WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат

Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій - Реферат


Реферат на тему:
Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій
У статті репрезентовано системний аналіз можливостей когнітивної сфери спортсменів - когнітивного ресурсу. Наводяться дані експериментального дослідження ресурсних можливостей особистості спортсмена, на основі яких пропонується структура та визначення досліджуваного феномена.
Постановка проблеми
Процес підготовки кваліфікованих спортсменів в сучасному спорті часто пов'язаний з необхідністю діяти в умовах високої психологічної напруги, яка межує з виникненням стресових ситуацій. Підвищення особистісної стрес-стійкості спортсменів ґрунтується на розширенні специфічних ресурсних можливостей психіки, які впливають на ефективність виконання завдань тренувальної та змагальної діяльності.
В сучасній спортивній психології чітко сформувалась тенденція до обумовлення стресових станів когнітивними чинниками особистості. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених [4] засвідчують, що детермінантами особистісної стрес-стійкості можуть бути різні властивості когнітивної сфери, розвиток та регуляція яких підвищує толерантність спортсмена до умов психологічного стресу. Ця тенденція не тільки визнає домінування суб'єктивних факторів над об'єктивними, а й визначає можливі стратегії їх подолання або уникнення.
Теоретичне дослідження показало, що використання поняття "психологічний ресурс" пов'язане з реалізацією такого підходу, який обумовлюється не з нагромадженням резервних можливостей певних складових психіки, хоча й ця умова не відкидається, а, скоріше, з адекватністю підходів оцінки та аналізу конкретних ситуацій, гнучкою стратегією побудови дій і вчинків, спрямованих на їх вирішення. Саме через організацію свідомого контролю за власними діями, емоційними станами, в тому числі негативними, збільшення рівня компетентності в усвідомленні можливих факторів впливу на психологічний стан і поведінку в умовах спортивної діяльності, відбувається формування когнітивного ресурсу спортсмена.
Наукова і практична доцільність вивчення можливостей когнітивної сфери передусім обумовлюється:
· збільшенням значущості психологічної складової підготовки, особливо до виступів у відповідальних змаганнях;
· важливістю свідомих можливостей регуляції діяльності в складних та екстремальних ситуаціях;
· розширенням психологічних меж безпечного функціонування особистості спортсмена.
Особлива цінність ресурсних можливостей когнітивної сфери проявляється в умовах екстремальних ситуацій (під час виступів на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи тощо), де вони виконують функцію провідних регуляторів актуального стану спортсмена, забезпечуючи надійне виконання змагальних дій. Проте вивчення когнітивних можливостей спортсмена для підвищення стійкості до стресових навантажень залишається недостатньо розробленим, що підтверджується браком системного аналізу ресурсів когнітивної сфери.
Мета дослідження полягає у визначенні когнітивних чинників, тісно пов'язаних з виникненням стресових ситуацій, які можуть виступати в якості ресурсу підвищення стрес-стійкості спортсменів.
Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:
· дослідити проблематику вивчення можливостей когнітивної сфери як засобу підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів;
· вивчити змістові характеристики структурних компонентів когнітивного ресурсу;
· розробити рекомендації щодо підвищення ефективності тренувально- змагального процесу з врахуванням особливостей когнітивного ресурсу спортсменів.
Об'єкт дослідження - когнітивна сфера особистості спортсменів.
Предмет дослідження - структурно-динамічні компоненти когнітивного ресурсу, які виступають факторами підвищення стрес-стійкості спортсменів.
Методика і організація дослідження
Вибір методів визначався необхідністю системного вивчення досліджуваного феномена, одержання достовірних даних, коректного математичного опрацювання.
Для вирішення поставлених завдань був застосований комплекс методів: а) теоретичні (аналіз спеціальної та науково-методичної літератури, стосовно проблеми дослідження); б) емпіричні (психологічне інтерв'ю, тестування, методи математичної статистики).
Психологічне інтерв'ювання використовувалося для встановлення контактів із спортсменами, які брали участь у дослідженні, збирання первинних даних, інформації стосовно здатності долати психічні навантаження, пов'язані із стресовими ситуаціями, оцінки рівня фізичної технічної і психологічної підготовленості та уміння реалізовувати свій потенціал на змаганнях.
Для оцінки когнітивних чинників особистості використовувались методики, що відповідали визначеним нами структурним компонентам когнітивного ресурсу спортсменів, серед них: коректурна проба Бурдона-Анфімова, тест визначення загальних понять, тест запам'ятовування емоційно забарвленої інформації, тест дослідження когнітивності/емоційності настановлень С. Кріта, Б. Фабрігара, Дж. Петі, тест дослідження копінг-поведінки в стресових ситуаціях С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера, тест перцептивної оцінки типу стрес-стійкості, тест дослідження ірраціональності переконань А. Еліса, атрибутивного стилю М. Селігмана, полезалежності/поленезалежності особистості АКТ-70 К. Еттріха (модифікація тесту прихованих фігур К. Готтшальдта) і тест особистісних конструктів Дж. Келлі. Для дослідження інтенсивності впливу на спортсменів змагальних стрес-факторів було використано "стрес-симптом-тест" Р. Фрестера.
Науково-педагогічний пошук передбачав три етапи дослідження.
Мета першого етапу полягала у виробленні концепції праці, визначенні мети, завдань об'єкта і предмета дослідження, підбору валідних взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих методів. Під час другого етапу було проведено експеримент. Дослідження здійснювалося на базах

 
 

Цікаве

Загрузка...