WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології - Реферат

Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології - Реферат

знайомих, запросивши їх до групи. На жаль, здебільшого цю роботу виконують посередники - місцеві соціологи - які неточно ставлять завдання. Тому треба обумовити таку форму розрахунку, щоб за неякісне вербування обов'язково застосовувалися фінансові санкції. Якщо є можливість, то кількох учасників варто запросити через інші канали, підстрахувавши себе як щодо якісного, так і кількісного складу групи. Коли ж з'ясується, що прийшло забагато бажаючих, то після анкетування можна буде декого відсіяти, заплативши їм компенсацію за витрачений час.
Ми завжди проводимо повторну фільтрацію учасників. Досвід свідчить, що практично завжди кілька з них не відповідають тим чи іншим вимогам. Крім того, анкета, яка поширюється до початку обговорення, є цінним джерелом інформації про групу. Здебільшого фільтруюча анкета не включає більше 7 - 9 запитань. Зрозуміло, що з набраних за цими параметрами учасників можуть бути утворені різні, несхожі одна на одну групи. І якщо набір проблем, які хвилюють жителів регіону, більш-менш співпаде, то оцінки пріоритетності цих проблем, бачення ситуації, ставлення до учасників конфлікту може суттєво залежати від тих параметрів респондентів, які не вказувалися у фільтруючій анкеті. За наявності достатнього часу і коштів проводиться більша кількість фокус-груп, що дозволяє коригувати випадковість у підборі учасників. Але я не знаю експертизи, що проводилася б без обмежень у часі й фінансуванні. Тому перед початком групи слід запропонувати учасникам анкету, що дозволяє вирішити такі основні завдання:
· відфільтрувати учасників, які не підходять до даної групи, тобто проконтролювати роботу вербувальників;
· зафіксувати низку демографічних і соціальних характеристик учасників, що полегшить пояснення деяких із результатів, отриманих в процесі групової дискусії;
· отримати додаткову інформацію щодо оцінок і позиції учасників, що може бути співвіднесене з даними соціологічного дослідження і дозволить характеризувати сукупність позицій учасників груп як набір типових чи нетипових позицій;
· отримати відповіді на запитання, щодо яких учасники не бажають декларувати публічно свою позицію, або виявити розбіжність між відповіддю на анкети і відповідями під час дискусії. Іноді меншість не готова захищати свою позицію.
· отримати матеріал, що може бути поставлений на обговорення в групі.
Крім фільтруючої анкети ми іноді проводимо опитування наприкінці групової дискусії. Це робиться тоді, коли характер запитань вказує на замовника дослідження. Наприклад, пропонується оцінити кілька варіантів передвиборчих гасел.
Особливі проблеми виникають тоді, коли одну з фокус-груп планується провести з місцевими "лідерами громадської думки". По-перше, таку групу може зібрати лише авторитетна людина, якій не відмовить більшість місцевих лідерів, але цей супер-вербувальник має бути мінімально залученим до конфліктної ситуації, яка аналізується, і не посідати адміністративної посади, пов'язаної з можливістю впливу на учасників. По-друге, традиційна винагорода грішми за участь в групі тут видається недоречною. Як правило, вдячний модератор дякує таким учасникам організацією фуршету. Ми вважаємо, що іноді доцільно сполучати фуршет з проведенням групового інтерв'ю, оскільки за столом люди стають відвертішими, хоча керувати груповою дискусією в такій ситуації дещо важче.
Що стосується аналізу преси, то важливо мати чітку уяву, які види роботи можуть бути проведені тільки на місці (хто стоїть за певним ЗМІ, авторитетність в регіоні, коло передплатників) і які можна виконати, повернувшись із регіону.
Наш досвід засвідчує, що при правильному плануванні, згуртованій роботі команди і вдалому виборі місцевих експертів можна за два тижні зібрати матеріал, опрацювати його й оформити експертні висновки у формі звіту. Звичайно, коли прагнемо якнайшвидше підготувати якісний звіт, то маємо організувати термінову доставку і розшифровку нашими кваліфікованими помічниками касет з записами фокус-груп, термінове опрацьовування анкет, а також забезпечити комфортні умови та необхідні знаряддя праці, зокрема в готелі і в поїзді, де можуть опрацьовуватися й аналізуватися матеріали.
Окреме питання - збереження конфіденційності отриманих результатів в інтересах замовника. Цьому сприяє постійний склад команди і підбір до неї надійних людей; розподіл роботи (передусім технічної) між незалежними виконавцями (незнайомими між собою); друкування підсумкового звіту на комп'ютері, до якого має доступ тільки керівник дослідження; надійне зберігання (або знищення) матеріалів, що містять важливу інформацію, після передачі звіту замовникові.
Викладений матеріал свідчить, на наш погляд, про наявність передумов перетворення конфліктологічної експертизи на частково стандартизовану процедуру, в якій повнота, надійність і точність є контрольованими величинами. Розвиткові справи має посприяти створення авторитетного загальноукраїнського науково-методичного центру, що забезпечив би розробку теорії та методики конфліктологічної експертизи, зробив би можливим трансляцію і узагальнення досвіду кращих експертів. Важливим завданням такого центру мали б бути також переклад і видання зарубіжних праць, присвячених методиці оцінки і прогнозування конфліктів, результатів власних досліджень. Сподіваємося, що створений нами Центр соціальної психології та управління конфліктами Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також періодичний збірник "Конфліктологічна експертиза: теорія і методика", яку видає Товариство конфліктологів України, сприятимуть розвиткові конфліктологічної експертизи в Україні.
Ще одне важливе завдання вбачаємо у створенні "майданчика" для спілкування експертів, зокрема для обговорення своїх помилок і якостіекспертних висновків. Відомо, яке значення у професійному зростанні лікаря відіграє кваліфікований аналіз помилок. Такий підхід виправдав себе і в інших сферах діяльності, де високою є ціна помилки (управління транспортом чи енергосистемами, спорт високих досягнень). Доцільно було б від самого початку становлення конфліктологічної експертизи як відносно самостійного напрямку професійної діяльності закласти підгрунтя для систематичного аналізу помилок експертів. Сподіваємося, що ця стаття сприятиме обговоренню проблеми на сторінках журналу "Соціальна психологія".
Література:
1. Акофф Р. Искусство решения проблем.- М., 1982.
2. Гірник А. М. Методика конфліктологічної експертизи ситуації у регіоні.- Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. Вип. 3.- К., 2002.
3. Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: специфіка і принципи.- Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К., 2002, Ч. 6, с. 125 - 128.
4. Гірник А. М. Уніфікація опису конфлікту та його аналіз. - Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К.: Міленіум, 2003.- Ч. 10, с. 15 - 17.
5. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження.- К.: Видавництво Соломії Павличко "ОСНОВИ", 2003.- 172 с.
6. Гирнык А. Конфликтологическая экспертиза.- Журнал практикующего психолога. - 2003.- Т .9.- С. 146 - 156.
7. Гірник А. Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології // Соціальна психологія. - 2004. - № 2 (4). - C.100-110
8. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...