WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Команда як колективний суб’єкт спільної діяльності - Реферат

Команда як колективний суб’єкт спільної діяльності - Реферат


Необхідність цього зауваження викликана тим, що колективність не можна змішувати з колективістськими відносинами й з колективізмом як психологічною якістю колективу або особистості в колективі, що було характерно для радянської соціальної психології.
Звичайно, можливі й інші трактування згаданих психологічних понять, але в багатьох працях цей термін оминають, психологічні довідкові видання поки їх не містять, а отже й не тлумачать. Винятком є ґрунтовні праці Н. Волянюк [4], В. Татенка [11], В. Третьяченко [12] та ще кількох вітчизняних авторів.
Незважаючи на неоднозначність тлумачень колективного суб'єкта, варто визначити більш-менш чітко його ознаки, що необхідно й достатньо для того, аби визнати групу колективним суб'єктом. Такою ознакою, на нашу думку, може бути взаємодія, тобто взаємний обмін між членами групи інформацією, діями, особистісними змістами, психічними станами тощо. Вона включає такі компоненти: інформування, комунікацію, інтеракцію, перцепцію, трансакцію, персонакцію. В основу останньої покладено такі особистісні механізми, якперсоніфікація, ідентифікація (перенесення свого "Я", своїх особистісних якостей на іншу людину, порівняння себе з нею) та ідентифікація (перенесення особистісних якостей іншого на самого себе - уподібнення).
Взаємодію можна розглядати на різних рівнях: випадкове - ситуаційне - цілеспрямоване; короткочасне - періодичне - постійне; професійне - непрофесійне; нормоване - ненормоване тощо. Рівень взаємодії визначає готовність групи до спільної діяльності [13] і може розглядатися як підстава для класифікації малих груп.
Така спробу здійснено у праці [9], де пропонується типологія малих груп (таблиця 1), що визначає серед них і місце команди.
Таблиця 1
Типологічна характеристика малих груп (за Л. Почебут і В. Чикер, 2000)
Тип групи Рівень взаємодії Взаємодія Приклади
Акциденція - група людей, що зустрілися випадково Нульовий Випадкова, короткочасна, регламентована культурними нормами, не професійна Юрба, черга, пасажири
Коміція - збори вільних людей, що не мають взаємних зобов'язань Субмінімальний Ситуаційна, короткочасна, регламентована спеціальними нормами, не професійна Збори виборців або акціонерів
Компанія - група людей, що проводять разом час Мінімальний Цілеспрямована, періодична, погоджена, не професійна Друзі
Коаліція - об'єднання людей на основі взаємних угод Середній Цілеспрямована, періодична, погоджена, професійна Група фахівців, що працює над різними, але взаємозалежними проблемами
Команда - міцно згуртована група людей, спеціально підготовлених для спільної роботи Максимальний Цілеспрямована, постійна, погоджена, професійна Колеги, що працюють над однією проблемою
Когорта - група спеціально підготовлених людей для виконання агресивних дій (особливий тип команди) Супермаксимальний Цілеспрямована, постійна, погоджена, спеціальна Група спецпризначення, пожежна команда
Команду можна охарактеризувати як певну групу людей, об'єднаних досягненням спільної мети, яка багато в чому відповідає особистим цілям кожного. Команда характеризується рядом ознак, основні з них такі:
· команда складається із трьох або більше чоловік;
· члени команди, відповідно до відведеної їм ролі, беруть участь, у міру своєї компетентності, у спільному досягненні поставлених цілей;
· команда має свою індивідуальність, своє обличчя, що не завжди збігається з індивідуальними якостями її членів;
· для команди характерний високий ступінь контактів усередині, у ній переважають неформальні відносини;
· команда має ясну, впорядковану структуру, зорієнтовану на досягнення поставлених цілей і виконання певних завдань;
· команда періодично оцінює свою ефективність;
· команда - довгострокова група, вона не може бути короткочасною, оскільки її основні характеристики не встигнуть одержати розвиток;
· команда для її учасників обов'язково є як групою членства, так і референтною групою. (Референтною є група, норми якої людина приймає для себе, хоча учасником її може й не бути. Група членства - це група, членом якої особа є, але норми її може й не приймати. Команда - це група, жоден учасник якої не може не приймати її норм).
Більшість дослідників відзначають три ключові ознаки команди: співробітництво, розмаїтість завдань, відповідальність за всю роботу в цілому та її аналіз. Зазвичай цілі, що висуваються перед командою, не можуть бути досягнуті окремими її членами через обмеженість в часі і ресурсах, а також через неможливість оволодіти одному членові команди всіма необхідними знаннями й уміннями.
Визначення складу людей, які мають увійти до конкретної команди, так само, як і визначення необхідних для ефективної роботи саме цієї команди ролей і позицій, - це тонке питання, яке щоразу вирішується індивідуально; практично воно не має універсальних рішень.
Існують два правила, принципово важливих для ефективної роботи команд. Перше - це правило мінімального оптимального розміру команди. Зайві люди руйнівно діють на командну взаємодію. Друге правило, прямо пов'язане з першим: створення ефективних команд - це точне позиціювання учасників, визначення кожному його особливого місця й ролі в командній роботі.
До команди має входити мінімум три учасники, хоча найменшою групою є діада. Але, з іншого боку, будь-яке спірне питання в діаді вирішується в ситуації емоційної взаємодії, наявність же третього учасника дає можливість діяти в спільних інтересах. Часто при визначенні кількості малої групи користуються магічним числом Д. Мюллера (7±2), хоча ця точка зору не знайшла експериментального підтвердження (у праці [1] зазначено, що чіткого числа тут не існує, кількість учасників визначається вимогами конкретної діяльності).
Необхідною умовою для виникнення й розвитку команди є спільна соціальна діяльність. Це дозволяє інтерпретувати

 
 

Цікаве

Загрузка...