WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин - Реферат

Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин - Реферат


Реферат на тему:
Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин
Актуальність дослідження міжетнічних відносин у Криму обумовлена кількома важливими факторами. По-перше, Крим - це одна із найбільш поліетнічних територій у Європі. Унікальна етнокультурна мозаїчність автономії - результат множинних етнічних міграцій, у ході яких між етносами складалися відносини компліментарності або ж ворожості. По-друге, Крим - це територія остаточного оформлення кримськотатарського етносу. По-третє, у світлі подій останнього десятиліття, в тому числі й повернення кримських татар на свою батьківщину і нелегкий процес їх облаштування, цей фактор стає не тільки демографічним і соціально-політичним, але і геополітичним. По-четверте, в силу свого геополітичного положення Крим протягом багатьох століть був не тільки місцем перетину торговельних шляхів, але й перебував в епіцентрі політико-правових суперечок і територіальних домагань різних суб'єктів державної влади. Обгрунтування досліджень можна розширювати, бо новітня історія серйозно "пройшлася" по Криму своїм колесом, залишаючи після себе колію, наповнену образами, болем та невирішеними проблемами.
Постановка проблеми
В уявленнях і переживаннях жителів півострова минуле й сьогодення сплелися в єдиний клубок, і не завжди зрозуміло, у який бік він покотиться. Іншими словами, непросто знайти детонатори, які можуть спричинити вибух конфліктогенного потенціалу, що таїться в складному кримському соціумі і, насамперед, у психології людей. І зовсім нездійсненним видається прагнення одномоментно діагностувати найзначиміші для Криму міжетнічні відносини. Така діагностика повинна проводитися постійно, у формі регулярного етносоціального моніторингу.
У Криму було проведено пілотну стадію дослідження, однією з основних цілей якого було виявлення індикаторів міжетнічної напруженості для того, щоб згодом відстежувати динаміку та тенденції їх змін. У розробці теоретичної частини дослідження та в аналітичній роботі брав участь також А. Шоркін. У підготовці соціологічного обґрунтування вибірки та в пошуку статистичних матеріалів брали участь Е. Хан і К. Темненко. Технічну частину виконували студенти-психологи. Однак ця стаття за її змістом є результатом роботи, виконаної автором.
Підкреслимо ще раз: головна мета пілотної стадії - розробка методологічного та методичного інструментарію для етносоціального моніторингу.
Основні позиції дослідження
Завдання пілотної стадії дослідження:
1. Визначити ймовірні індикатори міжетнічної напруженості в результаті аналізу відповідної літератури, у тому числі матеріалів про можливості раннього попередження міжетнічних конфліктів.
2. Визначити методи дослідження міжетнічної напруженості.
3. Розробити параметри виміру рівня виявлення індикаторів і, в цілому, критерії міжетнічної напруженості.
4. Створити й апробувати діагностичний інструментарій для дослідження.
У ході підготовки початкового етапу дослідження були висунуті такі гіпотези:
· Найзначнішими індикаторами напруженості в міжетнічних відносинах є: соціально-економічне становище етнічних груп; сприйняття і переживання соціально-економічного, політико-правового та культурно-мовного статусу власної етнічної групи в порівнянні зі сприйняттям статусу інших етнічних груп; незадоволеність ступенем представленості власної етнічної групи в органах влади різного рівня.
· При рівній репрезентації в анкеті індикаторів, що відбивають етнічну і соціально-економічну проблематику, респонденти обирають останні, що свідчить про прихований, неявний характер етнічного фактора на загальному тлі соціальної напруженості.
· Інтегральним показником міжетнічної напруженості є висока репрезентація в етнічній спільноті таких типів етнічної самосвідомості: "індиферентного", "приниженого", "інтегративного", "етноцентристського" і "фанатичного".
· Існує залежність між типом етнічної самосвідомості як інтегральною характеристикою представників етнічної спільноти і ступенем вираженості в них індикаторів міжетнічної напруженості.
Як необхідний технологічний масив моніторингу, було апробовано такі методи дослідження:
а) порівняльний аналіз статистичних матеріалів, отриманих з різних джерел;
б) контент-аналіз ЗМІ;
в) анкетування населення;
г) фокус-групи;
д) опитування експертів.
В результаті аналізу соціально-економічної і політичної ситуації в Криму як експериментальну базу для пілотної стадії дослідження було обрано Білогірський і Червоногвардійський райони. Кількість опитаних респондентів - по 150 осіб у кожнім районі. Виходячи з цієї цифри, визначалися характеристики вибіркової сукупності за статтю, віком, етнічною приналежністю, місцем проживання.
Попереднє опрацювання наукових джерел, безпосередньо присвячених тематиці даного дослідження, й аналіз близьких за тематикою досліджень дозволили виробити систему індикаторів міжетнічної напруженості. Кількість ймовірних індикаторів набагато більша, ніж можна було визначити в рамках етно-соціального моніторингу. Тому в ході пілотного дослідження передбачалося апробування різних методів виявлення індикаторів.
Характеристика методів дослідження
В ході анкетування населення (обсяг статті не дозволяє навести зміст анкети) перевірялася наявність і виразність таких чотирнадцяти індикаторів міжетнічної напруженості: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17 (див. таблицю).
Більшість запитань анкети дає можливість одержати уяву про кілька індикаторів. Таким чином, запитання були критерієм наявності і ступеня виявлення показників (індикаторів) міжетнічної напруженості. У наступному (основному) дослідженні індикатори, що проявилися як найзначиміші, будуть вивчатися не тільки за допомогою тих же запитань (скоректованих у міру необхідності), але й уточнюватися, деталізуватися за допомогою додаткових. У цьому випадку кількість індикаторів, можливо, буде скорочена, але їх можна буде об'єднати в узагальнені шкали.
№ Назва індикатора Методи виявлення
Аналіз стат. даних Фокус-групи Анке-
та
Опи-туван-ня екс-пертів
Аналіз доку-мен-
тів
1 Задоволення/незадоволення міжетнічними відносинами + + +
2 Задоволення/незадоволення життям і можливостями розвитку своєї культури, мови у порівнянні з можливостями культурно-мовного розвитку інших етносів +
+
3 Рівень життя етносу + + + + +
4 Задоволення/незадоволення

 
 

Цікаве

Загрузка...