WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій - Реферат

Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій - Реферат

ставлення до людини на основі гуманістичних і демократичних ідеалів [4, с. 3 - 5]. Тут доцільно підкреслити, що психологічний аналіз менеджменту в системі вищої освіти передбачає висвітлення специфічних особливостей, які мають місце тільки в системі освіти. По-перше, кінцевим результатом функціонування освітньої організації є людина, включена в суспільні стосунки. Адже освітні організації відрізняються від інших складністю своєї місії, яка полягає в забезпеченні навчання, виховання та розвитку особистості [2].
По-друге, слід відзначити складність і багатоаспектність об'єктів управління. Вони диференціюються за віком, що вимагає від керівників уміння враховувати особливості різних вікових груп (студенти, їх батьки, викладачі).
По-третє, об'єкти управління в системі вищої освіти відрізняються соціальними характеристиками, і керівникам освітніх організацій доводиться мати справу з представниками різних соціальних груп у процесі взаємодії з батьками студентів.
По-четверте, одна зі складностей управління в системі освіти полягає в тому, що керівникам доводиться взаємодіяти в основному з жінками-педагогами, які складають більшість працівників освітніх організацій. У зв'язку з цим управлінці повинні планувати свою роботу, враховуючи особливості жіночої психології (підвищена вразливість, емоційність, неврівноваженість тощо) [4].
По-п'яте, важливо враховуватиособливості результатів педагогічної діяльності: вони пов'язані з перспективами розвитку особистості, а тому відтерміновані в часі і не мають чітких матеріалізованих критеріїв. У зв'язку з цим, на наш погляд, керівники освітніх організацій мають бути не тільки педагогами, але й менеджерами, які вболівають за результати педагогічної діяльності, а отже повинні якнайкраще оволодіти методами управління та організації своєї справи.
Однією з проблем педагогічного менеджменту є психологічний бар'єр у ставленні до науки. Розвиток інформаційних систем створює враження, що інформація є колективним надбанням, що, в свою чергу, нівелює особистість, знижує значення творчості особи [5]. Положення про унікальність змісту не заважає, наприклад, В. Франклу дати змістову характеристику можливих позитивних змістів. Для цього він вводить уявлення про цінності - змістові універсалії, що кристалізуються в результаті узагальнення типових ситуацій, з якими суспільству або людству доводиться мати справу в історії. Це дозволяє узагальнювати можливі шляхи, йдучи якими, людина може зробити своє життя осмисленим: по-перше, за допомогою того, що ми даємо життю (в розумінні нашої творчої роботи); по-друге, за допомогою того, що ми беремо від світу (в розумінні переживання цінностей) і, по-третє, за допомогою позиції, яку ми обираємо стосовно долі, котру не в змозі змінити. Згідно з цим членуванням, вирізняються три групи цінностей: цінності творчості, цінності переживання і цінності відносин [7, с. 301-302]. У людини (працівника), неспроможної осмислити ціннісний комплекс, виникає почуття незадоволеності, страх перед власною некомпетентністю, острах збільшення розумового і фізичного навантаження. Це доволі часто переходить у фрустрацію. Допомагати співробітникам долати такі явища повинні керівники та психологічні служби, що їм підлягають, - у цьому їх особлива роль.
Перспективним на шляхах вирішення означених завдань є введення нових психолого-педагогічних технологій. Керівники закладів професійної освіти повинні подбати про відповідну підготовку персоналу та при цьому не забувати про культуру впровадження самих технологій, аби забезпечити якісний перехід до нової гуманістично-інноваційної філософії освіти.
У підсумку необхідно підкреслити, що всі ці зміни викликані нашим особливим часом, і тому потрібні певні зусилля, щоб звикнути до нового [6]. З точки зору психології і педагогіки, стратегічно неправильно говорити, що зроблене раніш було "не тим". Адже персонал переймався "тим" досить довго і високо поціновує витрачені зусилля.
Тут повинні спрацювати психолого-педагогічні технології та сучасний педагогічний менеджмент у вищій школі. Дещо перефразовуючи В. Зінченка, можна зазначити, що не меншу допомогу суспільству, в тому числі й освіті, принесе перепочинок від технологій: можна звернутися до праці, просто жити і не метушитися; подумати, що підлягає "технологізації", а що ні. Вакцину від "технологізації" винаходити не треба. Вона існує. Це рефлексія, свідомість, допитливий філософський сумнів, той же афект і інтелект [3, с. 63].
Література:
1. Андрос М. Є. Психічне здоров'я особистості: психологічне консультування керівників шкіл // Освіта і управління, 1998, т.2, №2, с. 63 - 69.
2. Бех І. Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України, 1994, №3, с. 3 - 12.
3. Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. - М.: Тривола, 1995.- 4 с.
4. Василюк А., Ляшенко Л. Нові підходи до планування та реформування освіти (Зарубіжний досвід) // Освіта і управління, 2002, т. 4, №1, с. 59 - 68.
5. Темненко В., Сейдаметова З. Тенденції вищої освіти XXI ст. - десакралізація, інтернаціоналізація та інтернетизація // Освіта і управління, 2002, т. 5, №1, с. 95 - 103.
6. Управление развитием школы / Под ред. М. М. Поташника и В. С. Лазарева. - М.: Новая школа, 1995. - 464 с.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 365 с.
8. Третьяченко В., Левченко О. Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.37-41
9. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...