WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин - Реферат

Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин - Реферат

соціально-економічним статусом (рівнем життя) свого етносу у порівнянні з відповідним статусом інших етносів (розподіл трудових ресурсів, земельна та соціально-побутові проблеми)
+
+
+
5 Репрезентація етносів у різних гілках влади +
6 Задоволення/незадоволення репрезентацією свого етносу в різних гілках влади у порівнянні з тим же показником в інших етносах
+
+
+
7 Ставлення до ідеї про переваги у правах свого чи іншого етносу в державно-правовій,економічній чи культурній сферах життя суспільства
+
+
+
8 Наявність конфліктів, які мають етнічне підгрунтя + + + +
9 Етнічна дистанція + +
10 Переважний тип ідентичності + +
11 Реалізованість/нереалізованість права на свободу одержання інформації та публічне висловлення власної думки (свобода слова)
+
+
+
12 Динаміка змішаних шлюбів +
13 Етнічні детермінанти протестної поведінки + +
14 Негативні гетеростереотипи + + +
15 Зміна лексики, інвективізація, пошук "винного у всіх бідах" ("ворога"), часті посилання на етнічі стереотипи в громадських дискусіях і политичних акціях
+
16 Висока репрезентація в этнічній спільноті таких типів етничної самосвідомості: "приниженого", "етноцентристського" та "фанатичного" і низька репрезентація "індиферентного" та "інтегративного" типів
+
+
17 Вплив асиміляції та маргіналізації різних етничних груп на міжетнічні відносини
+
+
+
18 Вплив позицій і поглядів лідерів національних рухів та організацій на формування установок, переконань, думок відносно інших етносів
+
+
+
19 Вплив зовнішніх факторів (діяльність зарубежних громадських, політичних та релігійних організацій)
+
+
20 Релігійне підгрунтя міжетнічної напруги
+
+
Індикатори міжетнічної напруженості
Іншим методом, що дозволяє одержати уявлення про спрямованість та характер взаємин етносів, є напівстандартизоване групове інтерв'ю (фокус-група). Однак на пілотній стадії дослідження основні цілі проведення фокус-груп були інші: по-перше, відпрацювання проведення етнічно змішаних ("мозаїчних") і етнічно однорідних фокус-груп; по-друге, вивчення реакції учасників на запитання анкети з метою уточнення і корекції її змісту і формулювання запитань.
Анкета для опитування експертів складалася відповідно до визначених індикаторів. Підсумки його повинні були уточнити результати опитування населення.
У ході дослідження використовувалися статистичні матеріали і результати контент-аналізу ЗМІ.
Під час реалізації пілотної стадії вивчення міжетнічних відносин у Криму, відповідно до поставленої мети, були визначені ймовірні індикатори міжетнічної напруженості, апробовані методи дослідження, розроблені параметри виміру рівня виявленості індикаторів, створено й апробовано діагностичний інструментарій. Зміст цієї стадії становив розробку своєрідного алгоритму визначення тенденції до зростання чи зменшення виявленості індикаторів міжетнічної напруженості у порівнянні з попередніми показниками. Характер дослідження на пілотній стадії не дає можливості відстежити динаміку змін, але це передбачається в процесі довгострокового моніторингу.
Реалізовано основну мету даного етапу дослідження - визначено наявний рівень міжетнічної напруженості, точку відліку, відносно якої можна порівнювати всі наступні кількісні зміни виявленості індикаторів.
В цілому інтерпретація результатів здійснювалася відповідно до визначених індикаторів. Чітке структурування індикаторів міжетнічної напруженості - один з важливих підсумків пілотної стадії дослідження. У підсумку вдалося скомпонувати індикатори в три блоки.
Аналіз запитань, що увійшли до блоку "Задоволеність міжетнічними відносинами", дозволяє виявити суб'єктивні переживання міжетнічної ситуації представниками етносів. Цей блок включає наступні індикатори:
1. Думка населення щодо причин соціальної напруженості.
2. Оцінка рівня міжетнічної напруженості респондентами.
3. Оцінка населенням динаміки міжетнічної напруженості за три роки.
4. Переживання представниками етносів недоброзичливого ставлення до себе на побутовому рівні.
Блок "Статус етнічної групи" допускає можливість одержання інформації про оцінку представниками етносів свого соціально-економічного, політичного і культурно-мовного статусу. Індикатори, що склали цей блок:
1. Оцінка респондентами - представниками етносів перспектив знайти роботу.
2. Оцінка респондентами свого рівня життя.
3. Оцінка якості побутових умов.
4. Думки респондентів щодо несправедливого розпаювання землі для певного етносу.
5. Оцінка респондентами рівня доброзичливості/недоброзичливості з боку влади.
6. Рівні дискримінації етносів у праві використання рідної мови.
7. Оцінка наявності дискримінації щодо можливості одержати вищу освіту представникові етнічної групи.
8. Оцінка доступності та достатності інформації.
9. Оцінка можливості публічного висловлення етнополітичної позиції.
10. Оцінка етносами ущемлення своїх прав.
11. Характер ущемлення прав етносів.
Блок "Особливості етнічної самосвідомості" дає підстави для аналізу етнопсихологічних детермінант ймовірного конфліктного потенціалу усередині кожної етнічної групи. До цього блоку було включено такі індикатори:
1. Прагнення етносів до переважних прав.
2. Етнічна дистанція.
3. Рівень толерантності.
Вербально-числове представлення результатів дослідження проілюстровано гістограмами, діаграмами та графіками, що дозволяє зробити більш технологічною оцінку рівня міжетнічної напруженості. Графічне вираження індикаторів дозволяє швидко визначити розходження і вказати позитивні чи негативні тенденції в динаміці та характері змін.
У ході дослідження застосовувалися такі методи:
порівняльний аналіз статистичних матеріалів;
контент-аналіз ЗМІ;
анкетування населення;
фокус-групи;
опитування експертів.
У якості оригінального діагностичного інструментарію було розроблено анкету для опитування населення й опитувальний лист для експертів.
У дослідженні взяло участь по 150 жителів Білогірського і Червоногвардійського районів, а також по 10 експертів з кожного району.
Висновки за результатами дослідження
Блок

 
 

Цікаве

Загрузка...