WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Контури системної соціальної психології - Реферат

Контури системної соціальної психології - Реферат

складові "контактна група" і "ціннісне соціальне середовище" об'єднані в цілісність за допомогою характеристик спряження. З цінностями середовища спряжені відповідні соціальні параметри контактної групи, насамперед потреби-цілі і соціальні настанови, а саме: потреби-цілі групи спряжені з матеріальними і духов­ними цінностями середовища, а внутрішні соціальні настанови (норми, регламенти) групи - з зовнішніми соціальними настановами (нормами, регламентами). Цінності класифіковані істратифіковані відповідно до структури суспільства і відображені в колективній свідомості контактної групи за її призначенням.
Формальну групу-підрозділ певної організації очолює керівник - носій і організатор втілення мети групи в життя. Зауважимо, що керівник призначається вищим керівником для виконання завдання-мети як підцілі "дерева цілей" організації. Прийняття рішень щодо задоволення певних потреб групи ґрунтуються на формулюваннях причин того чи іншого ходу діяльності, які становлять зміст мотивів, що поділяються на звичайні і захисні. Якщо потреби детермінують діяльність щодо їх задоволення, то мотиви спонукають очолену керівником контактну групу до діяльності у взаємозв'язку з реалізацією потреб іншими суб'єктами. Задоволення потреб-цілей формальної чи неформальної контактної групи являє є смислом її створення й існування, а критерій їх задоволення сприймається як її самоактуалізація, самореалізація в колі інших суб'єктів.
б) З позиції мікропідходу очолена керівником контактна група являє собою певну сукупність індивідів зі своїми індивідуальними потребами стосовно загальної потреби-мети, і кожен член групи керується власними соціальними настановами, набутими в результаті соціалізації. Для ефективної реалізації потреби-мети групи, тобто для ефективного функціонування її як цілісності, індивідуальні потреби її членів мають бути ув'язані без явних чи прихованих суперечностей в єдиний вектор - потребу-мету групи. У протилежному випадку група матиме вигляд аморфної, суперечливої, з напруженими міжособистісними відносинами. Крім того, в групі можуть опинитися члени з іншими потребами, які її дезорганізують. Тому пов'язані з відхиленнями від норм проблеми в групі мають бути розв'язаними. Продуктивність діяльності групи залежить від спроможності керівника на основі компетентності і психологічних особливостей її членів консолідувати їх зусилля на реалізацію спільної потреби-мети.
Поряд з офіційною структурою в групі може виникнути неофіційна структура на чолі з неформальним лідером, якому члени групи віддають перевагу як більш авторитетному, компетентному, психологічно сумісному. Неформальним лідером може бути і офіційний керівник.
Як і у випадку суб'єкта-особистості, рушієм діяльності суб'єкта-групи є розбіжність між усвідомленою колективним розумом метою-потребою групи і реальним станом її задоволення, яка проявляється як колективний когнітивний дисонанс. У випадку невиконання певних завдань чи задумів, тобто незадоволення потреби, в групі виникає психологічна напруженість, що детермінує діяльність, спрямовану на усунення її і пов'язаного з нею психічного дискомфорту її членів. Якщо така контактна група не є компонентном певної соціальної технології (наприклад, підрозділом підприємства або установи), а є достатньо самостійним утворенням, призначення якого має помітну або високу суспільну значущість (наприклад, група добровольців екологічного нагляду за місцевістю), то досягнення мети щодо реалізації потреби набуває для неї стратегічного значення з наступною самоактуалізацією і стає сенсом існування групи, сенсом життя її членів.
В) Відповідно до системного підходу, основні детермінуючі і регулюючі параметри контактної групи за допомогою мотивів ув'язуються в цільові відносно тривалі програми або проявляються в комплексі ситуаційно в залежності від того, в якій мірі вони автономні, формальні чи ні, і по­дальший процес реалізації потреб розглядається в часі, тобто в динаміці. Від ступеня свідомості, згуртованості, сумісності, цілісності контактної групи, здатності виступати єдиним колективним розумом, залежить успіх її діяльності.
Г) Виходячи з логіки проведеного системного аналізу контактної групи як часткового випадку соціальних суб'єктів, відзначимо, що поняття суб'єкта є родовим стосовно контактної групи і тому через нього визначається. Це означає, що контактна група, як і будь-який соціальний суб'єкт, характеризується певним комплексом детермінуючих і регулюючих діяльність параметрів - потреб і соціальних настанов, а також низкою специфічних параметрів, таких, як психологічний мікроклімат в групі, лідерство, компетентність її членів тощо. Одночасно контактна група розглядається як підсистема системи-організації, і це зумовлює її специфіку стосунків і взаємодії з іншими соціальними суб'єктами.
VІІ
Системний аналіз систем "суб'єкт - соціальне середовище" можна продовжити. На черзі аналіз системи "організація - соціальне середовище" або "зібрання людей - соціальне середовище". Конкретизуючи суб'єкти різної природи, одержимо сімейство регулятивно-детерміністських теорій цих суб'єктів. Інтегрована сукупність таких теорій становить предмет системної соціальної психології.
Література
1. Андреева Г. М. Социальная психология. - М., 2001.
2. Платонов К. К. О системе психологии. - М., 1972.
3. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. - М., 1982.
4. Казміренко В. П. Соціальна психологія організацій. - К., 1999.
5. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология. - СПб, 2000.
6. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малых групп. - М., 2001.
7. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х. Организации: поведение, структура, процессы. - М., 2000.
8. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід".- К., 2000.
9. Циба В. Т. Основні ідеї регулятивно-детерміністської теорії особистості: системний підхід //Вісник Київського міжнародного університету. - К., 2002. - Сер. пед. науки. Психол. науки. - Вип. ІІ. - С. 243 - 268.
10. Циба В. Т. Регулятивно-детерміністська парадигма теорії особистості: системний аналіз //Проблеми загальної та педагогічної психології. - Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. - К., 2002. - Т. ІV. - Ч. 7. - С. 287-293.
11. Ухтомский А. А. Принцип доминанты //Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. - Л. - М., 1925.
12. Циба В. Т. Життєва компетентність у соціальній психології: до визначення поняття //Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство.- К., 2000.
13. Циба В. Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід. - К., 2002.
14. Обуховский К. Психология влечений человека.. - М., 1972.
15. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...