WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Кар'єра і соціальні стереотипи - Реферат

Кар'єра і соціальні стереотипи - Реферат

"самозванки" ввели П. Кланс та С. Імес [7] для опису переживань хибності (фальшивості) своїх високих досягнень. Індивіди, що досягли успіху, але почувають себе "самозванцями", оцінюють свої досягнення незаслужено й очікують, що їх викриють. "Самозванці" не одержують задоволення від своїх досягнень і заперечують зовнішні докази своїх здібностей.
Багато характеристик "самозванок" показують тісний зв'язок між приписуванням, острахом успіху, страхом невдачі, самоповагою й отриманими гендерними посланнями. "Самозванка" тривожиться про невдачу, коли зустрічається з оцінкою роботи чи новим завданням, відчуває провину чи сором із приводу своїх успіхів і амбіцій; має складнощі, інтерналізуючи позитивний зворотний зв'язок; недооцінює власні здібності; приписує свої досягнення чи удачі напруженій роботі; ставить мету нижчу свого потенціалу. Жінкам потрібно виправдати свої досягнення ("Я не гідна їх"), тому що успіх у важких ситуаціях, що вимагає компетенції, не поєднується як із соціальними очікуваннями від жінок, так і з "Я - концепцією" самих жінок.
12. Конфлікт "дім - кар'єра". Традиційна гендерна соціалізація підкреслює місце і роль жінок насамперед у домогосподарстві. Коли жінка вибирає кар'єру, вона очікує (й інші очікують від неї), що вона буде виконувати більшість домашніх обов'язків, обслуговувати дітей і нести за них відповідальність. Її досягнення на роботі сприймаються, тільки якщо вона успішно може впоратися і з домашніми обов'язками. Часто жінки змушені робити вибір тільки на користь чогось одного - бути дружиною і матір'ю чи розвивати кар'єру. Жінці, особливо заміжній, постійно ставиться в провину "конфлікт" між запитами родини і кар'єри. Прикметно, що чоловіки, які мають родину й одночасно будують свою професійну кар'єру, такого конфлікту не відзначають.
13. Гендерні установки та уявлення. Безліч гендерних установок і міфів пов'язано з жінками,що працюють у нетрадиційних професіях. Ті, хто обирає нетрадиційну для жінок кар'єру, мають такі уявлення: розглядають свою кар'єру як рівну кар'єрі свого чоловіка і вважають, що чоловік повинен поділяти з ними порівну домашні обов'язки; мають ліберальніші погляди на гендерні стереотипи; обирають менш типізовані по статі професії.
Установки і уявлення російських, наприклад, жінок, сформовані під впливом реальної дискримінації у сфері оплати праці, є закономірною реакцією на попередню державну політику загальної зайнятості в суспільному виробництві. Незадоволення роботою й оплатою праці характерні для жінок більше, ніж для чоловіків. Тому молоді жінки (до 24 років) не вважають наявність роботи гарантією своєї незалежності й економічного благополуччя.
Протиріччя між егалітарними тенденціями і традиційною гендерною сегрегацією характеризують зараз уявлення різних груп чоловіків і жінок у Росії. Намагаючись пояснити своє прагнення осягнути певну професію і зробити кар'єру тільки фінансовими причинами, страждаючи від почуття провини за свої амбіції на роботі, російські жінки не усвідомлюють реальної конкуренції у професійній сфері і конфліктність у приватних відносинах з чоловіками. Усе це є перешкодою для реконструювання гендерної політики і підсилює відчуження між статями.
Висновки
1. Вивчення монографій, статей, навчальних посібників, а також періодичних видань з питань соціально-психологічних особливостей гендера в професійній діяльності дозволили зробити висновок, що технологія ефективності діяльності керівників у сфері фізичної культури і спорту припускає облік гендерних особливостей.
2. Визначаючи ефективність діяльності керівника-жінки, варто враховувати сукупність об'єктивних (тобто психологічних характеристик особистості, статі, віку), і суб'єктивних факторів (тобто індивідуального досвіду, що забезпечує успішність управлінської діяльності).
3. Однак стереотипи, що раніше існували і визначали жінок як менш розвинутих інтелектуально, непридатних до управлінської діяльності, й дотепер впливають на їхній професійний статус. Це пояснює їхню нечисленність на виборних і управлінських посадах у спорті.
4. Серед факторів, що перешкоджають просуванню жінок-керівників у професійній кар'єрі, можна назвати такі: інституціональний сексизм, професійну дискримінацію, дискримінацію в освіті, розподіл партнерських ролей, стереотипи приписування успіху, мотивація досягнення, страх невдачі, острах успіху, питання впевненості тощо.
5. Аналіз і узагальнення думок респондентів свідчать про стереотипізацію типових рис чоловіків і жінок. Наприклад, типовий чоловік: заповзятливий, агресивний, незалежний, любить математику і науку, знає, як освоювати світ; типова жінка: тактовна, ніжна, розуміє почуття інших, релігійна, має сильну потребу в захисті.
6. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що особистісні якості жінки-керівника оцінюються жінками, що працюють на керівних посадах, набагато принциповіше, ніж чоловіками.
Література:
1. Агеев В. С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопросы психологии. - 1987. - №2. - С. 152 - 158.
2. Бабаева Л. В., Чирикова А. Е. Женщины в бизнесе // Социологические исследования. - 1996. - №3. - С. 8 - 18.
3. Дедерихс М. Хиллари Клинтон и власть женщин. - М., 1995. - 80 с.
4. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.
5. Психология менеджмента: Учебник /Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000. - 342 с.
6. Atkinson J., Feather N. Theory of Achievement Motivation. - New York, 1966.
7. Clance P., Imes S. The Imposter Phenomenon in High-achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention //Psychotherapy: Theory, Research, and Practice. 1987. 15. P. 241 - 247.
8. Horner M. S. Toward an understanding of achievement-related conflicts in women // M. R. Walsh (ed.). The psychology of women. Ongoing debates. New Haven, L., Yale University Press, 1987, p. 165 - 184.
9. Mc Kee J. P., Sherriffs A. C. The differential evaluation of males and females // J. of Personality, 1957, №25, p. 356 - 371.
10. Williams J. E., Best D. L. Sex stereotypes and intergroup relations // S. Worshel, W.G. Austin (eds.). Psychology of intergroup relations. Chicago, Nelson-Hall, 1986, p. 244 - 259.
11. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...