WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат

Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат

факторів. Такими компонентами є: продуктивність і повнота пам'яті, швидкість перенесення інформації в зорово-руховій системі, точність, розподіл та ефективність уваги, раціональність мислення, ступінь незалежності процесів сприйняття від факторів "поля", міра раціональності переконань, оптимістичність атрибутивного стилю, співвідношення емоційності/когнітивності настановлень, копінг-стратегія, орієнтована на вирішення проблеми, а також самооцінка рівня фізичної, технічної, психологічної підготовленості і власної стрес-стійкості. Водночас прямі зв'язки вказують на те, що рівень оцінок дії стресогенних факторів зростатиме разом із збільшенням частки емоційних викривлень у процесах мислення, збільшенням швидкості прийняття рішень як причини імпульсивних не надто обгрунтованих дій, зниженням рівня когнітивної складності оцінки стресогенних факторів, а також домінуванням копінг-стратегій, орієнтованих на емоції та уникнення стресової ситуації.
Певний інтерес викликає порівняльний вклад кожного з компонентів ресурсу в обумовлення стрес-стійкості, що встановлювався за кількістю достовірних кореляцій, який продемонстровано на схемі 2.
Схема 2
Парціальний вклад компонентів когнітивного ресурсу в забезпечення стійкості до факторів змагального стресу
З усієї сукупності виділяється стильовий компонент, частка якого складає більше третини. Майже однакові значення припали на соціально-когнітивний, когнітивно-поведінковий і компонент самооцінки. Найменший вклад зафіксований у функціонального компонента. Привертає увагу те, що більш значущими виявилися особистісно-детерміновані компоненти, які характеризують вузький рівень компетентності спортсмена, характеристики стратегій поведінки в стресових ситуаціях. Менш вираженими є компоненти, що характеризують психічні функції спортсменів. Це можна пояснити пріоритетним значенням у забезпеченні стрес-стійкості саме запобігання стресової ситуації, яке здебільшого досягається за рахунок компетентного очікування змагальної ситуації, знання власних можливостей і правильного розподілу зусиль для ефективного її вирішення. Психічні ж функції є достатньо динамічними, а тому більшого значення набувають безпосередньо в конкретних тренувальних або змагальних ситуаціях.
На підставі експериментальних даних ми встановили, що ефективними напрямами психолого-педагогічного втручання, які дають змогу корегувати та розширювати ресурсні можливості когнітивної сфери, є підвищення особистісної компетенції спортсменів, корекція пізнавальних спотворень та помилок, вироблення навичок психологічного аналізу та оцінки подій, вироблення стратегії дій у стресових ситуаціях. Враховуючи це, ми рекомендували для підвищення ефективності підготовчого процесу спортсменів наступне:
· створення умов для одержання спортсменами системи знань, необхідних для забезпечення стрес-стійкої поведінки;
· проведення досліджень індивідуально-психологічних можливостей, які є важливими для управління ефективністю тренувального та змагального процесів;
· сприяння виробленню нових адаптивних схем регуляції своєю поведінкою та заміна ними старих, дезадаптивних.
Зауважимо, що разом із виявленням найбільш значущих стресорів та обговоренням можливих варіантів вирішення ситуації, пов'язаних з ними, необхідна відмова від упередженого ставлення та формування нової психологічної настанови щодо даного стресора. Важливо також відтермінувати актуалізацію набутої під час психологічної підготовки інформації, в ході якої спортсмен часто остаточно знецінює раніше проблемну для нього ситуацію.
Висновки
На підставі викладеного можна зробити висновки, що когнітивна сфера спортсмена може розглядатись як певний психологічний ресурс, який, з одного боку, обумовлює процес виникнення стресової ситуації, а з іншого є засобом підвищення стрес-стійкості спортсмена.
Когнітивний ресурс охоплює різні психічні аспекти, що впливають на забезпечення стрес-стійкості спортсмена, на основі яких формується його структурна організація. Ефективна регуляція і розподіл ресурсних можливостей можуть бути запорукою стрес-стійкої поведінки в умовах спортивної діяльності.
На підставі отриманих результатів визначено ефективні напрями психолого-педагогічного втручання, що можуть корегувати й розширювати ресурсні можливості когнітивної сфери, серед яких основними є: підвищення особистісної компетенції спортсменів, корекція пізнавальних спотворень та помилок, вироблення навичок психологічного аналізу та оцінки подій, вироблення стратегії дій у стресових ситуаціях.
Література:
1. Барабанщиков В. А., Носуленко В. Н. Системность. Восприятие. Общение. - М.: ИПРАН, 2004. - 480 с.
2. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 528 с.
3. Когнитивная психология / Под ред. В. Н. Дружинина, Д. Н. Ушакова. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 480 с.
4. Колосов А. Б. Аналіз когнітивних чинників підвищення стрес-стійкості у спорті // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2004. - №6. - С. 50 - 52.
5. Ложкин Г. В., Гринь А. Р., Колосов А. Б. Когнитивный ресурс квалифицированного спортсмена // Наука в олимпийском спорте. - 2005. - №2. - С. 47 - 52.
6. Найдиффер Р. М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 224 с.
7. Познавательные процессы у спортсменов Т. 2. Самоконтроль и мастерство в спорте / Под ред. Б. Б. Коссова. - М., 1976. - 135 с.
8. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособ. для ин-тов физ. культ. / Под ред. Т. Т. Джамгарова, А. Ц. Пуни. - М.: Физкультура и спорт. - 1979. - 144 с.
9. Cognitive sport psychology / Ed. by W. F. Straub, J. M. Williams. N.Y.: Lansing, 1984. - 336 p.
10. Hanin Y. L. Performance affects in top sports // IX European Congress on sport psychology. Brussels, 1995. - P. 254 - 261.
11. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...