WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Каузометія як засіб психокорекції. - Реферат

Каузометія як засіб психокорекції. - Реферат

дисонанс, соціальна дезадаптація.
Соціально-дезадаптована поведінка особистості породжується різними факторами, які мають вплив на ранніх стадіях соціалізації. Умовно ці фактори можна звести до трьох основних груп: 1) макрофактори - суспільство, держава, соціум; 2) мезофактори - етнокультурні умови, в яких живе особистість; 3) мікрофактори - сім'я, дитячий садок, школа, позашкільні установи, оточення ровесників [5].
Одним із чинників соціальної адаптації особистості розглядається громадянська спрямованість [2, 3].
Гіпотетично передбачалося, що на процесінтеграції особистості з вадами здоров'я впливають чинники побудови її життєвого шляху, життєві стратегії детермінують перешкоди в інтегративних процесах, в оволодінні суспільними нормами, що громадянська спрямованість є однією з умов інтеграції особистості у суспільство. Якщо у особистості власна система нормативних орієнтирів не співпадає з суспільною, то виникає конфлікт з суспільством, породжуються внутрішні особистісні протиріччя, що призводить до девіантної поведінки. Корекція здатності осмислювати свій житттєвий шлях, знаходити взаємозв'язок між подіями життя, узагальнювати свій життєвий досвід і планувати майбутнє поліпшує умови соціальної адаптації особистості, її інтеграції у суспільство.
Завданням дослідження було визначення специфіки конструювання життєвого шляху дітей з вадами здоров'я; визначення взаємозв'язку життєвих стратегій особистості з вадами здоров'я та громадянської спрямованості як умови інтеграції у суспільство; застосування каузометричного методу у корекційній роботі.
Застосовувалися метод автобіографічної пам'яті В. Нуркової та методика визначення життєвого стилю М. Алексеєвої.
Життєтворчість особистості відбувається за системою принципів, цінностей, за якими особистість живе, обирає життєвий стиль, творить власну історію. Ця система принципів та цінностей є умовою визначення змісту процесу інтеграції особистості у суспільство, процесу становлення "площини", в якій віддзеркалюються певні особистісні характеристики. В біографічній пам'яті відбувається відбір життєвих подій, значущих для особистості, формується "дзеркало" власної історії. Навіть неусвідомлювані відчуття, спогади минулого оцінюються й залишаються у спогадах як позитивні, значущі, комфортні чи некомфортні для особистості. Спогади про минуле - постійний суб'єкт діалогу особистості із самою собою. Біографічна рефлексія - це здатність осмислювати свій життєвий шлях, знаходити взаємозв'язки між подіями життя, узагальнювати свій життєвий досвід, на основі чого базується каузометричний метод. Об'єктивація уявлень подій з власного життєвого досвіду допомагає особистості вирішувати проблемні життєві ситуації.
Отримані результати дослідження виявили певні закономірності прояву громадянської спрямованості особистості з вадами здоров'я. Специфіка такого контингенту дітей проявлялася у виборі життєвих стратегій "втікача" (за методикою В. Нуркової), низьким рівнем біографічної рефлексії (опитуваному важко було виділити значущі події свого життя в минулому та сьогоденні, оцінити їх). Превалювання життєвої стратегії "мисливця" відзначалося в життєвих стилях "громадянський", "патріот", де домінуючою була громадянська спрямованість. В малюнках "Моє минуле, сучасне, майбутнє" оптимістичний настрій в частині "майбутнє" превалював набагато частіше, ніж в "сучасному" та "минулому".
Кольорова гама малюнків виявила, по суті, колір асоціативного сприйняття життєвих подій. Події, які переживаються як позитивні, приємні, частіше асоціюються з червоно-рожевим забарвленням, байдужість до події проявляється в синьому та сірому кольорах, амбівалентність - в зелених. Кольорові вибори співпадають за значенням з показниками кольорових виборів тесту Люшера (синій, зелений, червоно-помаранчовий, жовтий кольори асоціювалися з активністю, радістю, надією; чорний, сірий, коричневий, фіолетовий - символи страху, невпевненості, емоційної напруги).
Діти з вадами здоров'я частіш фантазували на тему своїх майбутніх подорожей, яскравих подарунків. З минулого пригадувалися лише негативні приклади у випадку, якщо дитина не мала громадянської спрямованості. У випадках дезадаптації в малюнках превалювали чорно-білі відтінки, спрощені, іноді символічні зображення, які пояснювалися спонтанно, часто алогічно. Діти говорили, що їм не потрібно згадувати минуле, що слід сподіватися на краще, можливо, у майбутньому житися їм буде легше. Оптимістичні настрої, що проявлялися у дітей з громадянською спрямованістю, пояснювалися готовністю до подолання труднощів, зміни свого стилю життя, можливості захистити власні інтереси та інтереси інших, взяти відповідальність за інших. Проявлялися змішані стилі (за методикою М. Алексеєвої), в яких превалювали характеристики одного. У таких випадках виокремлювався і розглядався саме цей тип стилю.
Вибір того чи іншого стилю особистістю може мінятися залежно від настрою, інших умов, але, узагальнюючи усі типи виборів, можна виділити найхарактерніші для одного стилю. Якщо у виборі життєвого стилю превалювали характеристики громадянської спрямованості, то в цих випадках найменше проявлявся тип життєвої стратегії "втікач". Ця життєва стратегія певною мірою слугує психологічним захистом для особистості з вадами здоров'я, надає їй змогу пристосуватися до самої себе, уникнути стану фрустрації. Така життєва позиція стає умовою певної соціальної адаптації особистості.
Розглядаючи суспільство як цілісний живий організм зі своїми економічними й соціальними структурами, ідеологією та культурою, можна виділити його регулюючу функцію соціалізації особистості. Залежно від пройденого культурно-історичного шляху, досягнутого рівня і перспектив розвитку суспільства, у свідомості особистості формується ідеал, відповідний стиль життя, спосіб мислення [5]. Формуються й механізми пристосування до мікросоціуму: сприйняття норм, правил та зразків поведінки, характерних даній контактній групі, внаслідок ідентифікації з нею; пристосування до найближчого оточення та підпорядкування його собі; взаємодія і взаємовплив на основі відповідальності, "взаємозворотності" та афіляції.
Дезадаптація особистості з вадами здоров'я відбувається, коли вона не сприймає норм суспільного життя, коли її спосіб думок не співпадає з тим, який притаманий певній нації, народові, в оточенні якого вона живе. Існує певна система етичних, естетичних рис і

 
 

Цікаве

Загрузка...