WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Каузометія як засіб психокорекції. - Реферат

Каузометія як засіб психокорекції. - Реферат

подій у житті особистості, які приводять особистість до цієї потреби. Саме усвідомлюючи причини, які породжують низьку самооцінку, комплекс неповноцінності, особистість може звільнитися від страждань, які їй заважають жити нормальним життям.
Мета психолого-педагогічного впливу на особистість полягає в тому, щоб звичайне життя для неї давало задоволення, приносило радість, усвідомлення цінності життя як такого. Процес інтеграції особистості з особливими потребами в суспільство передбачає уміння спілкуватися, взаємодіяти з іншими особистостями. Існує велика кількість методичних розробок виховної роботи з дітьми з обмеженими можливостями. Це ділові і рольові ігри, форми ведення диспуту, дискусії, діалогічних методів і групових творчих взаємодій. У них спілкування розглядається як процес, в якому усі учасники виступають суб'єктами - ніхто не вважається об'єктом односторонньої дії. Кожен учасник взаємодії є вищою метою та цінністю, але в жодному випадку не засобом або, тим більше, матеріалом для односторонніх інтересів. Діалогічний підхід грунтується на активності суб'єкта спілкування та виховання, породжує умови для розвитку активності особистості у пізнавальних процесах.
Суб'єктом спілкування у виховному процесі повинні бути два або кілька учасників взаємодії, які спрямовують свою активність на вирішення певного завдання, проблеми, ситуації - тобто на об'єкт. У ході такої взаємодії, безумовно, проявляються особистісні та індивідуальні особливості кожного учасника, які впливають одне на одного. Але усі ці взаємодії-впливи підпорядковані вирішенню спільної мети: зміні об'єкта, у ході якої кожен з учасників виступає суб'єктом індивідуальної активності і особистісного розвитку.
Це можуть бутитренінгові методи формування здатності до вільного життєвого вибору. Ігри становлять собою певні моделі життєвих ситуацій, які потребують свого вирішення. Мета цих методів - формування певних знань і навичок, уміння знаходити шляхи вирішення проблемних ситуацій, розподіляти соціальні ролі у колективі однолітків, налагоджувати комунікативні зв'язки і порозуміння. Зрештою - усвідомити свою значущість у житті суспільства. У першій частині тренінгу розподіляються ролі, дається певний час на домашню підготовку до них. Участь у другій половині гри обов'язково передбачає попередню підготовку, самостійну або колективну. У другій частині гри дається інструкція щодо перебігу тренінгу. Результатом його має бути уміння визначати шляхи розв'язання життєвих колізій, адекватної самооцінки учасників.
Застосування методу каузометрії сприяє розвиткові абстрактно-логічного мислення особистості у визначенні каузальних зв'язків між життєвими подіями. Високий рівень розвитку здатності визначати ці зв'язки характеризується такими показниками: легко засвоюється інструкція до причинно-наслідкового аналізу життєвих подій, встановлюються негативні зв'язки подій, які застосовуються в аналізі життєвих ситуацій. Об'єктивація уявлень особистості щодо подій її життєвого шляху, життєвих сценаріїв має психотерапевтичне значення і допомагає переборювати труднощі у вирішенні проблемних ситуацій.
Процес життєтворчості відбувається шляхом структурування особистістю її власного життєвого простору у відповідності зі її життєвими принципами, стратегіями, стилями. Відповідно до цього найважливішим аспектом, який диференціює індивідуальний психологічний світ, є цінність для особистості тих чи інших компонентів зовнішнього та внутрішнього світу з точки зору їх перспективності та доцільності. Тому так важливо враховувати ці закономірності у виховній роботі з дітьми з особливими потребами, яким значно складніше адаптуватися до суспільства, ніж здоровим.
Висновки:
На процес інтеграції особистості з особливими потребами в суспільство впливають чинники побудови її життєвого шляху. Життєві стратегії регулюють процес інтеграції, оволодіння суспільними нормами. Механізм маніпулювання детермінує перешкоди в інтегративних процесах, породжує соціальну дезадаптацію.
Вибір життєвих стратегій особистості з вадами здоров'я корегується умовами соціального оточення. Наявність у сімейному оточенні інваліда (одного з батьків або родичів) опосередковує розвиток певних життєвих стратегій дитини.
Умовою повноцінного розвитку особистості з особливими потребами є формування здатності конструювати власний життєвий шлях, адекватне ставлення до самого себе, свого життя. Неспроможність побудови власного життя викликає дисгармонійність, розходження із соціальним очікуванням, унеможливлює налагодження соціальних контактів, що породжує соціальну дезадаптацію, стан фрустрації, агресивність.
На вибір життєвих стратегій особистості з особливими потребами впливає соціальний статус "інваліда", який вона отримує протягом життя. Негативний вплив змінює ціннісну ієрархію особистості, породжує порушення процесів соціальної інтеграції. Становлення громадянської орієнтації у особистості стає умовою її інтеграції в суспільство.
Застосування каузального методу у корекційній роботі підвищує рівень біографічної рефлексії, розумову працездатність, сприяє соціальній адаптації.
Література:
1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць ( За заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. - К., Університет "Україна", 2002. С. 35 - 40.
2. Громадянська спрямованість та її виховання у дітей. Методичні рекомендації. К. 2002. С. 4-11.
3. Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. - М. : Смысл, 2003. - 284 с.
4. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2002. Т. ІV, ч. 5. С. 57 - 62.
5. Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Тернопіль. 2003. Частиина 111. С. 63 - 70.
6. Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. Київ -Хмельницький - Кам'янець - Подільський. 2002 р. С. 11 - 16.
7. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості. Т. 1. Київ, 2001. С. 81 - 105.
8. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...