавчий словник [3]: "Релігія - це духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з Ним, входженням у Його світ. Особливістю релігії є те, що в ній відображаються не якісь зовнішні щодо людини сили, а такий її особистісний стан, який можна назвати станом самовизначення у світі, здобуття людиною самої себе". А ось що можна було прочитати у словникові радянських часів [8]: "Релігія (від лат. religio - благочестя, святість) - специфічна форма суспільної свідомості, прикметною ознакою якої є фантастичне відображення у свідомості людей пануючих над ними зовнішніх сил, при якому земні сили набувають виду неземних".
Дослідження соціалізації молоді в період трансформації суспільства у різних соціальних інституціях, проведене співробітниками лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України, показало, якою є роль релігії у житті нинішньої молоді. Вплив релігії, у порівнянні з іншими соціальними інститутами, є дещо обмеженим, хоча має свої специфічні особливості, які ще потребують дослідження [6]. Відтак у нинішніх умовах вивчення ставлення молоді до релігії стає винятково важливою справою.
Враховуючи актуальність проблеми, мету дослідження ми визначили так: з'ясувати, яким є ставлення молоді до релігії у період трансформації суспільства. Відповідно до цього, було поставлено завдання:
· дослідити, у чому саме змінилося ставлення молоді до релігії під час трансформаційних перетворень у суспільстві;
· проаналізувати сутність ставлення молоді до релігії - чи відповідає вона внутрішнім переконанням або ж є даниною моді.
Методика та організація дослідження
Для вирішення основних завдань було розроблено опитувальник за шкалою Р. Лайкерта. Опитування проводилося на будівельному факультеті Київського національного університету будівництва та архітектури (спеціальність - менеджмент організації, 5-ий курс). Кількісний склад вибірки - 50 осіб. Тобто респондентами були пересічні студенти, а не молодь, безпосередньо "занурена" в релігійне життя (яка постійно відвідує церкву, дім молитви, синагогу тощо). Зрозуміло, що глибоко віруюча молодь має інше ставлення до релігії, ніж так звана звичайна молодь [5].
93 % опитуваних зазначили, що сповідують православ'я, 7 % не визначилися з відповіддю. Цікаво співвіднести з цими даними те, що до віруючих людей себе відносять - 15 % (повністю згоден), а 85 % - коливаються (більше згоден, ніж не згоден). Постійно відвідують церкву лише 14 % опитаних. Тобто існує суттєвий розрив між віднесенням себе до певної релігійної конфесії та усвідомленням себе віруючою людиною (таблиця 1):
Таблиця 1
Православний 93 %
Не визначилися з віросповіданням 7 %
Віруючий 15 %
Більше віруючий,

 
 

Цікаве

Загрузка...