WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

навчанням, і різнорідністю складу шкільних класів у загальноосвітніх школах.
Ще одна змінна, яка впливає на формування економічних уявлень дитини, яка вивчалась у західних дослідженнях, - це її стать. Було з'ясовано (А. Фьонем, П. Томас), що донькам будь-якого віку батьки видають грошей на кишенькові витрати менше, ніж синам. Виявлення сутності економічних уявлень у дітей дозволило встановити статеві відмінності і в рівні сформованості окремих економічних понять. Було з'ясовано, що хлопчики дещо краще розуміють призначення страйків і те, звідки беруться гроші для зарплати. У хлопчиків сильніше виявляється й тенденція вважати, що здібна людина повинна отримувати за свою роботу більше. В уявленнях про працю і способи отримання грошей у хлопчиків теж було виявлено більшу обізнаність і варіативність, ніж у дівчат (Олпорт).
Для виявлення впливу національно-територіальних особливостей формування у дітей економічних уявлень проводились крос-культурні дослідження. Результати численних досліджень (М. Сігал, Д. Швальб, А. Фьонем, Г. Ягода та ін.) показали суттєву різницю в уявленнях дітей, що живуть в країнах з різним рівнем економіки. Так, діти з південноазійського регіону (Японія, Китай, Гонконг) і південноафриканських країн вважають, що потрібно більше платити тим, у кого велика сім'я (за рівних можливостей), і схильні дотримуватися традиційних цінностей. Тим часом діти з цих регіонів раніше, ніж діти-європейці, засвоюють поняття вигоди. Це пояснюється тим, що вони значно раніше за європейських ровесників включаються у сферу бізнесу.
Серед досліджень економічної соціалізації в РФ можна відзначити роботи О. Козлової [30], яка, вивчаючи економічну соціалізацію дітей (3 - 11 років), описала стадії економічної соціалізації та чинники, що на неї впливають. Опис стадій будувався на співвідношенні когнітивного, поведінкового і емоційного компонентів економічних уявлень, які аналізувалися. Було встановлено, що економічна соціалізація відбувається вже на початку дошкільного віку. Саме в цей період починають закладатися специфічні особливості когнітивних структур, навички споживацької і трудової поведінки, емоційне ставлення до економічної реальності. Показано, що особистий досвід поведінки дитини з грішми, включення дитини в елементарні економічні відносини здійснюють основний вплив на розвитокекономічних відносин і економічної поведінки дитини.
Дослідниця встановила кореляційний зв'язок рівня інтелектуального розвитку і рівня сформованості економічних уявлень. Показано, що наприкінці молодшого віку роль таких чинників, як освіта батьків і соціально-економічний статус сім'ї, у рівні сформованості економічних уявлень змінюється. Починають виділятися гендерні фактори, суттєво впливають такі соціальні інститути, як школа, ЗМІ. Отже, дитинство - це початковий етап формування економічної свідомості.
Г. Авер'янова проводила дослідження, в якому виявлялося ставлення старшокласників до сучасних економічних умов і ступені сформованості економічних і когнітивних аспектів цих відносин [2; 3]. На основі виокремлення когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів економічної соціалізації і розгляду особливостей їх конфігурації на вікових стадіях було зроблено висновок про домінування когнітивного компонента в структурі економічної соціалізації підлітків. Це сприяє їх переорієнтації зі споживацького сприйняття економічної реальності на виробничо-діяльнісне її розуміння. Значну роль у цих змінах відіграє практичний досвід дітей. Значення його в економічній соціалізації підкреслюють й інші дослідники.
Г. Авер'янова, вивчаючи особливості економічної соціалізації підлітків в умовах трансформації українського суспільства, підкреслює суперечливість соціальних умов соціалізації. Це виявилось у тому, по-перше, що високий рівень визнання доцільності ринкової економіки супроводжується негативним ставленням підлітків до того, як проводяться економічні реформи. По-друге, в тому, що хоча заняття бізнесом позитивно сприймає основна маса респондентів, проте їх уявлення про цю сферу мозаїчне, розмите. Бізнес часто ототожнюється тільки з торгівлею. По-третє, в тому, що хоча підлітки здебільш відкидають будь-які аморальні способи добування грошей, дехто все ж їх схвалює.
Дослідження економічної соціалізації спираються на традиції аналізу особистості в онтогенетичному аспекті, так би мовити, в горизонтальному зрізі. Не менш важливим є вертикальний зріз цого процесу, тобто розгляд його як міжпоколінського процесу. Такий підхід до розгляду економічної соціалізації актуальний для нашого суспільства, економіка якого динамічно перебудовується. В умовах трансформації різні покоління, що соціалізувалися в якісно різних економічних умовах, мають також суттєву різницю в економічних установках. Історична ситуація склалася так, що у безпосередній взаємодії опинились представники поколінь, які дотримуються протилежних економічних установок. Процес соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості кожної вікової когорти в сім'ї та їх взаємодії.
Формування установок відбувається в період первинної соціалізації і проходить через життя, зазнаючи випробувань при соціальній кризі. В процесі економічної соціалізації діти отримують економічну інформацію, головним чином, з таких джерел: активного - самостійної участі в економічному житті; видовищному - перегляду реклами; соціального - через спілкування з батьками, ровесниками і дорослими, які сприймають дитину як економічного партнера. Всі три джерела спочатку функціонують у рамках сім'ї, їй належить пріоритетна роль у формуванні економічних уявлень та установок. У більшості випадків сім'я - це взаємодія і взаємостосунки трьох поколінь, які мають різні системи цінностей і установок щодо сучасної економічної реальності, що створює суперечливі умови економічної соціалізації в сім'ї. Ситуацію в сучасній сім'ї з точки зору взаємодії поколінь можна описати так. Зміна системи суспільних відносин призвела до серйозних зрушень в системі цінностей дорослих. Представники старшого покоління не змогли пройти ресоціалізацію.
Покоління батьків проходить активний етап ресоціалізації, подолання радянських, відродження національних і активного впливу західних традицій. Тому їх ставлення до економічних змін буває суперечливим.
Покоління дітей виросло в перехідний період. Для нього криза стала нормою. Діти легше адаптуються. Зараз вони рано починають заробляти (половина дітей і підлітків має такий досвід). І все ж сучасні діти вступають в економічне життя, часто не маючи необхідних знань і навичок, що може створити серйозні проблеми.
Всіма видами досліджень найактивніше охоплюються діти 15 - 16 років. На основі вивчення особливостей економічної соціалізації цієї групи можна

 
 

Цікаве

Загрузка...