WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат

Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат

навчально-спортивних і навчальних закладів: Державного олімпійського навчально-спортивного центру (Конча-Заспа), Державної школи вищої спортивної майстерності (Київ), обласних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (Миколаїв, Вінниця), Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи №1, міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вінниця", Національного університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного інституту фізичної культури і спорту, Вінницького державного педагогічного університету. Третій етап - аналіз та інтерпретація одержаних даних; вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження запропонованих розробок в умовах психологічного супроводу підготовки спортсменів збірних команд.
Основні результати досліджень
Узагальнюючи дані різних досліджень феномена психологічного стресу, можна сказати, що цей стан розглядається не стільки як реакція, а скоріше як процес, в якому проблемна ситуація оцінюється особистістю стосовно ресурсів, необхідних для задоволення висунутих вимог.
Аналіз факторів стрес-стійкості в спорті дозволиввиокремити основні психічні детермінанти, які організовують і координують ефективність тренувальної та змагальної діяльності. Серед них в першу чергу виділяються когніції, емоції і творчість [5]. Проте переважно за рахунок когнітивної сфери відбувається активне засвоєння інформації, необхідної для формування потрібних дій, навичок, пристосування пізнавальних структур спортсмена як загальної стратегії процесу ефективного одержання та використання інформації.
Аспекти інтелектуально-пізнавальних сторін психологічної підготовки спортсменів вивчали різні автори. Так, Б. Коссов [7] для пояснення механізмів самоконтролю ввів поняття когнітивних здібностей як необхідних детермінант корекції рухової активності; Р. Найдиффер [6] досліджував когнітивну стратегію організації поля уваги з огляду на те, що неправильний вибір її розподілу може призвести до складного напруженого становища та викликати стрес; А. Пуні та Т. Джамгаров [8] інтелектуальне забезпечення спортивної діяльності вбачали у поглибленні й розширенні спеціальних знань, завдяки яким спортсмен може свідомо регулювати свою діяльність і поведінку, запобігаючи появу несприятливих станів. Істотне значення мала праця Ю. Ханіна [10] з дослідження стану тривоги і стресу у спортсменів, джерелом яких є переважно когнітивні чинники. Дослідження цих та інших авторів свідчать про наявність зв'язку між факторами когнітивної сфери і рівнем особистісної толерантності спортсмена до стресових ситуацій.
Вирішення другого завдання дослідження полягало в описові структури когнітивного ресурсу і характеристиці її складових компонентів. Системний аналіз різних характеристик когнітивного функціонування психіки спортсмена дав нам можливість розділити чинники когнітивної сфери, які тим чи іншим чином впливають на забезпечення його стрес-стійкості, на п'ять компонентів, які представлено на схемі 1.
В якості складових компонентів когнітивного ресурсу спортсмена ми виокремили:
1) функціональний компонент - характеризується наявністю відповідного потенціалу когнітивних функцій (уваги, пам'яті, мислення) спортсменів, які є необхідними умовами реалізації конкретної тренувальної або змагальної програми;
2) компонент самооцінки - демонструє рівень основних складових підготовленості спортсменів, а також характеризує наявність резервів, що обумовлюють потенційну можливість поліпшення спортивних кондицій або зміни підходів до їх оцінювання. Інформативне значення цього компонента полягає у з'ясуванні причин суб'єктивно низького або високого оцінювання спортсменом рівня спортивної підготовленості, адекватності такої оцінки та моделювання шляхів досягнення вищого рівня підготовленості;
3) стильовий компонент - містить показники, які характеризують індивідуально-своєрідні прийоми переробки інформації про актуальну ситуацію, які залежать переважно від способів сприйняття, аналізу, категоризації, оцінювання ситуацій спортсменом безпосередньо в конкретних умовах спортивної діяльності;
4) соціально-когнітивний компонент - характеризується наявністю соціально-психологічних особливостей "викривлення" спортсменом інформаційного потоку, що відбувається за умов наявності ірраціональних та неконструктивних уявлень про свої можливості або про навколишні події та явища;
5) когнітивно-поведінковий компонент - характеризує стратегії дій спортсмена, спрямовані на подолання стресових ситуацій, а також характеризує особистий поведінковий тип діяльності, що може сприяти виникненню стресових ситуацій.
Схема 1
Структурна організація когнітивного ресурсу кваліфікованого спортсмена
Опис компонентів ресурсу дозволив створити цілісне уявлення про систему детермінації стресових ситуацій, визначальна роль в яких належить когнітивним процесам, а також дати визначення досліджуваному феномену.
Отже, когнітивний ресурс ми визначаємо як систему інтелектуально-пізнавальних можливостей психіки спортсмена, які організують стратегію ефективного отримання і використання інформації, необхідної для формування та реалізації рухових дій.
Когнітивний ресурс, як і будь-яка динамічна система, не може довго перебувати в статичному стані. Всі його елементи рухливі й залежать від ситуації і самого суб'єкта: ступеня емоційності спортсмена, його "особистої схеми" очікування подій, самооцінки ефективності власної поведінки та реакцій в конкретній ситуації.
Виявлення взаємозв'язків компонентів ресурсу з оцінками дії стрес-факторів дало можливість конкретизувати основні чинники виникнення стресових ситуацій, а також припустити вірогідні шляхи управління ними.
Переважна більшість встановлених зв'язків має обернений характер, тобто із збільшенням якісних показників ресурсу зменшується значення оцінки стресогенних

 
 

Цікаве

Загрузка...